Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0809.2011
  PYTANIE NR: 11884/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik miał orzeczenie z kodem 02-P wazne do końca maja . W czerwcu złozył wniosek i po rozpatreniu na posiedzeniu w lipcu dostał orzeczenie potwierdzające ciągłość . Czy szczególne schorzenie mogę liczyć równiez jako ciągłość czy od dnia dostarczenia orzeczenia ?

 • 0809.2011
  PYTANIE NR: 11883/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o interpretacje prawną ART.28 ust.1 pkt 1 lit b Ustawy o rehabilitacji w związku z ART.31 Ustawy. czy do wskaźnika 30% wliczam osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności posiadające orzeczenia o symbolu "O" i "P". Pismo BON -I-5232-18-PM/11 z dnia 18 marca 2011 r...

 • 0809.2011
  PYTANIE NR: 11881/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam serdecznie! Corocznie organizujemy akcję szczepień przeciwko grypie. Koszt szczepień ON finansowany był z ZFRON z pomocy indywidualnej na podstawie imiennych faktur wystawianych przez ZOZ. No, jest to uciążliwe. Czy można inaczej, ale żeby była to dalej pomoc indywidualna a nie de...

 • 0709.2011
  PYTANIE NR: 11880/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam! Spółka prowadzi działalność usługową i produkcyjną w porównawczym rachunku zysków i strat - usługi ochrony mienia (Odziały terenowe, - szycie odzieży roboczej (na potzreby własne oraz sprzedaż zewnętrzną. Produkcję rozliczamy w sposób następujący: -...

 • 0709.2011
  PYTANIE NR: 11879/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Dzień dobry Mam następujące pytanie: Przez pewien okres finansowaliśmy z ZFRON-u ogólnego(pomoc deminis - są zaświadczenia) zakup i wdrażanie systemu komputerowego. Obecnie podjęto decyzję ,że system nie będzie eksploatowany i prace zostały zaniechane a system nie będzie...

 • 0709.2011
  PYTANIE NR: 11878/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Fila

  Za lata 2005-2006 sporządziliśmy korekty deklaracji Vat.Do urzędu skarbowego w uzasadnieniu przyczyny korekty podaliśmy odliczenie Vat od samochodów osobowych.W całym w/w okresie z delaracji pierwotnych otrzymywaliśmy zwrot podatku Vat.Po złożeniu korekt urząd przeprowadził kontrolę, a...

 • 0709.2011
  PYTANIE NR: 11877/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Chcę wystąpić do PFRON o zwrot kosztów administracyjnych , w Rozp.MPiPS z dnia 22 kwietnia 2009 roku przeczytałam co powinien zawierać taki wniosek,ale czy jest taki wniosek gotowy i czy aby nie powinien on być w formie elektronicznej(nasz ZPCHr zatrudnia ok 40 osób).

 • 0709.2011
  PYTANIE NR: 11876/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam!Zamierzam wystąpić z wnioskiem o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych(Wn-KZ),chodzi o pomoc osób pełnosprawnych przy czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracowników...

 • 0709.2011
  PYTANIE NR: 11874/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej. Firma składała wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń wcześniej niż następowała wypłata wynagrodzeń. Ta sytuacja miała miejsce u kilku pracowników. Czy Firma postąpiła właściwie wysyłając dokumenty WND wraz z załącznikami wcześniej niż...

 • 0609.2011
  PYTANIE NR: 11872/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  proszę o odpowiedź czy mogę sfinasować z IP dojazdy do pracy pracownika- pracownik jest dowożony przez córkę( zaświadczenie od lekarza, że musi być dowożony)- pracownik nie posiada prawa jazdy, nie jest właścicielem pojazdu. II grupa inwalidzka.

 • 0609.2011
  PYTANIE NR: 11871/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik posiadał stopień niepełnosprawności umiarkowany do dnia 31.05.2011 roku. W dniu 01.09.2011 roku dostarczyła orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i jest ciągłość. Proszę o informację czy powinnam zarejestrować pracownika z II stopniem od 01.06.2011 roku czy od 02.06.2011...

 • 0609.2011
  PYTANIE NR: 11870/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam. Proszę o dokładne wyjaśnienie kwestii ujmowania danych w deklaracji DEK-II i informacji INF-1 w przypadku gdy wypłata wynagrodzenia następuje 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wynnagrodzenia są należne. Czy w deklaracji DEK-II za miesiąc sierpień mają być ujęte...

 • 0609.2011
  PYTANIE NR: 11868/2011| autor odpowiedzi: Monika Misztal - Licińska

  Witam. Spółka z o.o.posiadająca status ZPCH prowadząca pełną ksiegowość przeprowadza modernizację swojego obiektu(salonu samochodowego). Obiekt ten Spółka ma w ewidencji bilansowej środków trwałych. Modernizacja salonu samochodowego została zlecona dwóm firmom...

 • 0609.2011
  PYTANIE NR: 11867/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam. Spółka z o.o.posiadająca status ZPCH prowadząca pełną ksiegowość, na prośbę pracownika osoby niepełnosprawne, chce udzielić nieoprocentowaną pożyczkę w kwocie kilkuset tysięcy złotych,na ukończenie budowy domu(w chwili obecnej zalany strop I piętra)oraz jego wykończenie i...

 • 0509.2011
  PYTANIE NR: 11866/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Czy wydatek z ZFRON tj. remont/modernizacja istniejącego już podjazdu do siedziby firmy będzie przysporzeniem korzyści dla pracodawcy?

 • 0509.2011
  PYTANIE NR: 11865/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  UKS w ramach przeprowadzonej kontroli stwierdził, że spółdzielnia nieprawidłowo zaliczyła do k.u.p kwotę 25000,- środków uzyskanych ze zwolnień z podatku od nieruchomości przekazanych na ZFRON za 2009r.W spółdz.100% kwoty obliczonej /należnego za 2009r podatku od...

 • 0509.2011
  PYTANIE NR: 11864/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam - Pani Edyto - mam wątpliwosci dotyczące wliczania właściela do stanu zatrudnienia w celu wyliczenia efektu zachęty. W moim pytaniu 11653 pytałam czzy wliczać do wskaźnika właściciela zakładu osobę fizycznę , która jest obecna w zakładzie codziennie i bierze czynny udział w...

 • 0509.2011
  PYTANIE NR: 11863/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry! 1) Pracownik posiada orzeczenie Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności zaliczające go do znacznego stopnia niepełnosprawności litery N/R . w uzasadnieniu tego orzeczenia widnieje zapis " Natomiast z symbolu 02-P zalicza do umiarkowanego stopnia...

 • 0509.2011
  PYTANIE NR: 11860/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie, czy deklaracje WN-D mogę wysłać przed opłaceniem składek ZUS? wynagrodzenia wypłacam ostatniego dnia każdego miesiąca, a ZUS-y mam do 15 dnia następnego miesiąca. Pozdrawiam Monika Rzepecka

 • 0509.2011
  PYTANIE NR: 11859/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Mam pytanie dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracownicy przyjętej na umowę na zastępstwo. Z powodu operacji i długiej rehabilitacji naszej sprzątaczki przyjęliśmy na zastępstwo inną osobę niepełnosprawną. Ponieważ nie mamy wzrostu zatrudnienia netto zastanawiam się, na czyje...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 688