2207.2018

Komunikat OBPON.ORG: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11.08.2017 w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1, INF-Z i INF-2).

Szanowni Państwo – poniżej przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11.08.2017 w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1, INF-Z i INF-2). Projektowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938). Wydanie nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia  2018 r. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”. Zakres zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą wpływa na treść rozporządzenia wydanego na podstawie art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji w taki sposób, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu nie może być zachowany i utraci moc z dniem wejścia w życie ustawy. Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu są w większości tożsame z rozwiązaniami zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany mają charakter doprecyzowujący. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie od 1.01.2018 r.  

 

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/193985/show.html.

« powrót