0801.20

Komunikat OBPON.org: Sporządzanie 'informacji dotyczącej zakładu aktywności zawodowej' obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 roku

W ślad za pismem Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON DF.WSA.400.2019.w z dnia 28 listopada 2019 r. skierowanym do marszałków województw załączamy wersję elektroniczną druku Sp-W/Za - „INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”. Obecnie obowiązuje wersja v2 za 2019 rok.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/203715/show.html.

« powrót