Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2805.2013
  PYTANIE NR: 15077/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej! Witam serdecznie Pani Edyto! Zwracam się o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Przygotowujemy się do wypełniania nowych druków INF-1 oraz DEK-II-a i w związku z powyższym mam następujące pytania; 1.Czy wypełniając pozycję na powyższych...

 • 2805.2013
  PYTANIE NR: 15076/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy zpchr, zatrudniamy dozorców. Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Chcemy aby na nocnej zmianie prace świadczyły zawsze dwóch dozorców. W związku z tym mam pytanie czy jedna z zatrudnionych osób z umiarkowanym lub znacznym...

 • 2705.2013
  PYTANIE NR: 15075/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o pomoc W jaki sposób pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, na którego nałożono w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr...

 • 2705.2013
  PYTANIE NR: 15073/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam. Pracownicy otrzymują wypłatę wczasów pod gruszą z ZFŚS, czy świadczenie to można potrącać tytułem zajęcia komorniczego?

 • 2705.2013
  PYTANIE NR: 15072/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Naszym pracownikom którzy pracują w firmie "A" zostały wgrane do ich komputera programy księgowo-kadrowe dla kilku nowych firm. W związku z tym mamy pytanie: Czy pracownik który jest zatrudniony w firmie "A" może wykonywać prace z jednego komputera z...

 • 2705.2013
  PYTANIE NR: 15071/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy wyceny faktury kosztowej importowej. Zakupujemy surowiec z Rosji a otrzymane fraktury przeliczamy na złote według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania odprawy celnej. Surowiec otrzymany w kwietniu nie...

 • 2405.2013
  PYTANIE NR: 15069/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W związku z odmową przez US wydania zaświadczenia, proszę o odpowiedz jak należy potraktować dalszy ciąg sprawy (zwrot na ZFRON + sankcje do PFRON, czy wystarczy sam zwrot środków na ZFRON). (załącznik)

 • 2305.2013
  PYTANIE NR: 15067/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  PILNE - pytanie kieruję do Pani Małgorzaty Tylewicz-Piwnik Witam. W ramach IPR na osoby niepełnosprawne został przygotowany tzw. pakiet medyczny mający na celu m.in. zmniejszenie ograniczeń zawodowych danej osoby niepełnosprawnej. Pakiet ten został zakwalifikowany przedmiotowo do innych...

 • 2305.2013
  PYTANIE NR: 15066/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam. Jesteśmy Zakładem Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest stowarzyszenie. Od października 2006 r. naliczamy składki na FGŚP od pracowników zatrudnionych w ZAZ. ZUS jednak kwestionuje to uważając iż są oni pracownikami stowarzyszenia, które jest zwolnione z...

 • 2305.2013
  PYTANIE NR: 15065/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie, Od dnia 01.03.2013 roku uzyskaliśmy status zakładu pracy chronionej. Zatrudniamy pracowników, których wynagrodzenie płatne jest na koniec miesiąca oraz pracowników, których wynagrodzenie wypłacane jest 10 dnia...

 • 2305.2013
  PYTANIE NR: 15064/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, Mam pytanie dotyczące obliczania ulgi we wpłatach na pfron zgodnie z art.22 ustawy. Jako ZPCHR zgodnie z art. 22 osiągamy wskaźnik powyżej 30 % uprawniający do wystawiania ulg we wpłatach. Do obliczenia wskaźnika wg wzoru podaję następujące dane: - wynagrodzenie I i II grupy...

 • 2305.2013
  PYTANIE NR: 15063/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry! W związku z zawieszeniem prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuję korekty naliczenia składek do ZUS za lipiec...

 • 2305.2013
  PYTANIE NR: 15062/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam!Proszę o odpowiedź, czy dodatek za pranie odzieży służbowej doliczany do wynagrodzenia pielęgniarki której wynagrodzenie jest wypłacane z konta ZFRON w ramach pomocy de minimis z tyt.zapewniania doraźnej opieki medycznej może być pokryty ze środków ZFRON, czy powinien być...

 • 2305.2013
  PYTANIE NR: 15061/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W styczniu 2013 r. wprowadzając wynagrodzenia do systemu błędnie wprowadziliśmy pracownikowi niepełnosprawnemu (st. lekki, schorzenie szczególne) chorobowe jako wynagrodzenie pracodawcy zamiast jako wynagrodzenie z zasiłku chorobowego. Występując o dofinansowanie za styczeń otrzymaliśmy z...

 • 2305.2013
  PYTANIE NR: 15059/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Zakład Pracy Chronionej posiada środek trwały(maszyna do produkcji), którego zakup w całości został sfinansowany z ZFRON. Środek ten nie jest w całości zamortyzowany . Spółka zamierza wydierżawić maszynę innej firmie produkcyjnej na dłuższy okres. Czy w związku z powyższym musimy...

 • 2205.2013
  PYTANIE NR: 15058/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Chcielibyśmy zakupić przyczepę ciężarową (lekką) do przewozu naszych wyrobów, oraz zaopatrzenia w surowce. Kierowcą jest osoba niepełnosprawna. Czy Państwa zdaniem, wydatek ten można pokryć z puli tzw "dużego"(75%) ZFR w ramach pomocy de-minimis?

 • 2205.2013
  PYTANIE NR: 15057/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, mam pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej. Pracownik (stary pracuje u nas od 2007 roku) na którego pobieraliśmy i nadal pobieramy dofinansowanie ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane na stałe. Dziś okazało się że w dniu 23.03.2012 r. stawał na komisję i dostał stopień...

 • 2205.2013
  PYTANIE NR: 15056/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam ! Zatrudniamy pielęgniarkę na 1 etat/ jesteśmy ZPCHr/ na umowę o pracę która jest osobą pełnosprawną. Zatrudniamy 76 praciwników w tym 65 pracowników niepełnosprawnych. Moje pytanie: Czy możemy wynagrodzenie pielęgniarki pokrywać z ZFRON stosownie do...

 • 2205.2013
  PYTANIE NR: 15055/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do p.Sieradzkiej Witam serdecznie, jako ZPCHR składamy oferty do różnych przetargów na kontrakty 2-3 letnie. Wysokość oferowanych stawek związana jest z obecnie obowiązującymi przepisami dla zakładów pracy chronionej. W związku z powyższym pytanie nasze dotyczy,...

 • 2205.2013
  PYTANIE NR: 15054/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam. Nasze pytanie dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej. W związku z tym, że nie możemy zapewnić prania odzieży zatrudnionym pracownikom, chcemy wypłacać ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych przez pracowników. I tu nasze pytanie: w jaki sposób...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 819