Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0512.2019
  PYTANIE NR: 23559/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Dwaj pracownicy niepełnosprawni przebywają w listopadzie na urlopie bezpłatnym na podst. art.174 kp.- czy wliczam ich do ogólnego i bieżącego stanu zatrudnienia za listopad ? Ponieważ obaj posiadają schorzenia szczególne czy wliczam ich do 30% wskaźnika w celu udzielania...

 • 0412.2019
  PYTANIE NR: 23549/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, moje pytanie jest następujące. Czy od wynagrodzenia pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oprócz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawca jako płatnik jest zobowiązany obliczać i pobierać zaliczkę na podatek...

 • 0412.2019
  PYTANIE NR: 23548/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry mam duże watpliwości dotyczące PPK podatki i koszty do SOD Pracownik ma 4000 brutto. Podstawowa składka do PPK , koszty i ulga podatkowa. Do PPK przystąpiliśmy od XI pierwsze składki naliczymy 10 XII tak wypłacamy wynagrodzenia Obliczenia 4000 - ZUS 137,71% 548,40 =3451,60...

 • 0112.2019
  PYTANIE NR: 23540/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik zatrudniony 1.03.2018 roku, chorował od 02.02.2018r. do 25.02.2019r. za te dni miał wypłacone wynagrodzenie za chorobę, następnie od 01.10.2019r. do 08.11.2019r. był na urlopie bezpłatnym po czym od 25.11.2019r. do 07.12.2019r. ponownie zachorował. Czy pracownik, który...

 • 2911.2019
  PYTANIE NR: 23539/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownikowi (II gr., 10-N) udzieliliśmy pożyczkę na zakup samochodu w wysokości 60 000,00 zł. Pracownik kupił samochód za 74 200.00 zł., ale jako współwłasność, razem z synem. Wartość ½ udziału pracownika wyniósł 37 100,00 zł. Pracownik wpłacił I ratę 22 900,00 zł. Obecnie do spłaty...

 • 2911.2019
  PYTANIE NR: 23538/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Spółka zatrudnia na umowę zlecenie masażystę. Wynagrodzenie dla masażysty jest finansowane z środków ZFRON, z których opłacamy wynagrodzenie netto, składki ZUS i zaliczkę na PDOF. Zlecając przelew do ZUS lub US z konta bankowego ZFRON, system pobiera środki z tego...

 • 2911.2019
  PYTANIE NR: 23537/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej, prosimy o wyjaśnienia dotyczące miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. W dniu 28.11.2019 wręczyliśmy pracownicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy;...

 • 2811.2019
  PYTANIE NR: 23535/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy przedsiębiorca, osoba niepełnosprawna, otrzymująca rentę ZUS (renta z tytułu wypadku), może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń SOD z PFRONu na siebie z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej? Czy następuje jakaś kumulacja pomocy publicznej z tytułu otrzymywania...

 • 2811.2019
  PYTANIE NR: 23534/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam problem z wyliczeniem wynagrodzenia urlopowego przy składnikach zmiennych. Chodzi o wyliczenie dodatków za godziny nocne liczone z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik był na urlopie. W miesiącach (poprzednich), w których występował urlop...

 • 2711.2019
  PYTANIE NR: 23532/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik jest zatrudniony od 09.09.19r. na umowę o pracę czas określony do 31.12.2019r. Od 17.09.19 do nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim, i nie rokuje powrotu do pracy. Niestety nie dotarły do nas przez PUE jego zwolnienia lekarskie, ponieważ lekarz wysłał je do KRUS-u. Nie otrzymaliśmy...

 • 2711.2019
  PYTANIE NR: 23531/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis po terminie 30 - dniowym od dokonania wydatku. Czy Urząd Skarbowy może odmówić wydania zaświadczenia?

 • 2711.2019
  PYTANIE NR: 23530/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy z ZFRON "15" czyli IPR można udzielić pomocy byłym pracownikom naszej firmy zatrudnionym u innego pracodawcy - czy tylko pracownikom, którzy nie podjęli już zatrudnienia?

 • 2611.2019
  PYTANIE NR: 23527/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Nasza firma płaci wynagrodzenie ratownika medycznego z rachunku ZFRON. Czy w związku z tym powinniśmy występować do Urzędu Skarbowego o wystawienie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis?

 • 2511.2019
  PYTANIE NR: 23523/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Chcielibyśmy kupić pracownikowi niepełnosprawnemu (niepełnosprawność na kręgosłup) specjalistyczny fotel jako doposażenie stanowiska pracy. Czy możemy kupić go z dużego ZFRONU i jakie warunki muszą być spełnione?

 • 2511.2019
  PYTANIE NR: 23522/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Firma wystawiła bezpodstawnie faktury za lata 2017-2018-2019 dla jednego kontrahenta. Zostały wystawione korekty faktur zerujące co wpłynęło na obniżenie przychodu za dany miesiąc. Proszę o informację jak należy prawidłowo postąpić z wystawionymi ulgami dla kontrahentów za ten...

 • 2211.2019
  PYTANIE NR: 23519/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniliśmy osoby, które zamiast orzeczenia o niepełnosprawności dostarczyły nam wyroki sądowe. Proszę o informację czy na podstawie tylko wyroków możemy wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń za tych pracowników? PRZYKŁAD 1 Osoba nie przedłożyła orzeczenia, tylko odmowę uwzględnienia...

 • 2211.2019
  PYTANIE NR: 23518/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy przekazujemy w wysokości 60% na ZFRON i 40% PFRON. W jaki sposób mamy wyliczyć kwotę do przekazania na ZFRON i PFRON w przypadku gdy dochód jednego z pracowników przekroczył we wrześniu kwotę stanowiącą górną...

 • 2211.2019
  PYTANIE NR: 23517/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o wyjaśnienie w kwestii uchybienia terminów poniesienia kosztów płacy nie przekraczającym 14 dni. Firma wypłaca wynagrodzenie za pracę do 10-tego następnego miesiąca. PRZYKŁAD 1 (WYNAGRODZENIE W TERMINIE, ZUS PO TERMINIE) Przykładowo firma wypłaciła wynagrodzenie za pracę za...

 • 2211.2019
  PYTANIE NR: 23514/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  OBOWIĄZKOWE ODPISY PDOF to co najmniej 15% na indywidualne programy, 10% pomoc indywidualna i pozostałe tzw pula ogólna. Czy można zwiększyć odpis na IPR, oraz Pomoc indywidualną?

 • 2211.2019
  PYTANIE NR: 23512/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Bardzo proszę o pomoc w następującej sytuacji: Od marca 2014r. zatrudniamy pracownika niepełnosprawnego, na którego pobieramy dofinansowanie z PFRON. W momencie zatrudnienia pracownik dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny 04-O (schorzenie...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 946