Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1804.2013
  PYTANIE NR: 14943/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam w dniu 27 listopada 2012r. Rada Miejska podjeła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok.W paragrafie 2 pkt9 uchwały RM jest zapis że zwalnia się od podatku od nieruchomości "nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby...

 • 1704.2013
  PYTANIE NR: 14942/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam. Pracownik zatrudniony od 17.02.2009 r. posiadał orzeczenie o niepełnosprawności, które obowiązywało do 28.02.2013 r. - lekki stopień; niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa; ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 17.11.2008. W dniu 13.03.2013 r. wystąpił z...

 • 1704.2013
  PYTANIE NR: 14941/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, w trakcie rozliczania przez PFRON IV kwartału 2012 r. kosztów administracyjnych i transportowych okazało się że nie utrzymaliśmy odpowiedniego stanu zatrudnienia. Zatrudnienie zmniejszyło się nam o więcej niż 10 % stanu zatrudnienia wykazanego w umowie. Otrzymaliśmy decyzję...

 • 1604.2013
  PYTANIE NR: 14938/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, Jesteśmy w trakcie przekształcenia spółdzielni pracy zpch w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstała spółka chce przejąć wszystkie prawa i obowiązków spółdzielni, także zpch. Czy wobec tego musimy rejestrować spółkę w PFRON...

 • 1604.2013
  PYTANIE NR: 14937/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Jesteśmy Spółdzielnią - Zakładem Pracy Chronionej reprezentowanym przez 2-osobowy Zarząd. Kto przyznaje członkowi Zarządu świadczenia z Funduszu Socjalnego, kto przyznaje urlop wypoczynkowy czy zatwierdza delegację?. Jeden z członków Zarządu jest osobą niepełnosprawną. Kto w takim...

 • 1604.2013
  PYTANIE NR: 14936/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Dzień dobry. Jesteśmy ZPCHR i postanowiliśmy zakupić dla pracowników karnety uprawniające do korzystania z zajęć sportowych. Pracownicy mogą też zakupić karnety dla członków rodziny. Za wszystkie karnety tj. pracowników i osób towarzyszących otrzymujemy fakturę...

 • 1504.2013
  PYTANIE NR: 14934/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracownik niepełnosprawny ottrzymał pożyczkę z ZFRON na adaptacje pomieszczen mieszkalnych - wymiana okien i wymiana instalacji wentylacyjnej. W trakcie spłaty pożyczki zwrócił się do firmy o zwrot kosztów zakupu pieca CO na podstawie wniosku o pomoc indywidualną z ZFRON -...

 • 1504.2013
  PYTANIE NR: 14933/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam. Mam pytanie odnośnie metody jakościowej. Czy mogę zatrudnić osobę niepełnosprawna w miejsce pracownika "pełnosprawnego", z którym rozstaliśmy sie na zasadzie porozumiena stron? Co musi byc spełnione aby uzyskiwac na niego dofinansowanie - czy musi miec w umowie to samo...

 • 1504.2013
  PYTANIE NR: 14932/2013| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam, proszę o wskazanie zapisów księgowych w przypadu sprzedaży ŚT zakupionego ze środków ZFRON ( z PIT 4). Szczególnie interesują mnie zapisy księgowe kapitału zapasowego. Przyjmijmy, że cala wartość niezamortyzowana wpływa na rachunek bankowy ZFRON. Czy wartość ta...

 • 1504.2013
  PYTANIE NR: 14931/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, pracownik zatrudniony wg umowy na cały etat, zwrócił się z prośbą o okresowe zmniejszenie etatu na pół etatu ze względu na stan zdrowia z prośbą o powrót na poprzedni cały etat po polepszeniu zdrowia, moje pytanie brzmi: czy jeżeli w miesiącu w którym pracownik...

 • 1504.2013
  PYTANIE NR: 14930/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej Witam serdecznie Pani Edyto! Zwracam się o pomoc w rozwiązaniu następujących problemów:. 1.Pracownik orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia 12.02.1998r. został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Całkowita niezdolność do pracy jest...

 • 1504.2013
  PYTANIE NR: 14929/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawie Czy z OR prowadząc działalnośc gospodarcza mąż może zatrudnic żonę i wnioskować o dofinansowanie do jej wynagrodzenia ( ma gr. II-ą) jeżeli nie maja rozdzielności majątkowej działalnośc jest na męża razem pracuja ??? dziękuję za odpowiedź

 • 1504.2013
  PYTANIE NR: 14926/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jako ZPCHR dokonaliśmy ze środków ZFRON zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych /czy wydatki związane z zakupem paliwa, opłacania składki na ubezpieczenie OC I AC , wydatki na przeglądy i np. naprawy/ można realizować ze środków ZFRON i czy jest to wydatek objęty...

 • 1504.2013
  PYTANIE NR: 14925/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy należy jakoś udokumentować w sposób szczegółowy wykazanie dodatkowych kosztów administracyjnych , chodzi mi o konkretny przykład /osob ao umiarkowanym stopniu niepełnosprawności kadrowa zajmująca się problematyką SOD, ZFRON, DORADCA ZAWODOWY W ZPCHR/ bierzemy na nią Sod...

 • 1504.2013
  PYTANIE NR: 14924/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  CZY JAKO ZPCHR MOŻEMY WNIOSKOWAĆ O REFUNDACJE KOSZTÓW DODATKOWYCH NA ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH . JAK WYGLĄDA PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJE NA TAKI WYDATEK , NAJPIERW MUSIMY DOKONAĆ ZAKUPU A PÓŹNIEJ WNIOSKOWAĆ ? JAKĄ KWOTĘ MOŻNA OTRZYMAĆ...

 • 1204.2013
  PYTANIE NR: 14922/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Kilka lat temu zatrudniliśmy osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem. 16.01.2013 roku wpłynęło do siedziby firmy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tej osoby wydane z datą 16.01.2013 r. ważne do 31.01.2016 r. Poprzednie...

 • 1204.2013
  PYTANIE NR: 14921/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, proszę o odpowiedź czy otrzymana refundacja dodatkowych kosztów zatrudnienia ON w ZPChR na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 - tj. koszty administracyjne, koszty transportowe czy koszt zakup samochodu stanowi pomoc de minimis i powinniśmy wystąpić o...

 • 1204.2013
  PYTANIE NR: 14920/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry, Zatrudniony u nas pracownik od 2 miesięcy przebywa na zwolnieniu lekraskim, które ze względu na pobyt w szpitalu znacznie się jeszcze przedłuży. W związku z jego nieobecniścią w pracy, planujemy zatrudnić na zastępstwo osobę niepełnosprawną, która do czasu jego...

 • 1204.2013
  PYTANIE NR: 14918/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Pracownik posiada rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy /renta przysługuje na stałe -orzeczenie z ZUS/, a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności ważne jest do 28.02.2013r.Czy za miesiąc marzec możemy starać się o...

 • 1204.2013
  PYTANIE NR: 14917/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, mam pytanie odnośnie obowiązku wystawiania po 24 miesiącach świadectwa dla pracownika. Proszę o informację co powinno znaleźć się w punkcie: - Stosunek pracy ustał w wyniku... - w przypadku gdy nawiązywana jest od razu kolejna umowa o pracę? - wykorzystał urlop wypoczynkowy...?...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 813