Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0611.2013
  PYTANIE NR: 15745/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Treść pytania: Pracownik posiadał orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy do 30.09.2013r. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożył przed terminem upływu ważności tego orzeczenia. W dniu 4.10.2013r. dostarczył kolejne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, w...

 • 0611.2013
  PYTANIE NR: 15743/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy ZPCHR i chcemy wynająć dużą powierzchnię. Z tej powierzchni chcemy wydzielić pomieszczenia i dostosować odpowiednio dla osób pracujących - prawie wszystkich niepełnosprawnych według ich pracy tj. kadry, płace, księgowość, a także części wspólne np. łazienki. Czy według...

 • 0611.2013
  PYTANIE NR: 15742/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Planujemy od 01.01.2014 r. wynająć magazyn w pobliskiej miejscowości i większość pracowników (łącznie z osobami niepełnosprawnymi) oddelegować tam do pracy. Czy wystarczy samo zgłoszenie do PIP, czy należy poinformować również Wojewodę. Czy oddelegowanie pracowników...

 • 0611.2013
  PYTANIE NR: 15741/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik został zatrudniony 01.11.2013r. Dostarczył nam dwa orzeczenia: umiarkowany stopień niepełnosprawności, ważne do 15.06.2013r. i niepełnosprawność istnieje od: nie da się ustalić oraz drugie orzeczenie złożone w terminie, lekki stopień niepełnosprawności, niepełnosprawność istnieje od:...

 • 0611.2013
  PYTANIE NR: 15740/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Od wielu lat zatrudniamy pracownicę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodem 04-O.Pielęgniarka zakładowa od której co m-c otrzymuję listę schorzeń szczególnych od lat nie umieszcza pracownicy na tej liście, gdyż parę lat temu kiedy byliśmy ZPCHR-em nasz zakładowy lekarz...

 • 0611.2013
  PYTANIE NR: 15739/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Zakupiliśmy auto (używane w momencie zakupu 100 tyś. przebiegu) do przewozu osób niepełnosprawnych w 2009 r. -dofinansowanie z PFRON i pozostałe środki ZFRON - koszty transportowe. Jeżeli auto zostanie zamortyzowane to możemy wystąpić o dofinansowanie zakupu nowego auta do przewozu...

 • 0511.2013
  PYTANIE NR: 15737/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o udzielenie informacji czy w poz. 39 do 46 oraz poz. 48 i 50 DEK II oraz poz. 49 do 56 i poz. 58 i 60 INF-1 mogę wykazać pracowników odpowiednio do posiadanego stopnia niepełnosprawności jeżeli posiadają orzeczenia z innymi kodami niż kody zaliczone do schorzeń...

 • 0511.2013
  PYTANIE NR: 15736/2013| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Jesteśmy zakładem ZPCHR od 20 lat w 2010 roku zakupiliśmy samochód z konta zfron za kwotę 41tys.zł. do dnia dzisiejszego zamortyzowano 28 tys.zł i chcemy go sprzedać bo strasznie jest już zużyty pozostało jeszcze niezamortyzowane 13 tys.zł.w grudniu prawdopodobnie dostaniemy za niego 5...

 • 0511.2013
  PYTANIE NR: 15735/2013| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Prosimy o podanie nam schematu księgowań dotyczącego zakupu środka trwałego sfinansowanego w 100 % w ramach pomocy de minimis ZFRON. Jednocześnie prosimy o informację, czy amortyzacja takiego środka trwałego jest kosztem uzyskania przychodów.

 • 0511.2013
  PYTANIE NR: 15734/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Kiedy należy złożyć rozwiązanie umowy zlecenia ,gdy w umowie zapisane jest iż rozwiązanie umowy może nastąpić z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, czy pierwszego dnia miesiąca, czy może to byc np. pietnastego dnia w miesiącu lub poniedziałek albo każdy inny dzień miesiąca.

 • 0411.2013
  PYTANIE NR: 15730/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W dn. 9 lipca 2013 zatrudniliśmy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który przedłożył świadectwo pracy z poprzedniego zakładu. W dn. 20 lipca 2013 nabył prawo do 10-dniowego urlopu dodatkowego. Z dn. 31 października 2013 pracownik został zwolniony. W jakim wymiarze przysługuje...

 • 0411.2013
  PYTANIE NR: 15729/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy korygując wskaźniki zatrudnienia w deklaracji Wnd przesyłamy również załączniki do Inf-dp i inf-opp mimo, iż nie wymagają korekty.

 • 0411.2013
  PYTANIE NR: 15728/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik w okresie od 23.10 do 28.10.2013 r przebywał w szpitalu, wypisał się na własną prośbę i jak twierdzi z tego powodu nie dostał na ten okres zwolnienia lekarskiego jedynie dostarczył kartę informacyjną z pobytu w szpitalu. Od dnia 29.10.2013 r ma zwolnienie lekarskie od lekarza...

 • 3110.2013
  PYTANIE NR: 15727/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracownicy zaliczonej do lekkiego Stopnia niepełnosprawnosci,ważność orzeczenia zakończyła się 31-07-2013r.31-07-2013 złozyła wniosek o przedłuzenie orzeczenia.DO zakładu pracy przyznane przedłuzenie orzeczenia przedłozyła 1-10-2013r.Na w/w pracownicę występowaliśmy o dofinansowanie do...

 • 3110.2013
  PYTANIE NR: 15725/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jakich dokumentów należy wymagać od pracownika przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego jego członka rodziny - małżonka mającego obywatelstwo estońskie?

 • 3110.2013
  PYTANIE NR: 15723/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  pracownica w 01/2013 złożyła o ryczałt( jej własny samochód) na dojazdy do pracy. Ryczałt został przyznany ale komisja kóra ryczałt przyznała , zapomniała dać do księgowości. Czy można wypłacić zaległy ryczałt od stycznia 2013 , i czy ZAKŁAD nie poniesie konsekwencji , z tego...

 • 3110.2013
  PYTANIE NR: 15722/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Nasz pracownik niepełnosprawny zwrócił się do nas z prośbą o pomoc dla swojej żony, prosi o zwrot za leki, rehabilitację. Ta Pani nie pracuje, zresztą on nie pisze czy żona jest osobą niepełnosprawną. Czy z ZFRON można( z puli 10%) dokonać zapłaty? Nie wiem tego, bo nigdy nikt nie...

 • 3010.2013
  PYTANIE NR: 15720/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracownik osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności stanęła na komisji przed powiatowym zespołem ds. orzekania ze względu na pogorszenie stanu zdrowia otrzymała stopień umiarkowany . Stopień umiarkowany datuje się od dnia 29.07.2013 r. orzeczenie przyniosła 18.10.2013 r. czy mogę brać na nią...

 • 3010.2013
  PYTANIE NR: 15718/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  jesteśmy byłym ZPCHR i nadal utrzymujemy ZFRON. Przekazują zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych kierujemy się zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Proszę o informację czy prawidłowo dokonujemy wpłat na podanym poniżej...

 • 3010.2013
  PYTANIE NR: 15717/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy byłym ZPCHR. Mamy zachowany ZFRON. Pytanie moje dotyczy oskładkowania pomocy bezzwrotnej oraz umorzeń pożyczek, które wypłacamy pracownikom niepełnosprawnym. Przyjęliśmy następująca metodę rozliczania składek. W programie kadrowym ujęliśmy nowy składnik wynagrodzeń "...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 845