1402.20

Opracowanie OBPON: Prawo powstrzymania się od wykonywania pracy

Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, która stanowi zagrożenie życia lub zdrowia. Może to być związane z pojawieniem się zagrożenia zewnętrznego w przypadku, kiedy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i są bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia pracownika. Może to również dotyczyć sytuacji, gdy wykonywana praca zagraża takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik może również powstrzymać się od wykonywania pracy czując zagrożenie wewnętrzne, kiedy jego stan psychofizyczny nie pozwala na bezpieczne wykonywanie pracy i stwarza w ten sposób zagrożenie dla innych osób.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/204136/show.html.

« powrót