Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2710.2012
  PYTANIE NR: 14088/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Panie Edyto , proszę o informację , czy obecnie mogę wyliczyć wskaźniki na nowo wg Rozporzadznia Unijnego od 01.01.2009r. , bo wówczas wskaźniki liczyłam wg Ustawy o rehabilitacji , a nie Rozporządzenia Unijnego . Czy mogę również nanieść korekty do PFRON za ten okres w...

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14087/2012| autor odpowiedzi: Monika Misztal - Licińska

  ZPChr - zakład produkcyjny utworzył oddział w innym województwie i dzierżawi hale produkcyjne i magazynowe pod swoją działalność. Czy nie będąc właścicielem dzierżawionych nieruchomości znajdujących się na terenie nowego oddziału płacimy podatek od nieruchomości? Jeśli tak, czy możemy...

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14086/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  otrzymaliśmy informację z PFRON że analiza sprawozdania finansowego za 2011r naszej firmy wykazuje zagregowany wskażnik na poziome wskazujacym ze firma jest w trudnej sytuacji ekonomicznej ( 1,469). Jak obronic się przed wstrzymaniem dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych....

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14085/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownikowi został do wykorzystania urlop w wymiarze 4 dni i 4 godziny. Jest pracownikiem niepełnosprawnym ale obecnie jego norma dobowa to 8 godzin. Jak mam udzielić pracownikowi urlopu? Czy mogę dać 5 dni ( 4 pełne i piąty 4-godzinny) a brakujace 4 godziny odpracuje w ciągu nastepnego tygonia?

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14084/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o odpowiedź na następujące pytanie: osoba niepełnosprawna przedstawiła nam następujące orzeczenia: - stopień znaczny do dnia 31.12.2011 r., symbol 10 N - stopień umiarkowany, symbol 06E, 11I (orzeczenie wydane dnia 17.04.2012r, dostarczone do pracodawcy 19.04.2012r.,...

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14083/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam duże wątpliwości jak powinien być zastosowany w praktyce przepis Kodeksu Pracy dotyczący art. 130 par 2{1}? Zatrudniamy pracowników basenowych i dozorców, którzy pracują w równoważnym sytemie czasu pracy na zmiany. Przykład: Pracownica na basenie w m-cu...

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14082/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik niepełnosprawny z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma do wykorzystania w roku 2012 - 26 dni urlopu plus 10 dodatkowego. Urlop wypoczynkowy wykorzystał w całości w lipcu i sierpniu tego roku. Jednak w miesiącu październiu dostał wypowiedzenie z zakładu więc w sumie pracował od...

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14081/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry Mam pytanie czy na miejsce zwolnionego pracownika który został zwolniony przez pracodawcę art.30&1pkt.3 k.p w związku z art.53&1 pkt 1b k.p, możemy zatrudnić nowego pracownika i wykazać efekt zachęty metodą jakościową. Dziękuję i pozdrawiam

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14080/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Moje pytanie dotyczy problematyki usuwania kary z akt osobowych. Wg Art.113 KP Karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Jak to wygląda technicznie? Jeśli akta osobowe są ponumerowane a taki jest wymóg to co z...

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14079/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, Jesteśmy OR ale możemy jeszcze wykorzystywać i tworzyć ZFRON przez 3 lata gdyż wcześniej mieliśmy status ZPCHR. Przykład: Pracownik niepełnosprawny został zwolniony 20.10.2012r. Lista płac została sporządzona i wypłata przygotowana przelewem na 22.10.2012r. Jednak przelew nie został...

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14078/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, Jesteśmy ZPCHr część pracowników zarówno o lekkim jak i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dostarczyła nam zaświadczenia od lekarza psychiatry mówiące o tym, że leczeni są z powodu choroby psychicznej. W związku z tym mamy pytanie czy osoby z lekkim...

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14077/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie. Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie naszego problemu: otóż w ramach de minimis z ZFRON-u Ogólnego opłacamy ratę leasingu( w kwocie netto) za ciągnik siodłowy, który stanowi doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej( umowa leasingu operacyjnego z...

 • 2610.2012
  PYTANIE NR: 14075/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej. Jesteśmy ZPCHR. Czy możemy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia pielęgniarkę w ZPCHR w ramach zapewnienia doraźnej opieki medycznej i czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia tej, że pielęgniarki może być wypłacone z środków ZFRON, jeśli tak to czy...

 • 2510.2012
  PYTANIE NR: 14073/2012| autor odpowiedzi: Marcin Szymankiewicz

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, przekazała darowiznę w formie aktu notarialnego synowi, który też jest czynnym podatnikiem podatku VAT- część zorganizowanego przedsiębiorstwa(środki trwałe:budynki,maszyny,środki...

 • 2510.2012
  PYTANIE NR: 14072/2012| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam! Moje pytanie dotyczy wydatku z ZFRON. CZY MOŻEMY PRACOWNIKOM NIEPEŁNOSPRAWNYM FINANSOWAĆ KOSZT SZCZEPIEŃ NP. NA GRYPĘ CZY ŻÓŁTACZKĘ. Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ I POZDRAWIAM!

 • 2510.2012
  PYTANIE NR: 14070/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie W październiku tego roku będziemy mieli wskaźnik zatrudnienia ogółem 24 etaty w tym 5 etatów osób niepełnosprawnych, czy za październik będziemy mogli starać się dofinansowanie do wynagrodzeń? dziękuje

 • 2510.2012
  PYTANIE NR: 14069/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie. Pani Edyto. Pracownik niepełnosprawny nowo zatrudniony dostarczył mi wypis orzecznika lekarza orzecznika ZUS z dnia 22 październik 1999 gdzie widnieje zapis całkowicie niezdolny do pracy i czy to przekładam na umiarkowany stopień niepełnosprawności? czy temu pracownikowi...

 • 2510.2012
  PYTANIE NR: 14068/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, mam pytanie dotyczące wydatkowania środków z puli "10". Od lipca jesteśmy pracodawcą na otwartym rynku pracy. Czytając Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 nasuwa się nam pytanie odnośnie §2m pkt.23 podstawy wymiaru składek nie...

 • 2510.2012
  PYTANIE NR: 14067/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Czy koszt badań i certyfikacji wyrobów na znak CE (odzież ochronna) można pokryć z ZFRON zgodnie z §2 ust 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ? Jak należy interpretować zapis „nowoczesnych technologii i prototypowych...

 • 2510.2012
  PYTANIE NR: 14066/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam - właściciel zakładu pracy chronionej - pracodawca osoba fizyczna zgłoszony jest do ubezpieczenie zdrowotnego z kodem 05 10 00. Zatrudniony był równiez na umowę o pracę w innym zakładzie. W dniu 05.09.2012r. ukończył 65 lat i złozył wniosek o emeryturę, równocześnie zwolnił...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 779