Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2004.2012
  PYTANIE NR: 13250/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Nasza firma udzielała ulgi we wpłatach na PFRON zgodnie z art.22 ale po zmianie ustawy z dn. 01.01.2011 roku sytuacja się zmieniła , mamy do dnia dzisiejszego takich kontrahentów z którymi współpracujemy już od lat czy niema jakigoś wyjścia aby otrzymywali nadal odpis...

 • 2004.2012
  PYTANIE NR: 13249/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Na rachunku bankowym ZFRON stan środków pieniężnych jest wyższy od stanu funduszu ZFRON na dzień dzień 31.03.2012r. Różnica ta powstała w wyniku przekazania na konto ZFRON wyższych kwot dotyczących naliczeń z tytułu zwolnień podatkowych oraz spłat pożyczek. Jakie skutki prawne...

 • 2004.2012
  PYTANIE NR: 13248/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Zatrudniamy pielegniarkę. Koszty jej wynagrodzenia(brutto + składki ZUS pracodwcy) refundujemy z Funduszu zakładowego FRON. Czy jej wynagrodzenie stanowi pomoc de minimis. Jeżeli tak, to gdzie wystąpić o zaświdczenie. Jak powinien zostać sporządzony wniosek o zaświadczenie.

 • 2004.2012
  PYTANIE NR: 13247/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam serdecznie. Proszę o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracownik stopień umiarkowany odchodzi z firmy z dniem 30 kwietnia 2012. Czy dodatkowy urlop wypłacam mu za całe 10 dni czy wyliczam proporcjonalnie tak jak urlop podstawowy...

 • 2004.2012
  PYTANIE NR: 13246/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Orzeczenie Komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia ZUS z 1995 r.Pracownik zaliczony do II grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia, trwale.Uzasadnienie orzeczenia : "Znacznego stopnia upośledzenie funkcji oczu, powoduje trwale inwalidztwo II grupy." Czy jest to...

 • 2004.2012
  PYTANIE NR: 13245/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam, zakupiliśmy gaśnice proszkowe do obiektu w którym jest zatrudnionych 78% osób niepełnosprawnych. Czy możemy zapłacić 78% wartości netto faktury i wystąpić o zaświadczenie de minimis? Na fakturze są jeszcze ujęte koszty prób ciśnienia i wydajności hydrantów,...

 • 1904.2012
  PYTANIE NR: 13244/2012| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam, moje pytanie dotyczy otrzymanego dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Generalnie dofinansowanie ksiegujemy jako przychód bilansowy i podatkowy. Natomiast mam watpliwości do tej części dofinansowania, które dotyczy wynagrodzeń pracowników...

 • 1904.2012
  PYTANIE NR: 13243/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  czy koszty transportu zamówionych części do maszyny będącej w leasingu można sfinansować ze środków ZFRON i czy mogę je również wliczyć do pomocy de minimis ?

 • 1904.2012
  PYTANIE NR: 13242/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o odp. P. Sieradzką. Od m-ca 02/2012 wystąpiła u mnie usługa transportowa (przewożenie pracowników zleceniodawcy). Jest to mała część wartości sprzedaży. Czy wypełniając część D informacji Inf-o-PP powinnam zaznaczyć TAK w pkt.8-sektor transportu? CZy usługa ta będzie...

 • 1904.2012
  PYTANIE NR: 13241/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam.Jesteśmy zpchr. Posiadamy przychodnię rehabilitacyjną w której zatrudniamy lekarza, dwie pielęgniarki oraz mgr rehabiltacji - są to nasi pracownicy. Z przychodni korzystają tylko pracownicy i - w ograniczonym zakresie - byli pracownicy spółdzielni. Nie mamy umowy z NFZ. 1)...

 • 1904.2012
  PYTANIE NR: 13240/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik całkowicie niezdolny do pracy zwrócił się do Orzecznika ZUS o uzupełnienie orzeczenia. Otrzymał kod choroby F-20 co zgodnie z klasyfikacją ICD-10 wykazuje schizofrenię. Czy kod ten jest odpowiedni do uznania , że to schorzenie specjalne? Czy inne kody z tej klasyfikacji ,...

 • 1904.2012
  PYTANIE NR: 13239/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik od 23.11.2006r. do 31.03.2012r. posiadał umiarkowany stopień niepełnosprawności. W dniu 19.04.2012r. dostarczył nam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawnosci od 01.04.2012r. do 30.04.2015r. ( wniosek złożony w dniu 12.03.2012r.). Jak rozliczyć dodatkowy urlop 10 dni? Czy...

 • 1904.2012
  PYTANIE NR: 13238/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Dzień dobry; Proszę o udzielenie odpowiedzi , czy przy przyznawaniu pomocy indywidualnej dla osób niepełnosprawnych z ZFRON ,można zapisać w regulaminie iż przy udzieleniu pomocy będą brane pod uwagę dochody tylko osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o pomoc z ZFRON, a nie dochody...

 • 1804.2012
  PYTANIE NR: 13237/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Zgodnie Art. 22. ustawy o rehabilitacji, ulgi we wpłatach na Fundusz, moga udzielać pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących: 1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub 2) osobami niewidomymi, psychicznie...

 • 1804.2012
  PYTANIE NR: 13236/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Fila

  Zajmujemy się ochroną mienia. Kontrahent zażyczył sobie aby oprócz umowy na ochronę fizyczną zainstalować w jego siedzibie system CCTV (koszt systemu to kwota 13 000zł). Kontrahent chciałby aby kwotę 13 000zł rozbić na 24 miesiące i doliczyć do 1roboczogodziny za usługę ochrony...

 • 1804.2012
  PYTANIE NR: 13235/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam. Mam pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej. Od kiedy możemy wystąpić o zwiększone dofinansowanie o 40% dla pracownicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O na podstawie przedłożonego orzeczenia w dniu 10.04.2012r oraz posiadanych wcześniejszych orzeczeń i tak:...

 • 1804.2012
  PYTANIE NR: 13234/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam! Mam pytanie: Udzieliłam urlopu wychowawczego na dziecko zdrowe, w czterech częściach maksymalnie do 3 lat. W wieku 5 lat dziecko okazało się dzieckiem specjalnej troski.Pracownik zwrócił się do Pracodawcy o ponowne udzielenie urlopu wychowawczego . Pytanie brzmi: 1.czy można...

 • 1704.2012
  PYTANIE NR: 13233/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  W związku ze zmianami wchodzącymi od 01.06.2012 (50% niepełnosprawnych) rozważamy rezygnacje ze statusu zpchr i dlatego chciałabym się dowiedzieć z jakim wyprzedzeniem i kogo należy poinformować o tej decyzji, czy w formie wniosków czy oświadczeń.Czy w przypadku likwidacji zpchr od...

 • 1704.2012
  PYTANIE NR: 13232/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam.Mam pytanie dotyczące Regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jaka powinna być podstawa prawna zapisana na rok 2012? Czy mamy prawidłowy zapis- ustawa z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

 • 1704.2012
  PYTANIE NR: 13231/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam serdecznie, pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nabytym prawem do urlopu dodatkowego po komisji został zaliczony do stopnia lekkiego. Po 8 miesiącach osoba ta złożyła wniosek o pogorszenie stanu zdrowia-został jej przyznany umiarkowany stopień . Czy prawo do urlopu...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 744