Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0112.2011
  PYTANIE NR: 12473/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam proszę o odpowiedź : strata z 2009 roku wynosi 184.816,00 strata z 2011r 50.000,00 posiadamy następujące fundusze : fundusz udziałowy 138.006,46 zwalaryzowane udziały 160.445,82 (zgdodnie z ustawą)co rok podejmowana uchwała o wypłatę fundusz zasobowy z zakupu sr trwałych ze...

 • 0112.2011
  PYTANIE NR: 12472/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  W związku z interpreatcja Ministra Finansów z 5.03.2010r ( DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871) prosze o odpowiedż czy odpisy amortyacyjne środków trwałych finansowanych z ZFRON / nie jestem w stanie stwierdzić czy ze zwolniń z PIT czy z pod. od nieruchomości/są kosztem uzyskania...

 • 3011.2011
  PYTANIE NR: 12470/2011| autor odpowiedzi: Monika Misztal - Licińska

  Dzień dobry! Mam pytanie do Pani Moniki Misztal. Proszę o wyjaśnienie dot. pożyczek wg interpretacji BON- 5232 z dnia 03.03.2011 w kontekście przedostatniego zdania odpowiedzi na pytanie 12067/2011. Czy w piśmie BON w odniesieniu do spłat pożyczek chodzi o źródło udzielonych...

 • 3011.2011
  PYTANIE NR: 12469/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam! W nawiązaniu do wyjaśnienia BON w sprawie pożyczek /BON-3232 z dnia 28.04.2011/ mam pytanie: Czy skoro spłaty w 2012r pożyczek udzielonych w 2011r należy traktować jako uzyskanie środków ZFRON w roku 2012 to czy z tych środków należy przeznaczyć 15% na IPR? Dziękuję.

 • 3011.2011
  PYTANIE NR: 12468/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o wyjaśnienie pewnych zapisów z ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a mianowicie: Wynagrodzenie pracowników wypłacamy z dołu czyli np.: - wypłatę za m-c wrzesień 2011r. wypłaciliśmy 10 października 2011r. PIT 4r do 20 listopada 2011r. Wg art. 33 ust.3,pkt...

 • 3011.2011
  PYTANIE NR: 12467/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam W 2005 r. zakupiliśmy ze środków ZFRON mikrociągnik dla osoby niepełnosprawnej jako wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej . Co należy zrobić w takim przypadku jeśli np. mikrociągnik ulegnie zniszczeniu bądz się zepsuje bądz np. zostanie skradziony.jest jakiś przepis...

 • 3011.2011
  PYTANIE NR: 12466/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Bardzo proszę o pilną odpowiedź czy z dużego ZFRON-u można sfinansować zakup pieca c.o. do ogrzewania magazynu. Piec ten obsługują tylko pracownicy niepełnosprawni, jednak w magazynie pracują zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni. Jeśli jest mozliwość sfinansowania tego zakupu...

 • 3011.2011
  PYTANIE NR: 12463/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam. Proszę o szybką odpowiedź. Czy dla osoby niepełnosprawnej która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach /03-L,-04-O,-10-N / symbol 04-O stanowi, że kwota dofinansowania do wynagrodzenia zwiększa się o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12461/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam serdecznie, Bardzo proszę o pilną odpowiedź w następującej kwestii: Pracownik niepełnosprawny zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pomocy indywidualnej na podjęcie lecznie, które nie jest refundowane. Zamierzamy przyznać pracownikowi pożyczkę zwrotną z możliwością jej...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12460/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Zakład Pracy Chronionej / dokładnie park rozrywki/ chce zakupić kontener sanitarny dla pracowniów niepełnosprawnych pracujących w tym parku czy jest to możliwe prosze o podanie podstawy prawnej Dziękuje

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12459/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Czy zapłata zaliczki na zakup samochodu, który zostanie odebrany po 1 stycznia 2012r., może zostać uznana jako wydatkowanie środków będących w dyspozycji zpch na dzień 31.12.2010r.? Dziękuję za wyjaśnienie.

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12458/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Prosimy o udzielenie odpowiedzi w sprawie efektu zachęty: czy zatrudniając pracownika w wyniku efektu zachęty na miejsce pracownika zwolnionego, czy stanowiska pracy muszą się dokładnie pokrywać?Chodzi nam o pracowników, którzy na umowie mają kilka stanowisk pracy. Przykład nowy...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12457/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W dniu wczorajszym otrzymaliśmy z PRFRON Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przeciwko naszej firmie. W celu dokładnego wyjaśnienia sprawy przytoczę treść Zawiadomienia: „W związku z uzyskaniem informacji z ZUS o posiadaniu przez pracowników wykazanych w...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12456/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W ustawie z dnia 29.10.2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw ?Dz. U. Nr 226, poz.1475 / w art. 15 ust.2 postanowiono, że :-"Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12455/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Jesteśmy zpchr. Czterech pracowników w przedziale wiekowym 40-60 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zwróciło się z wnioskiem o umożliwienie zakupu zestawów komputerowych, które po zainstalowaniu internetu w domu wykorzystaliby do poszerzenia swoich...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12454/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Pracownik posiada orzeczenie lekarskiewydane przez Obwodowa Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i zatrudnienia z 1988r III KIZ. wydane na stałae. We wzreśniu br. ten sam pracownik stanął na komisji lekarskiej w Powiatowym Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu mając nadzieję,...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12453/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik posiada lekki stopień niepełnosprawności przyznany na stałe. w dniu 15 listopada 2011 r. dostarcza do zakładu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Weddług ustawy o rehabilitacji... osobę niepełnosprawą wlicza się do stanu zatrudnienia od dnia przedstawienia pracodawcy...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12452/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam! Proszę o wyjaśnienie: jak traktować kierowców, jeden z nich dostarczył pracodawcy zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Pracuje 7/7 etatu. Czy od 01 stycznia 2012 r. przedstawienie pracodawcy zaświadczenia będzie jednoznaczne z zakazem pracy w...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12451/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pani Edyto dziękuję za odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie. Mam jeszcze jedno pytanie, co z takim pracownikiem, dodam "starym", zatrudnionym od 1998 roku, który miał orzeczenie w stopniu lekkim ważne do 31.03.2009 roku. Kolejne orzeczenie - lekki stopień - dostarczył...

 • 2911.2011
  PYTANIE NR: 12450/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Mam pytanie dotyczące przekształcenia społki cywilnej w społkę partnerską. Jako społka cywila otrzymujemy refundację składek zus jednego ze wspólników w przypadku przekształcenia w spółkę partnerską jakie należy wypełnic dokumenty do PRFON ,jak zgłosic zmiane?

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 712