2503.20

Opracowanie OBPON: Dokumenty związane z zatrudnieniem, a likwidacja pracodawcy

Zasady przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem w przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy z sektora prywatnego określa art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przepisie tym wskazane zostały m.in. podmioty odpowiedzialne za wybór przechowawcy oraz przypadki, w których dokumenty powinny zostać przekazane do archiwum państwowego.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/204562/show.html.

« powrót