Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2404.2014
  PYTANIE NR: 16412/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w sytacji gdy zaliczke do US oraz składki do ZUS zostaną opłacone z opóźnieniem 2-3 dni?

 • 2404.2014
  PYTANIE NR: 16411/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W odpowiedziach udzielanych przez Waszych konsultantów znalazłam informację, że w ramach IPR (15%)zgodnie z Rozp.w sprawie ZFRON & 2 ust.1 pkt12 lit.f można sfinansować zakup samochodu osobowego dla osoby niepełnosprawnej jako pomoc sosjalną. Oczywiście jest opracowany program przez Komisję...

 • 2304.2014
  PYTANIE NR: 16410/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dnia 17.04.2014 zmarł nasz pracownik -osoba niepełnosprawna . W dniu 03.04.2014 złożył wniosek o udzielenie pomocy indywidualnejz ZFRON na leki Wnioski są rozpatrywane pod koniec miesiąca . Mam pytanie czy można wypłacić żonie .

 • 2304.2014
  PYTANIE NR: 16409/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jestem położną i sprawuję pomoc dorażną w zpchr. Chcę wziąć udział w konferencji dla położnych. Pytanie z jakich środków możemy skorzystać , aby pokryć koszty tej konferencji tj. 10 czy 15 i czy będzie to pomoc de-minimis?

 • 2304.2014
  PYTANIE NR: 16408/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o udzielenie nam odpowiedzi w zakresie zwolnienia lekarskiego. Pracownica przebywała na zasiłku rehabilitacyjnym od 03.10.2013 do 31.03.2014.W dniu 01.04.2014 dostarczyła zwolnienie lekarskie ( kod choroby B) Ponieważ nie ma ani jednego dnia przerwy, chciałabym się upewnić czy będzie to...

 • 2304.2014
  PYTANIE NR: 16407/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007r. z sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 245, poz.1810) pomoc de minimis może być przeznaczona na zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. W...

 • 2304.2014
  PYTANIE NR: 16406/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę pomoc z zakresu prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy z możliwoscią przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin ( ruch ciągły -produkcja) w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe pokrywają się z...

 • 2304.2014
  PYTANIE NR: 16405/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jeżeli nie ma decyzji z Zus-u o rencie, a pracownik odszedł z pracy z powodu długotrwałej choroby czy przysługiwałoby dofinansowanie na osobę, którą zatrudniamy obecnie na tym samym stanowisku ale nie pobieramy na nią dofinansowania. Od kiedy można starać się o dofinansowanie jeżeli...

 • 1704.2014
  PYTANIE NR: 16404/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Długoletni pracownik posiadał lekki stopień. Przed upływem ważności aktualnego orzeczenia (orzeczenie ważne do 31.03.2014 r.), dnia 03.03.2014 r. złożył wniosek do PZO o wydanie kolejnego orzeczenia. Tym razem otrzymał pierwszy raz orzeczenie z umiarkowanym stopniem. Od kiedy pracownik nabędzie...

 • 1704.2014
  PYTANIE NR: 16403/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy mając fundusze na 75% jako ZPCHR możemy wysłać pracowników na turnus rehabilitacyjny? Jakich powinniśmy dopełnić formalności?

 • 1704.2014
  PYTANIE NR: 16401/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Mam pytanie odnośnie zatrudniania pracownika metodą jakościową. Czy dobrze zrozumiałam tekst - "Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników w danym miesiącu, u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem i...

 • 1704.2014
  PYTANIE NR: 16400/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik niepełnosprawny nie był zatrudniony w trybie zachęty tylko na miejsce innego pracownika z którym było podpisane porozumienie stron i w programie SOD musze zaznaczyc, ze wystąpił efekt zachęty bo inaczej nie moge wysłać dokumentów. Czy to jest poprawne? Mam pytanie także...

 • 1704.2014
  PYTANIE NR: 16399/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dostaliśmy w lutym od PFRON poprzez system e-pfron zapytanie odnośnie wysokości ulg i wartości faktur za 2013 rok. Mieliśmy na to czas do 14 lutego (cztery dni). Niestety pracownik obsługujący program odebrał tą wiadomość dopiero w tym miesiącu. Chcielibyśmy się dowiedzieć czy wiadomo, czy jest...

 • 1704.2014
  PYTANIE NR: 16398/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy dla niepełnosprawnego kierowcy, który przewozi towar do kontrahentów można zakupić z dużego zfron albo ewentualnie z ipr przyczepkę do samochodu? Umożliwiłoby to jednorazowe zabranie większej partii towaru, a co za tym idzie - zmniejszenie liczby kursów koniecznych do...

 • 1604.2014
  PYTANIE NR: 16397/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W lutym zatrudniliśmy dwóch nowych pracowników, nie otrzymaliśmy na nich dofinansowania. Nie było wzrostu zatrudnienia, nie spełniliśmy również zasad efektu zachęty, żaden z pracowników nie został zatrudniony w miejsce zwolnionego. W marcu nastąpił wzrost zatrudnienia...

 • 1604.2014
  PYTANIE NR: 16396/2014| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Chcemy zakupić samochód wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu. Przewóz osób niepełnosprawnych będzie związany z działalnością gospodarczą (obowiązki służbowe) oraz z...

 • 1604.2014
  PYTANIE NR: 16395/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jest możliwe sfinansowanie ze środków zfron w ramach pomocy de minimis praktycznego szkolenia wewnętrznego dla niepełnosprawnych pracowników zakładu produkcyjnego, związanego z wprowadzeniem do produkcji nowych wzorów produktów?...

 • 1604.2014
  PYTANIE NR: 16394/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy w ramach grupy kapitałowej jedna spółka wchodząca w jej skład, uprawniona do udzielania informacji o kwocie obniżenia i będąca odrębnym pracodawcą, może dokonując sprzedaży usług dla innej spółki z tej samej grupy kapitałowej udzielić jej obniżenia, zgodnie z przepisem art. 22...

 • 1604.2014
  PYTANIE NR: 16393/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy pracownika bez ustalonego stopnia niepełnosprawności w stopniu lekkim (bez schorzeń specjalnych) zaliczamy do zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w etatach i osobach w DEK-II-A. Czy zatrudnienie osób niepełnosprawnych ogółem powinno być takie samo w...

 • 1604.2014
  PYTANIE NR: 16391/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Chciałabym zapytać, czy wykazany będzie efekt zachęty metodą jakościową, jeśli za osobę niepełnosprawną która pracowała na cały etat w charakterze sprzątaczki (umowa uległa rozwiązaniu z upływem czasu na który była zawarta) zatrudnimy dwie osoby niepałnosprawne(sprzątaczki) na 0,5...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 874