Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0410.2012
  PYTANIE NR: 13968/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do P.Sieradzkiej. Dot.zatrudniania w ramach efektu zachęty metodą jakościową.Nie wykazujemy efektu zachęty metodą ilościową , więc chcielibyśmy zatrudnić pracownika niepełnosprawnego w miejsce osoby , która ma wpisane na świadectwie pracy :"stosunek pracy ustał w wyniku...

 • 0410.2012
  PYTANIE NR: 13967/2012| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam! Chciałabym poprosić o poradę: Dokonaliśmy modyfikacji oprogramowania komputerowego.Wykonawca pozostaje w posiadaniu praw autorskich do wykonanego oprogramowania. Pracę wykonał na umowę o dzieło. Sporządziliśmy listę płac w oparciu o rachunek, odprowadziliśmy podatek dochodowy od...

 • 0410.2012
  PYTANIE NR: 13966/2012| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam, proszę o odpowiedź dotyczącą konieczności wydatkowania środków ZFRON zgromadzonych na jego rachunku do końca 2011, w terminie do końca roku bieżącego. Mamy wypłatę przesuniętą więc wynagrodzenia za 12-2011 były płacone w terminie do 5 stycznia tego roku. Podatek w odpowiednim...

 • 0410.2012
  PYTANIE NR: 13965/2012| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam, proszę o informację jak długo istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji ZFRON? Czy to wygląda tak samo jak z podatkowymi? Czyli na początku 2013 roku można zutylizować rok 2007? Dziękuję za info. Pozdrawiam

 • 0410.2012
  PYTANIE NR: 13964/2012| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Dzień Dobry, proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Na co można wydać tzw."duży ZFRON" bez przysporzenia dla pracodawcy? Czy można go wydać na karnety na basen (imiennie dla pracowników npłn)? Dziękuję za odpowiedź. Z wyrazami szacunku Anna Maliszewska

 • 0410.2012
  PYTANIE NR: 13963/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanej z interpretacją art 26a ust 1a pkt 2. ustawy o rehabilitacji..., który mówi, że: "Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało...

 • 0310.2012
  PYTANIE NR: 13962/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień Dobry Zwracam się z prośbą o opisananie sytuacji wypłaty zaliczek na poczet danej wypłaty po nowelizacji ustawy( przepis wchodzi w życie od 01-12-2012, gdzie udzielając takiej zaliczki pracownikowi będę mogła starać się o dofinansowanie jak również nie będę musiała korygować...

 • 0310.2012
  PYTANIE NR: 13961/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jak należy prawidłowo postąpić w przypadku gdy: Wynagrodzenie za pracę wypłacono 28.09.br.za m-c wrzesień. Przeksięgowanie z pobranego podatku od wynagrodzeń na ZFRON przekazano tego samego dnia. W dniu 3.10. pracownik niepełnosprawny poinformował nas telefonicznie o pobycie w szpitalu od...

 • 0310.2012
  PYTANIE NR: 13960/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. art.26a ust. 11 prosimy o podanie w jaki sposób pracownik musi udokumentować posiadanie swojego rachunku bankowego, tj. czy może to być tylko oświadczenie pracownika o posiadanym rachunku i numerze konta bankowego, czy też musi być...

 • 0310.2012
  PYTANIE NR: 13959/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie Jesteśmy ZPChr Bardzo proszę o wyjaśnienie - od którego dnia będziemy mogli uznać pracownika w stopniu umiarkowanym do wskaźnika PFRON i do dofinansowania SOD w sytuacji gdy : 1. Pracownik posiadał znaczny stopień niepełnospr.do dnia 31.08.2012r. 2. Pracownik złozył...

 • 0210.2012
  PYTANIE NR: 13957/2012| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Czy z ZFRON można zakupić dla pracowników biurowych (75% niepełnosprawnych) ekspres ciśnieniowy do kawy? Czy jako wyposażenie miejsca pracy konkretnej osoby niepełnosprawnej? Czy w ramach pomocy de minimis?

 • 0210.2012
  PYTANIE NR: 13956/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam! Mam pytanie, jeśli mogę, to do Pani Edyty Sieradzkiej. W świetle zmian do ustawy o rehabilitacji w art. 26a ust. 1a1 pkt 2 oraz 4, niepokoi nas następująca korelacja dofinansowania, które przysługuje w wysokości 75 % kosztów płacy - do przelewania wynagrodzeń na konta...

 • 0210.2012
  PYTANIE NR: 13954/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Fila

  Witam, uprzejmie proszę o pomoc na temat związany z korektą list płac oraz dokumentów ZUS. W 2009, 2010 i 2011 roku pracodawca naliczył i wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za pracę, premię oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Premie oraz dodatki za pracę w godzinach...

 • 0210.2012
  PYTANIE NR: 13953/2012| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Szanowni Państwo, chciałabym bardzo prosić o precyzyjną odpowiedź na poniższe pytanie: Jako ZPCH musimy zapewnić doraźną opiekę, mamy na etacie pielęgniarkę npłn ale emerytkę, na którą nie dostajemy już dofinansowania oraz na umowie zleceniu drugą pielęgniarkę "na dochodząco...

 • 0110.2012
  PYTANIE NR: 13952/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Czy istnieje jakakolwiek droga prawna by osoba niepełnosprawna , mężczyzna w wieku lat 60, który w myśl świadectwa pracy pracował 11 lat w warunkach szczególnych, dochodził faktu, iż w kolejnym okresie zatrudnienia...

 • 0110.2012
  PYTANIE NR: 13951/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Czy wydatkując zgromadzone na koncie tzw."dużego ZFRON" środki pochodzące z naliczonych na plus w rachunku bankowym odsetek, na zakup będący przysporzeniem dla pracodawcy należy wnioskować o zaświadczenie o pomocy de...

 • 0110.2012
  PYTANIE NR: 13950/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  DZIEŃ DOBRY. W RAMACH PROGRAMU IPR REFUNDUJEMY PRACOWNIKOWI KOSZTY NAUKI NA STUIDIACH. PONADTO W PROGRAMIE IPR PRACOWNIK MA ZAPIS O REFUNDACJI KOSZTÓW POMOCY EDUKACYJNYCH. CZY JESLI W TYM PROGRAMIE WIDNIEJE ZAPIS, ŻE OTRZYMA REFUNDACJĘ POMOCY EDUKACYJNYCH DO 800 ZŁ, MOŻNA OMÓWIĆ...

 • 0110.2012
  PYTANIE NR: 13949/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Jesteśmy zakładem pracy chronionej od 13 czerwca 2012 r. Wypełniając obowiązek ustawowy dotyczący zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zatrudniamy, na podstawie umów cywilno-prawnych dwóch lekarzy oraz na podstawie umowy o...

 • 0110.2012
  PYTANIE NR: 13947/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  ZUS za m-c wrzesień dotyczy wynagrodzeń za sierpień wypłaconych 10 września. Zostanie opłacony w terminie tj. 15 października. Wynagrodzenie za wrzesień wypłacimy 10 października, a ZUS od tych wynagrodzeń zapłacimy dopiero 15 litopada ( w terminie) Czy zatem występując o dofinansowanie- do...

 • 0110.2012
  PYTANIE NR: 13946/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam! Spółka z o.o., w której występują dwaj wspólnicy: jedyny członek Zarządu: 99,51 % udziałów, drugi: 0,49% udziałów chce wypłacić dywidendę na poczet zysku z 2012r.Umowa Spółki przewiduje taką możliwość. Spełniony jest również art.194...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 774