Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2208.2011
  PYTANIE NR: 11789/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Wieloletni pracownik posiadający lekki stopień niepełnosprawności, dostarczył w dniu 01 lipca 2011r. nowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Od kiedy przysługuje takiemu pracownikowi dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego?

 • 1908.2011
  PYTANIE NR: 11787/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownicy zatrudnionej na pół etatu na podstawie umowy o pracę złożono wypowiedzenie (2 tygodnie wypowiedzenia). W tarkcie tego wypowiedzenia przyniosła zwolnienie lekarskie. Jakie skutki prawne wywołuje to zwolnienie? Czy takiej osobie przyługuje odprawa, gdy zatrudniamy więcej niż 20...

 • 1908.2011
  PYTANIE NR: 11786/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie Pani Edyto! Zwracam się z następujacym problemem i proszę o udzielenie odpowiedzi Pracownik posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawmości wydanym na czas określony do dnia 31.05.2011r. W dniu 8 kwietnia b.r. pracownik złożył dokumentację do Powiatowego w celu...

 • 1908.2011
  PYTANIE NR: 11785/2011| autor odpowiedzi: Tomasz Karaś

  Członkowie spółdzielni deklarują udziały w wysokości 1-krotnych poborów i są one niewystarczające na pokrycie strat. Walne zgromadzenie w tym roku zobowiązało członków do wcześniejszej wpłaty udziałów, ale zgodnie ze statutem może to być kwota do wysokości...

 • 1908.2011
  PYTANIE NR: 11784/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Czy wydatkowanie środków ZFRON z programu IPR może nastąpić na podstawie faktury zaliczkowej? Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności 05R chce skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego w 2012 roku, (turnus ten ma wpisany w programie IPR), a zapłata nastąpi w roku 2011 (otrzymamy...

 • 1908.2011
  PYTANIE NR: 11783/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Pani Edyto. Proszę o odpowiedż. Pracownik posiadał ważne orzeczenie do 30-09-2010r. 18-10-2010roku wystąpoł z wnioskiem o nowe orzeczenie. Pracownik dostarczył zaświadczenie MZON,że wniosek nie może byc rozpatrzony w ustawowym terminie,przewidzianym art.35 k.p.a. tj.w ciagu...

 • 1908.2011
  PYTANIE NR: 11782/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam, Jesteśmy ZPCh ,uzyskaliśmy decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości.Zwolnienie pozostaje w firmie do wykorzystania na rehabilitacje osób niepełnosprawnych. Proszę o przykłady księgowania wykorzystania umorzonego podatku. Pozdrawiam, dziekuję.

 • 1808.2011
  PYTANIE NR: 11781/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, proszę o odpowiedź na pytanie: Czy osobę posiadającą umiarkowany stopień niepełnosprawności z literka N, jednocześnie posiadającą od lekarza zaświadczenie, że choruje na epilepsję wliczamy o grupy osób podnoszących wskaźnik do utrzymania statusu zakładu pracy chronionej? I co...

 • 1808.2011
  PYTANIE NR: 11780/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Mam pytanie odnośnie indywidualnych programów rehabilitacji: 1. Przykład: indywidualny program rehabilitacji napisany w 2006r. na osobę niepełnosprawną (zakupiony został np. komputer, kosiarka). Progrm został zamknięty. Z osobą niepełnosprawną została rozwiązana z dniem 30.06.2011r....

 • 1808.2011
  PYTANIE NR: 11779/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, Moje pytanie dotyczy wypełnienia formularza Inf-1 a mianowicie kwestii w pozycji 38 struktura zatrudnienia pracodawcy, jako przedsiębiorca z otwartego rynku zaznaczamy poz.1.art.21 ust.2 ustawy gdyż spełniamy opisane w tym paragrafie warunki- czy powinniśmy zaznaczać jeszcze jakiś...

 • 1808.2011
  PYTANIE NR: 11777/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Mam pewne wątpliwości w kwestii urlopu osoby niepełnosprawnej a mianowicie. Pracownik zatrudniony w marcu 2011 roku na 4/7 etatu z wymiarem wyjściowym urlopu 20 dni. Czyli przysługuje mu wg. wyliczeń i po zaokrągleniach ((20*4/7)*10/12)=10 dni x 7 godz. tj. 70 godz. Po 25/06/2011...

 • 1708.2011
  PYTANIE NR: 11775/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy, wymienione poniżej, wydatki w ramach IPR, na pewno są poza zasadą de minimis: - specjalistyczna opieka medyczna (badania diagnostyczne, konsultacje u lekarzy specjalistów) - zajęcia rehabilitacyjne, basen, ćwiczenia, masaże, - zajęcia sportowe (mające na celu poprawę narządu...

 • 1708.2011
  PYTANIE NR: 11774/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  20 lipca 2011 r. złożyliśmy elektronicznie na nowych formularzach INF-1 oraz INF-Z za mc czerwiec 2011r., czy musimy przesłać korekty INF-1 na nowych drukach za mce od stycznia do maja 2011r.czy co mc musimy sporządzać INF-Z jeżeli dane firmy nie ulegają zmianom. z pozdrowieniami

 • 1708.2011
  PYTANIE NR: 11773/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Bardzo prosimy o pomoc w następującej kwestii: w naszej firmie istnieje 3 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, zdarza się, że w trakcie powyższego okresu pracownik porzuca pracę lub rozwiązuje umowę, jak należy poprawnie wyliczyć wynagrodzenie w przypadku kiedy z wyliczenia godzin z...

 • 1708.2011
  PYTANIE NR: 11772/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam! Czy były pracownik zpchr, niepełnosprawny emeryt może korzystać u byłego pracodawcy ze środków ZFRON na takich samych zasadach jak inny niepełnosprawny pracownik? Czy może dostać np pożyczkę na zakup samochodu w 2011r.w ramach IPR? Co ze spłatą rat dokonywanych jeszcze w tym roku,...

 • 1708.2011
  PYTANIE NR: 11770/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Proszę o odpowiedź na nastęujące pytanie;Pracownik niepełnosprawny, który otrzynał pomoc indywidualną i zobowiązał się w kreślonym czasie do przedłożenia rozliczenia w postaci faktur i innych dokumentów, nie dokonuje tego.Kilka razy napisał podanie o przedłużenie terminu rozliczenia...

 • 1708.2011
  PYTANIE NR: 11769/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Proszę o odpowiedź na nastepujace pytanie:czy pracownik niepełnosprawny z orzeczeniem 05R ubiegający się w ramach pomocy indywidualnej o zwrot kosztów za OC samochodu, którego jest współwłaścicielem lub w właścicielem,musi posiadać prawo jazdy? Za odpowiedź dziekuję.

 • 1608.2011
  PYTANIE NR: 11768/2011| autor odpowiedzi: Krzysztof Kuncelman

  Czy maszyna zakupiona ze środków ZFRON może być przedmiotem zastawu przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczke?

 • 1608.2011
  PYTANIE NR: 11767/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytanie. W jaki sposób dokonać korekty DEK - II za miesiąc styczeń 2011r. w przypadku wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2010r 10.01.2011r.? Z poważaniem EP

 • 1608.2011
  PYTANIE NR: 11766/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam; Nasz pracownik posiadający lekki stopień niepełnosprawności zatrudniony na stanowisku koordynator ds. technicznych w dziale utrzymania ruchu złożył wniosek o sfinansowanie w ramach pomocy indywidualnej z ZFRON studiów wyższych na kierunku mechatronika. Pracodawca na danym...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 684