Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2005.2011
  PYTANIE NR: 11237/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. W ramach pomocy ze środków funduszu rehabilitacji dla niepracujących byłych pracowników, byłym niepełnosprawnym pracownikom z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności z uszkodzeniem narządu ruchu ( emerytom i rencistom ) przyznaliśmy...

 • 2005.2011
  PYTANIE NR: 11236/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry. Mam problem z czasem pracy na stanowiskach dozorca-palacz. Zatrudniamy 3 osoby w tym 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 1 z lekkim. Wszystkie te osoby posiadają zaświadczenia wydane przez lekarza o wyrażeniu zgody na pracę w porze nocnej i godzinach...

 • 2005.2011
  PYTANIE NR: 11235/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  PRACOWNIK PRZYNIÓSŁ ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA PSYCHIATRY, W KTÓRYM JEST ZAPIS " PACJENTKA POD OPIEKĄ PSYCHIATRYCZNĄ OD 1984 ROKU, LECZONA FARMAKOLOGICZNIE". CZY TAKI ZAPIS WYSTARCZY ABY UZNAĆ PRACOWNIKA ZE SCHORZENIEM SPECJALNYM I WLICZAĆ DO WSKAŹNIKA 30%.

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11234/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Chcemy zrezygnować ze Statusu ZPCHR, ale nadal będziemy uprawnieni przez 5 lat do tworzenia ZFRON-u, będą to środki z zaliczek pdof niepełnosprawnych, czy możemy z ZFRON przeznaczać środki na IP dla osób zatrudnionych w firmie. Za odpowiedź z góry dziękuję

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11233/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy za spełnienie warunku zapewnienia pomocy doraźnej(ZPCHR), zgodnie z art.28.p.1 ppkt3 można uznać: -pielęgniarka z prawem wykonywania zawodu-codziennie od 15-21, -lekarz medycyny pracy ,codziennie 2 godziny 15-17,dostępny pod telefonem w godzinach 8-15, -5 osób(pracownicy ,...

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11232/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pytanie do Pani Małgorzata Tylewicz-Piwnik Witam serdecznie proszę o pomoc , wiele dni próbowałam skontaktować się z PFRON z wydziałem wpłat obowiązkowych w PFRON i ustalić z PFRON czy mamy kwoty nadpłaty i jak je rozliczyć ale nie udało się oraz jak zrobić korekty DEK-II. Wobec...

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11231/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Pani Edyto, bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: Pracownik posiadał orzeczenie w stopniu umiarkowanym ważne do 30.04.2011, w dniu 19.05.2011 przedłożył pracodawcy kolejne orzeczenie z którego wynika ciągłość niepełnosprawności (stopień umiarkowany). Czy pracodawca...

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11229/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Osoba niepełnosprawna zatrudniona w dziale sprzedaży obecnie sprzedaje wyroby w przystosowanym do tego miejscu- w pomieszczeniu. Od miesiąca czerwca do października będzie sprzedawała wyroby obok budynku biurowego w namiocie. W tym celu chcemy zakupić namiot z ZFRON- będzie to jego stanowisko...

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11228/2011| autor odpowiedzi: Krzysztof Rumianowski

  Witam Jako Zpchr spełniamy w chwili obecnej wymogi dotyczące udzielania ulg we wpłatach na PFRON, ale w tym miesiącu trafił nam się problem. Jedną z usług dla naszego Kontrahenta, wykonała dla nas zaprzyjaźniona firma. Myśmy tylko tę usługę refakturowali, choć z wystawionej przez nas faktury to...

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11226/2011| autor odpowiedzi: Joanna Wawrzyńczak

  Proszę o wyjaśnienie w zakresie możliwości czasowego przesunięcia środków w ramach ZFRON. Ze względu na duże zapotrzebowanie naszych niepełnosprawnych pracowników na pożyczki udzielane w ramach pomocy indywidualnej, zastanawiamy się nad możliwością przesunięcia srodków z puli...

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11225/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  W związku z przywróceniem zwolnienia z podatku VAT usług związanych z turnusem rehabilitacyjnym, proszę o podanie nr PKWiU, który należy zastosować do takiej usługi.

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11222/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik zatrudniony od 2004r.z lekkim stopniem niepełnosprawności -orzeczenie wydano na stałe.W dniu 12-05-2011r.dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Orzeczenie wydano 27-04-2011 Ustalony stopień datuje się od 24-01-2011r.Niepełnosprawność istnieje przed 16...

 • 1905.2011
  PYTANIE NR: 11221/2011| autor odpowiedzi: Joanna Wawrzyńczak

  Bardzo proszę o wyjaśnienie : - czy amortyzacja od zakupionych środków trwałych w 2010 i 2011 roku z SOD i zwolnień z podatku PIT 4 jest kosztem uzyskania przychodów oraz podanie przykładowej dekretacji zakupu środka trwałego zakupionego z powyższych środków i jego...

 • 1805.2011
  PYTANIE NR: 11220/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Mam pytanie czy w przypadku wypełniania wniosku Wnd jako ZPCHR w pozycji 37 i 38 oraz w pozycji 39 i 40 wpisuję te same dane Dziekuję za odpowiedź.

 • 1805.2011
  PYTANIE NR: 11219/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry.Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie. Czy Zakład Pracy Chronionej,który utworzył własny Zakład Opieki Zdrowotnej(Przychodnie Lekarską przy Sp-ni Inwalidów ) może zawrzeć z jego Kierownikiem/ lek. Medycyny Pracy umowę o pracę, jeżeli Lekarz prowadzi swój własny...

 • 1805.2011
  PYTANIE NR: 11218/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  WITAM; Przy ustalaniu stanów zatrudnienia na potrzeby wykazania wskaźnika warunkującego m.in. utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej, możliwość wystawiania informacji o wysokości ulgi we wpłatach na PFRON, korzystanie ze zwolnień z niektórych podatków i opłat -...

 • 1805.2011
  PYTANIE NR: 11216/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Czy można sfinansować ze środków "dużego zfronu" zakup nieruchomości przeznaczonej na wydział produkcyjny oraz wydatki przeznaczone na przebudowę i adaptację dla potrzeb zakładu?

 • 1805.2011
  PYTANIE NR: 11214/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Osoba niepełnosprawna na orzeczeniu stopnia niepełnosprawności miała orzeczony stopień do dnia 6 lutego 2011 roku. Ponowne dokumenty do Zespołu d/s orzekania złożyła dnia 11.01.2011 . Zgodnie z art.2a przez okres do 3 miesięcy taką osobę wliczamy do stanu zatrudnienia jako osobę niepełnosprawną i...

 • 1805.2011
  PYTANIE NR: 11213/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy art. 22 USTAWY z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest przewidywany w najbliższym czasie do likwidacji, tzn czy pracodawcy nie zatrudniający osób niepełnosprawych będą mieli w dalszym ciągu prawo odliczania...

 • 1805.2011
  PYTANIE NR: 11211/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  DZIEŃ DOBRY. CZY OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA MA POZWOLNIENIE NA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH, MOŻE MIEĆ W INFORMACJI DO UMOWY O PRACĘ WPISANE, ZE JEJ DOBOWY I TYGODNIOWY WYMIAR CZAU PRACY JEST PRZECIĘTNY.NP. ZAPIS PRZECIĘTNIE DOBOWA 8 GODZ. I TYGODNIOWA 40 GODZ. PROSZĘ O PILNĄ...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 661