Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2703.2020
  PYTANIE NR: 23853/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik miał ważne orzeczenie o niepełnosprawności do dnia 29.02.2020, w dniu 29.01.2020 złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności i otrzymał pismo następującej treści: Na podstawie art. 36 kpa oraz & 19 ust.pkt.3 Rozp. MGPPS z dnia 15 lipca 2003r. PZON zawiadamia,...

 • 2603.2020
  PYTANIE NR: 23850/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Mamy podpisaną umowę z Gminą Miejską - Zakład Gospodarki Komunalnej. W treści umowy widnieje zapis, aby faktury wystawiać na: Gmina Miejska - Zakład Gospodarki Kumunalnej i wskazany jest NIP Gminy Miejskiej. W dalszej części umowy wskazane są: NIP Zamawiającego (jest to NIP Gminy Miejskiej)...

 • 2603.2020
  PYTANIE NR: 23849/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik (rencista) zatrudniony od października 2017 roku przedłożył nam w dniu zatrudnienia orzeczenie orzecznika lekarza ZUS o lekkim stopniu niepełnosprawności - ważne do dnia 31.12.2018 roku. Od dnia 01.01.2019 roku otrzymał emeryturę (nie przedłożył nam żadnych dokumentów poświadczających...

 • 2503.2020
  PYTANIE NR: 23846/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Firma o statusie ZPCHr ma obowiązek zapewnienia opieki medycznej pracownikom niepełnosprawnym. Obowiązek realizuje dzięki podpisanej umowie z pobliską przychodnią lekarską. W związku z epidemią przychodnia od kilku tygodni nie przyjmuje żadnych pacjentów. Ponadto poinformowała, że będzie...

 • 2403.2020
  PYTANIE NR: 23842/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Mamy prawo udzielać ulgi we wpłacie na PFRON. Czy usługa, polegająca na wydzierżawieniu kontrahentowi parkingu, którego jesteśmy użytkownikiem, pozwala wystawić kontrahentowi zaświadczenie o nabyciu przez niego prawa do ulgi?

 • 2403.2020
  PYTANIE NR: 23841/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o informację, czy uległa zmianie wysokość składki na SFWON i czy w dalszym ciągu nie doliczamy jej przy wyliczaniu kosztów płacy osób niepełnosprawnych?

 • 2403.2020
  PYTANIE NR: 23840/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Firma utraciła status zakładu pracy chronionej z dniem 01.01.2020 roku. W związku z utratą statusu ZPCHR chcemy utrzymać wskaźniki uprawniające nas do zachowania funduszu rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu (art.33 ust.7b ust.o rehab.). Pytanie: Czy do stanu...

 • 2303.2020
  PYTANIE NR: 23839/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy znane są Państwu informacje w zakresie działalności orzecznictwa związane ze stanem epidemii? Czy macie Państwo wiedzę, czy rząd przewiduje szczególne rozwiązania dla osób, którym obecnie skończył się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności, a prace komisji są w zasadzie zawieszone?

 • 2303.2020
  PYTANIE NR: 23837/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Przepis §3 ust. 1, rozporządzenia MPiPS z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.) mówi o przyznaniu pomocy indywidualnej na wniosek. Czy pracownik może złożyć w styczniu jeden wniosek z prośbą o pomoc wg...

 • 2003.2020
  PYTANIE NR: 23835/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy zakładem pracy zatrudniającym z otwartego rynku na umowę o pracę pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych w tym również cudzoziemców. Pracodawca jest właścicielem budynku, który został przystosowany na hotel dla pracowników zamieszkujących poza...

 • 2003.2020
  PYTANIE NR: 23834/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy jeśli składamy wniosek o odroczenie składek do ZUS zgodnie ze specustawą koronawirusową to czy jeśli wniosek przed 29.03 zostanie rozpatrzony negatywnie czyli zostanie odrzucony to czy dofinansowanie zostanie również wstrzymane poprzez niezapłacenie składek w terminie?

 • 1903.2020
  PYTANIE NR: 23832/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W związku z zawieszeniem posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, mogą wystąpić problemy z utrzymaniem na stosownym poziomie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którym w tym czasie kończy się termin ważności orzeczeń. Czy PFRON planuje wprowadzić na czas przejściowy...

 • 1903.2020
  PYTANIE NR: 23831/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy ZPCHr-em. W związku z ogłoszeniem wczoraj przez rząd programu pomocowego dla przedsiębiorców w okresie zagrożenia epidemicznego mam pytanie: czy przy prolongacie na 3 lub więcej miesięcy składek ZUS - można będzie starać się bez problemu na tych samych zasadach o...

 • 1903.2020
  PYTANIE NR: 23830/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy wiadomo już ile wynosi składka procentowa na Fundusz Pracy 2,30% czy 2,00%?

 • 1803.2020
  PYTANIE NR: 23829/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o informację, czy w przypadku uzyskania z ZUS-u odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek a następnie uzyskania z ZUS-u zgody na spłatę ratalną pracodawca będzie miał prawo w okresie odroczenia i spłaty ratalnej składek ZUS wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń...

 • 1803.2020
  PYTANIE NR: 23828/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Mamy zapytanie co robić w związku z zawieszeniem do odwołania posiedzeń składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w odniesieniu do obowiązku utrzymania wskaźnika zatrudnienia jako ZPCHr?

 • 1803.2020
  PYTANIE NR: 23827/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy pracodawcą na otwartym rynku pracy. Jesteśmy firmą uprawnioną do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. W tym roku po raz pierwszy wystawiliśmy fakturę sprzedaży za usługę, która w 100 % była zrealizowana przez naszego podwykonawcę. Wiemy, że takiej sprzedaży nie...

 • 1803.2020
  PYTANIE NR: 23826/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy pracodawcą na otwartym rynku pracy. Jesteśmy firmą uprawnioną do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. W tym roku po raz pierwszy wystawiliśmy fakturę sprzedaży za usługę, która w 100 % była zrealizowana przez naszego podwykonawcę. Wiemy, że takiej sprzedaży nie...

 • 1803.2020
  PYTANIE NR: 23824/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracodawca w związku z koronawirusem znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Na koncie ZFRON znajdują się znaczne środki finansowe. Czy w zaistniałej sytuacji pracodawca ma prawo pożyczyć pewną sumę z konta ZFRON na kilka miesięcy, którą po tym okresie odda na konto ZFRON z naliczonymi...

 • 1703.2020
  PYTANIE NR: 23823/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W oparciu o obecną sytuację epidemiologiczna w związku z koronawirusem, proszę o informację, czy jako zakład pracy chronionej możemy uruchomić środki ZFRON na środki ochrony indywidualnej dla pracowników niepełnosprawnych m.in. maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe lub inne...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 958