Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1510.2021
  PYTANIE NR: 25505/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik niepełnosprawny z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pracujący na pełny etat, wystąpił z wnioskiem o pracę w podstawowym wymiarze czasu pracy czyli 8/40 , otrzymuje zgodę od lekarza. Wtedy jego wymiar czasu pracy będzie 8/8. A co w przypadku pracownika w niepełnym...

 • 1410.2021
  PYTANIE NR: 25504/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, Nasza pracownica ma otwarty IPR, w ramach którego podnosi kwalifikację ucząc się języka angielskiego. Kurs języka stanowi pomoc de minimis, a co z pomocami naukowymi typu podręcznik czy audiobook służącymi do tej nauki, czy również stanowią pomoc de minimis? Z góry...

 • 1410.2021
  PYTANIE NR: 25503/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy ZPChr. Nasz niepełnosprawny pracownik złożył wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej z ZFRON na dojazd do pracy w związku posiadanymi problemami w korzystaniu z publicznych środków transportu. Ten pracownik posiada zajęcie wynagrodzenia za pracę przez Komornika Sądowego....

 • 1410.2021
  PYTANIE NR: 25502/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Spółka z o.o. zawarła umowę z Przychodnią Lekarską na świadczenie usługi medycznych dla osób niepełnosprawnych i umowę z pielęgniarką na usługi pielęgniarskie dotyczące osób niepełnosprawnych zatrudnionych w spółce na umowę o pracę, są to firmy zewnętrzne, dlatego co...

 • 1410.2021
  PYTANIE NR: 25501/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam. Jesteśmy ZPCHR . 29.10.21 na emeryturę odchodzi od nas pracownik - stanowisko strażak. Inny pracownik - stanowisko hydraulik uzyskał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Zaświadczenie wydano na podstawie art. 4a ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia...

 • 1410.2021
  PYTANIE NR: 25500/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam. Dotychczas zasilenie środków na IPR (15%) z środków pozostałych (75%)- duży fundusz odbywało się na podstawie pisma Zarządu . "Zarząd firmy ..... wyraża zgodę na zasilenie środków na indywidualne programy rehabilitacji (15%0 z środków pozostałych (75%)....

 • 1310.2021
  PYTANIE NR: 25496/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracownik posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ważne do dn.31.10.2021. W dniu 07.09.2021 złożył wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i na posiedzeniu komisji dn. 12.10.2021 został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i ustalony...

 • 1310.2021
  PYTANIE NR: 25495/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, dnia 25.08.2021 r. pracownica dostarczył do nas przeczenie o niepełnosprawności z dnia 23.08.2021 r. o treści: -Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności: lekkiego, - orzeczenie wydaje się do: 30.09.2026 - niepełnosprawność istnieje od: nie da się ustalić, - ustalony...

 • 1310.2021
  PYTANIE NR: 25494/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Jak uzasadnić zakup okularów korekcyjnych jako zmniejszenie ograniczeń zawodowych w ramach IPR dla kierowcy - w orzeczeniu 05R,

 • 1310.2021
  PYTANIE NR: 25492/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy w ramach ogólnego ZFRON 75 % można sfinansować wydatki na zakup karty Multisport dla dziecka niepełnosprawnego pracownika?

 • 1310.2021
  PYTANIE NR: 25491/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. W dniu 12.10.2021 nasz pracownik przedłożył nam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym od dnia 10.08.2021. poprzednie orzeczenie posiadał w stopniu lekkim do dnia 31.07.2021. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Na orzeczeniu przedłożonym 12.10.2021 widnieje...

 • 1310.2021
  PYTANIE NR: 25490/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Nasz pracownik posiadał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim do dnia 31.07.2021. W dniu 12.10.2021 dostarczył kolejne orzeczenie o treści: I - Umiarkowany V - ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 10.08.2021. Decyzja wydana dnia 24.09.2021 na...

 • 1210.2021
  PYTANIE NR: 25489/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, Pracownik posiadał orzeczenie w stopniu lekkim do 30.09.2021. Jest to osoba posiadająca emeryturę. Poinformowała nas, że nie będzie składać dokumentów o przyznanie stopnia niepełnosprawności. Czy w takim przypadku mogę zaliczyć tą osobę jako niepełnosprawną we...

 • 1210.2021
  PYTANIE NR: 25486/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  DZIEŃ DOBRY! Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności posiada orzeczenie lekarza medycyny pracy o wyłączeniu go na mocy art. 16 ust.1 ustawy o rehabilitacji , przepisów art.15 tej ustawy . Na podstawie tego...

 • 1210.2021
  PYTANIE NR: 25485/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Czy dobrze czytam, że zgodnie z art. 21 ust. 2a jednostki budżetowe( np. ZGK, urzędy miasta, urzędy skarbowe) również dokonują wpłat na PFRON jeśli nie osiągają odpowiedniego wskaźnika osób niepełnosprawnych

 • 1110.2021
  PYTANIE NR: 25483/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jak traktować osobę niepełnosprawną, która osiągnęła wiek emerytalny ale nie składała do ZUS wniosku o emeryturę , wcześniej nie miała renty inwalidzkiej i nadal pracuje. Czy na taką osobę można składać wniosek o dofinansowanie ? Czy wg. PFRON ustalone prawo do emerytury ma się...

 • 1110.2021
  PYTANIE NR: 25482/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, jesteśmy byłym ZPCHR z zachowanym ZFRON (do końca 2022 r.) Planujemy stworzenie nowego programu IPR, w ramach którego zakupiona zostanie maszyna. Koszt tej maszyny znacznie przekracza wartość środków zgromadzonych w ramach 15%. Mamy środki na puli ogólnej....

 • 0810.2021
  PYTANIE NR: 25480/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o informację jak powinniśmy zakwalifikować wydatek na zakup nowego stacjonarnego stołu do masażu w gabinecie rehabilitacyjnym. Poprzedni jest stary i pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma problem z jego obsługą. Wahamy się pomiędzy par. 2.1.1 pkt a), a par. 2.1.3 pkt. a) z...

 • 0710.2021
  PYTANIE NR: 25479/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  zatrudniamy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który do końca marca 2021 r posiadał umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 02-P oraz 03-L ( niepełnosprawność od 13 roku życia) . W lipcu dostarczył do firmy nowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu...

 • 0710.2021
  PYTANIE NR: 25478/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, czy tracąc status zakładu pracy chronionej np. w połowie miesiąca ze względu na brak spełnienia przesłanki ilościowej pracowników zmienia się cokolwiek (metodologia/schemat działania) jeśli chodzi o sposób wyliczenia danych statystycznych niezbędnych do przekazania w...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 1026