2309.20

Opracowanie OBPON: Wydatek pracownika na okulary korekcyjne

Jak wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Takie zwolnienie ma zastosowanie jedynie w przypadku tych pracowników, którym okulary korekcyjne lub szkła kontaktowe zostały zalecone przez lekarza medycyny pracy po przeprowadzeniu stosownych badań.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/206315/show.html.

« powrót