Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1501.2018
  PYTANIE NR: 21504/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam 31 grudnia 2017 roku upłynął okres po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej, w którym zasilaliśmy ZFRON. Do 20 stycznia 2018 roku mamy do zwrotu do PFRON niewykorzystane środki ZFRON. Jakie deklaracje musimy złożyć do PFRON-u: DEK-R za 2017 rok - czy kwota wykazana w pozycji...

 • 1501.2018
  PYTANIE NR: 21499/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownikowi zatrudnionemu na czas określony (umowa 5-cio letnia) kończy się umowa na dwa miesiące przed przejściem na emeryturę, czy pracownikowi temu należy się odprawa emerytalna?

 • 1201.2018
  PYTANIE NR: 21493/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Od miesiąca lutego 2018 firma osiągnie wskaźnik 6% zatrudnienia niepełnosprawnych w stosunku do ogółu i z tego względu będziemy się starać o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Jesteśmy firmą powiązaną. Jak należy wyliczyć zatrudnienie w pozycji 39 do 42 wniosku WND? Czy należy...

 • 1201.2018
  PYTANIE NR: 21492/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Firma tworząc na podstawie art.5pkt.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oddział dla potrzeb części działalności gospodarczej wykonywanej na terenie innej miejscowości poza siedzibą i głównym miejscem jej wykonywania, przekazuje zarazem część pracowników tam pracujących...

 • 1101.2018
  PYTANIE NR: 21489/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Prosimy o wyjaśnienie do § 2 ust. 1 pkt. 11 lit. n, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na jakiej podstawie i do kogo należy ocena, że osoba niepełnosprawna ma...

 • 1101.2018
  PYTANIE NR: 21488/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy w stopniu umiarkowanym nie poinformował Firmy o otrzymaniu Decyzji ZUS o przyznaniu emerytury z dniem 01.10.2017 r. z zawieszeniem jej wypłaty do czasu rozwiązania stosunku pracy. Pracownik był zatrudniony do 31.12.2017 i otrzymaliśmy...

 • 1101.2018
  PYTANIE NR: 21487/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy można sfinansować pracownikowi kurs specjalistyczny, który nada mu uprawnienia związane z wykonywanymi obowiązkami - jeśli wcześniej już miał finansowanie podnoszenie kwalifikacji w ramach IPR? Pracownik ma wyższe wykształcenie, jest specjalistą ds bhp i rehabilitacji.

 • 1101.2018
  PYTANIE NR: 21486/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy byłym ZPCHR, nadal utrzymujemy wskaźnik zatrudnienia ON pow.25%. Mamy zamiar sprzedać środek trwały zakupiony z ZFRONU, który nie jest w pełni zamortyzowany. Wartość faktury będzie wynosiła ok. połowę wartości niezamortyzowanej. Faktura sprzedaży: 12.000,00PLN wartość...

 • 1001.2018
  PYTANIE NR: 21485/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy do PFRON do 20.01.2018 r. coś się zmieniło pod względem przekazania niewykorzystanych środków ZFRON . Chodzi mi dokładnie o nadwyżki SOD za lata 2006-2008, czy nadal tych środków z nadwyżki SOD nie zwracamy do PFRON. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

 • 1001.2018
  PYTANIE NR: 21484/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesrteśmy ZPChr. Od 02.10.2010 r. zatrudniamy pracownika, który dnia 06.12.2017 r. dostarczył do zakładu pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności z którego wynika, że: stopien niepełnosprawności - lekki niepełnosprawność istnieje od - 2009 r. ustalony stopień niepeł. datuje...

 • 1001.2018
  PYTANIE NR: 21482/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry! W przypadku likwidacji Spółdzielni członek Zarządu Sp-ni posiada lata pracy, a do wymaganego wieku emerytalnego brakuje 1 rok, a więc nabywa praw do bezrobocia, a później do świadczeń przedemerytalnych. Jeżeli Rada Nadzorcza podpisze z Członkiem Zarządu...

 • 1001.2018
  PYTANIE NR: 21481/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Dofinansowanie za listopad otrzymaliśmy 5 stycznia 2018 roku. Czy w związku z tym wraz z wnioskiem Wnd za grudzień 2017 powinnam dołączyć informacje o otrzymanej pomocy publicznej wpisując w niej już kwotę otrzymanego dofinansowania za listopad? Dopóki zgodnie z wytycznymi PFRON...

 • 1001.2018
  PYTANIE NR: 21479/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  PKPS ZO w Łomży Zakład Pracy Chronionej prosi o weryfikację i opinię opisu faktury za dostęp do zasobów szkoleniowo-informacyjnych obpon.pl i vademecum wiedzy.pl zakwalifikowanej jako pomoc de minimis Czy prawidłowo zakwalifikowano pomoc de minimis? treść opisu faktury: Faktura Nr...

 • 1001.2018
  PYTANIE NR: 21478/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy koszt zabiegów rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz naszych pracowników może być płacony z ZFRON bezpośrednio na konto NZOZ czy musi to być refundacja kosztu poniesionego przez pracownika za zabiegi i płacona na konto pracownika?

 • 1001.2018
  PYTANIE NR: 21477/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zakład pracy chronionej obsługuje informatyk wystawiając co miesiąc fakturę za swoją usługę. Sygnalizuje on konieczność kupna nowych serwerów do firmy. Czy koszt jego usługi oraz koszt zakupu serwerów mogę finansować z ZFRON?

 • 0901.2018
  PYTANIE NR: 21475/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W miesiącu styczniu 2018r wypłaciliśmy nagrodę za 12/2017,do którego miesiąca odnieść podatek na PFRON /w DEK II a/ i ZFRON do 12/17 r, czy do 01/2018 r.? Główne wynagrodzenia wypłacamy na koniec danego miesiąca.

 • 0901.2018
  PYTANIE NR: 21474/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, w związku z tym, ze pracodawca może podjąć decyzje o zwiększeniu środków przekazywanych na pomoc indywidualna kosztem tzw. ZFRON ogólnego (75%) i rozdysponowaniu go na pomoc indywidulaną to czy prawidłowe będzie przekazanie na początku roku pewnej kwoty środków z 75%...

 • 0901.2018
  PYTANIE NR: 21473/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam. Z dniem 01.01.2017 roku utraciliśmy status ZPCHR W dalszym ciągu spełniamy warunki określone w art. 33 ust.7b ustawy o rehabilitacji- zatrudniamy 60 osób i osiągamy wysoki wskaźnik zatrudnienie ON (ponad 80%), który jest konieczny do zachowania: 1. zakładowego funduszu...

 • 0901.2018
  PYTANIE NR: 21471/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W związku z otrzymaniem wezwania do zwrotu dofinansowania z PFRON zwracamy się z prośbą o udzielenie porady, opisując stan faktyczny. Według deklaracji ZUS DRA za miesiąc czerwiec 2013 roku suma składek wynosi 52980,97, z czego FUS 38050,61 FZ 12127,42 FG i FGŚP 2802,94. Stan zatrudnienia...

 • 0901.2018
  PYTANIE NR: 21470/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Jesteśmy byłym Zakładem Pracy Chronionej.Wynagrodzenie za dany miesiąc jest wypłacane do 8-go następnego miesiąca. Dofinansowanie za listopad 2017 /wynagrodzenie wypłacone w grudniu/ otrzymaliśmy 02.01.2018 Czy sporządzając INF-O-PP do wniosku za grudzień 2017r należy wykazać to...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 863