Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2409.2018
  PYTANIE NR: 22254/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Spółka zatrudnia 133 pracowników w tym 11 osób niepełnosprawnych. Do dofinansowania wynagrodzeń zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych SOD we wniosku Wn-D wykazujemy stan zatrudnienia wraz w firmą powiązaną ( osoba fizyczna ), w której pracują 23 osoby w tym...

 • 2109.2018
  PYTANIE NR: 22253/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pyt. odnośnie sprawozdań INF-1 czy mogę/muszę doliczać do wskażników osób niepełnosprawnych pracownika jako niepełnosprawnego, który ma emeryturę i w trakcie zatrudnienia doniósł orzeczenie o niepełnosprawności ( w m-cu 09/2018), a pracuje już parę lat. Orzeczenie ma...

 • 2109.2018
  PYTANIE NR: 22252/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry Pani Edyto, chciałbym zapytać o zmiany dotyczące wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON od 01.10.2018r. W ustawie w art 22 pkt 9. jest zapis: Przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników...

 • 2109.2018
  PYTANIE NR: 22249/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Jesteśmy ZPCh, który posiada niewielką przychodnię świadczącą m.in. zabiegi rehabilitacyjne. Czy możemy opracować dla naszych niepełnosprawnych pracowników indywidualne programy rehabilitacji przewidujące różnorakie zabiegi rehabilitacyjne (wg wskazań...

 • 2109.2018
  PYTANIE NR: 22248/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Nasza firma wraz z drugim zakładem pracy chronionej zdecydowała się na dzierżawę zewnętrznej windy, która pozwala osobom na wózkach inwalidzkich dostać się do miejsca pracy z pominięciem schodów wejściowych. Ta winda będzie wprowadzona do ewidencji środków...

 • 2009.2018
  PYTANIE NR: 22244/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Pracownik dostarczył „Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS”, w którym jest napisane – „Jest Pan trwale częściowo niezdolny do pracy. Częściowa niezdolność do pracy pozostaje w związku z chorobą zawodową i pozostaje w związku ze stanem narządu...

 • 2009.2018
  PYTANIE NR: 22243/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry! Bardzo proszę o odpowiedź Panią Edytę Sieradzką. Proszę o pomoc w kwestii art. 22 ust. 1a ustawy o rehabilitacji, tj. wysyłki kontrahentom informacji o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłaty obowiązkowej na PFRON. W naszej firmie faktury VAT wysyłane są częściowo...

 • 2009.2018
  PYTANIE NR: 22238/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie, Dla podmiotów, które nie korzystają z odpisów co miesiąc wystawialiśmy INF-U. Były one do tych klientów wysyłane pocztą lub dostarczane osobiście. Jeden z naszych klientów (również zpchr uprawniony do wystawiania ulg) po otrzymaniu...

 • 2009.2018
  PYTANIE NR: 22236/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, mam pyt. odnośnie korekt INF-1 po wpłynieciu nowego orzeczenia-stan faktyczny: 1 orzeczenie stopień lekki do 10-07-2018r. niepeł. od 21-05-2013, ustalony stopień od 21-05-2013r. 2 Nowe orzeczenie data wpływu 12-09-2018r. z wniosku z dnia 19-06-2018 stopień umiarkowany, orzeczenie...

 • 2009.2018
  PYTANIE NR: 22235/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, bardzo proszę o wyjaśnienie zmian w ulgach po 1.10.2018r. co i w jakim zakresie się zmieni ponieważ na dzień dzisiejszy dociera do jakoby chaos informacyjny. Jednocześnie bardzo proszę o wzór druku informacyjnego kontrahenta o zasadach nabycia ulgi. Pozdrawiam

 • 1909.2018
  PYTANIE NR: 22234/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry W najbliższych dniach planujemy zatrudnienie Pracownika- ucznia szkoły zawodowej, na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracownik będzie u nas w firmie 2 razy w tygodniu po 8 godzin. Pytanie brzmi czy wliczać Go do: -stanów zatrudnienia w oparciu o art.21...

 • 1909.2018
  PYTANIE NR: 22233/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Planujemy w swoim zakładzie pracy objąć naszych pracowników programem Opieki Medycznej realizowanym przez PZU. Wśród pracowników są osoby niepełnosprawne. Czy możemy opłacić składkę za osoby niepełnosprawne z ZFRON z części przeznaczonej na pomoc indywidualną. Jeśli tak...

 • 1909.2018
  PYTANIE NR: 22232/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Członek spółdzielni pracy rozwiązuje spółdzielczą umowę o pracę za porozumieniem stron np na 20.09.2018 r. Czy może nadal pozostać członkiem spółdzielni nie pozostając w stosunku pracy?

 • 1909.2018
  PYTANIE NR: 22231/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani EDYTY SIERADZKIEJ – dot. zagranicznych podmiotów powiązanych. W związku z tym, że w systemie SODiR w formularzu INF-O-PP w sekcji A punkt 9 –(powiązania z innymi przedsiębiorstwami), beneficjent dotacji do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie może...

 • 1909.2018
  PYTANIE NR: 22230/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani EDYTY SIERADZKIEJ – dot. wykazywania efektu zachęty metodą ilościową w grupie kapitałowej (dalej: GK). Zgodnie z informacjami na stronie internetowej BON, w przypadku pracodawców pozostających w relacji powiązania wykazanie efektu zachęty metodą ilościową a więc...

 • 1909.2018
  PYTANIE NR: 22229/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry bardzo proszę o udzielenie nam odpowiedzi jak długo mają być archiwizowane dokumenty dotyczące ZFRON 10% i 15% IPR (wnioski o udzielenie pomocy ZFRON 10% to są protokoły faktury imienne kserokopie recept, opracowane indywidualne programy rehabilitacyjne); jednocześnie prosimy...

 • 1809.2018
  PYTANIE NR: 22228/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik od 14.05.2013r. do 15.12.2017r. posiadał umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2017r. został zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności od 16.12.2017r. Po odwołaniu się do Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności...

 • 1809.2018
  PYTANIE NR: 22227/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, w związku z otrzymaną odpowiedzią na pytanie nr 22215/2018 z dnia 17.09.2018r dotyczącego orzeczenia z ZUS prosimy o dodatkowe wyjaśnienie: Zgodnie z art. 5. pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób...

 • 1709.2018
  PYTANIE NR: 22223/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Prosimy o opinię czy możemy zakupić w ramach IPR urządzenie do fizjoterapii dla fizjoterapeuty posiadającego umiarkowany stopień niepełnosprawności. Opinia naszego lekarza nt. zakupu jest następująca: rodzaj niepełnosprawności: 05-R; 11-I przyczyna niepełnosprawności: odczyn zapalny...

 • 1709.2018
  PYTANIE NR: 22222/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie, proszę o odpowiedź na pytanie czy możemy sfinansować pracownikom niepełnosprawnym (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) koszty dojazdu do pracy komunikacją zbiorową tj. autobus/pociąg? Jeśli tak to jakie dokumenty winny być dostarczone. Czy może wystarczą tylko...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 893