Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2203.2018
  PYTANIE NR: 21707/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam. Moje pytanie dotyczy składu komisji IPR. W regulaminie mamy zapisane: 3. Zarząd firmy powołuje komisję rehabilitacyjną do pomocy indywidualnej oraz indywidualnych programów rehabilitacyjnych, w skład których wchodzą: 1) lekarz lub pielęgniarka świadczący usługi...

 • 2203.2018
  PYTANIE NR: 21705/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam. Mamy zamiar zakupić nową maszynę do cięcia pianki jako wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej(chodzi o pracownika pracującego na innym stanowisku). Wydatek będzie finansowany w 100% z ZFRON.Dodatkowo musimy w pomieszczeniu w którym będzie umieszczona maszyna wykonać...

 • 2103.2018
  PYTANIE NR: 21699/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Proszę o pomoc odnośnie zatrudnionego pracownika. 15.03.2018 r zatrudniliśmy pracownika na stanowisku pracownik biurowy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 04-O. Badając efekt zachęty metodą ilościową to zatrudnienie tego pracownika nie powoduje wzrostu w miesiącu...

 • 2003.2018
  PYTANIE NR: 21698/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy osobę zatrudnioną na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego /tj uczęszcza do szkoły zawodowej i ma w zakładzie pracy praktyczną naukę zawodu płatną/ wliczamy do stanu zatrudnienia w poz.39 WnD?

 • 2003.2018
  PYTANIE NR: 21697/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie; Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Nasze zatrudnienie przedstawia się następująco: Ogółem zatrudnionych : 62,25 etatów inwalidów : 54,30 : w tym umiarkowany stopien-34,80 etatów /w tym ;...

 • 2003.2018
  PYTANIE NR: 21696/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Pracownik otrzymał z ZUS skierowanie na 24 dniowy turnus rehabilitacyjny. Czy może go odbyć w ramach urlopu dodatkowego z uwagi na posiadany umiarkowany stopień niepełnosprawności. Ilość urlopu potrzebna do odbycia w/w pobytu rehabilitacyjnego wynosi 16 dni.

 • 2003.2018
  PYTANIE NR: 21695/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie firm powiązanych. Wyobraźmy sobie taką sytuację jest jakaś firma A(w tym przypadku My) która jest powiązana z firmą B a firma B jest powiązana z firmą C oraz firmą D to czy do stanów zatrudnienia z poz. 39 oraz 41 Wn-D My-firma A mamy...

 • 1903.2018
  PYTANIE NR: 21693/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy można wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z II gr. zatrudnionego na 3/4 etatu,gdy ta osoba prowadzi także działalność gospodarczą i z tego tytułu otrzymuje z PFRON-u dofinansowanie składek ZUS?

 • 1903.2018
  PYTANIE NR: 21692/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, pracodawca nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, zatrudnia niepełnosprawnych w wysokości przekraczającej wskaźnik 6% (jest zwolniony z wpłat na PFRON) oraz udziela ulg we wpłatach na PFRON (posiada 30% zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami). Z...

 • 1903.2018
  PYTANIE NR: 21690/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Zgodnie z zasadami ustalania ogólnego stanu zatrudnienia dla celów rozliczeń z PFRON pracodawca uwzględnia wszystkich pracowników z wyłączeniem - przebywających na ulopie rodzicielskim - przebywających na urlopie wychowawczym Czy należy rozumieć , ze...

 • 1903.2018
  PYTANIE NR: 21689/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, od kiedy dofinansowanie na pracownika który złożył wniosek o niepełnosprawność po terminie. Nasza sytuacja, pracownik ma niepełnosprawność (stop. lekki) do końca grudnia 2017 wniosek składa 10 stycznia 2018 czyli po terminie. Za styczeń dofinansowanie zostało naliczone ponieważ...

 • 1903.2018
  PYTANIE NR: 21687/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Ma pytanie w sprawie uprawnienia do emerytury mam pracownika/kobieta ur. 14-01-1957 r do chwili obecnej nie występowała z wnioskiem o przyznanie emerytury.W chwili obecnej złożyła wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę -obowiązuje ją 3 m-czny okres...

 • 1903.2018
  PYTANIE NR: 21686/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam podanie pracownika o zakup aparatu telefonicznego iPhone 8 Plus. Uzasadnienie w podaniu jest takie że jako jedyny współpracuje z aparatami słuchowymi. Czy ten zakup może być sfinansowanych w ramach modyfikacji IPR-u (aparaty słuchowe były sfinansowane w ramach IPR-u)? Czy faktura...

 • 1603.2018
  PYTANIE NR: 21683/2018| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Jesteśmy zakładem pracy chronionej spółką jawną, a więc obowiązują nas przepisu Ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych- naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych zaliczamy w ciężar kosztów podatkowych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji 60% przekazujemy na...

 • 1603.2018
  PYTANIE NR: 21682/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam! Mam podanie pracownika o zakup aparatu telefonicznego iPhone 8 Plus, uzasadnienie w podaniu jest takie, że jako jedyny współpracuje z aparatami słuchowymi. Czy taki zakup mogę zrealizować w ramach modyfikacji IPR-u (w ramach IPR-u był zakup aparatów słuchowych)? Czy...

 • 1503.2018
  PYTANIE NR: 21678/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim, orzeczenie wydane na stałe. W dniu 12-02-2018r złożył wniosek o ponowną komisję z powodu pogorszenia stanu zdrowia. W dniu 02.03.2018r stanął na komisji w wyniku czego otrzymał umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe. W orzeczeniu ustalony...

 • 1503.2018
  PYTANIE NR: 21677/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniamy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W orzeczeniu wydanym dnia 09.02.2015 r. (ważne do dnia 31 stycznia 2018 r.) został błędnie podany symbol 06-R. W/w został zatrudniony od dnia 01.01.2017 r., i do struktury zatrudnienia oraz dofinansowanie nie było brane specjalne...

 • 1503.2018
  PYTANIE NR: 21676/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry . Moje pytanie dotyczy moje pytanie dotyczy możliwości sfinansowania ze środków zfron (indywidualna pomoc) kosztu operacji rekonstrukcji kolana. Pracownica z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (narząd ruchu) uległa wypadkowi skutkiem czego było uszkodzenie łękotki i...

 • 1403.2018
  PYTANIE NR: 21675/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik jest emerytem z orzeczeniem; nie pobieramy na niego SOD-u. Czy mogę udzielić mu pomocy PI z ZFRON i czy jej wysokość zależy od wielkości etaty ( pracownik zatrudniony jest na 1/4 etatu). Regulamin ZFRON tego nie reguluje? pozdrawiam

 • 1403.2018
  PYTANIE NR: 21674/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Spółka ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz są opodatkowane. Czy składki ZUS płatnika opłacone od tych ekwiwalentów powinny zostać...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 871