Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2008.2013
  PYTANIE NR: 15414/2013| autor odpowiedzi: Radosław Froń

  nasza spółka z o.o. jest 100% udziałowcem innej spółki Z o.o. (córka) właścieciele spółki matki chcą być właścicielami spółki córki jako osoby fizyczne. czy mogą nabyć udziały w wartości nominalnej? jak to się ma do podatku od czynnosci cywilnoprawnych? czy to musi być od ceny rynkowej. czy na...

 • 2008.2013
  PYTANIE NR: 15413/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam Jesteśmy zakładem pracy chronionej( osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ) . Rata płatności podatku od nieruchomości przypada na dzień 15.09.2013 roku . Jesteśmy zwolnieni z wpłat podatku do Urzędu Miasta bo osiągamy wskażnik określony w art.28 ust.1 pkt 1lit. b...

 • 2008.2013
  PYTANIE NR: 15412/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, w ramach IPR, zaplanowane jest zmiana kwalifikacji zawodowych poprzez studia podyplomowe. Czy sfinansowanie takich studiów stanowi pomoc de minimis? Dziękuję za odpowiedź.

 • 2008.2013
  PYTANIE NR: 15411/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry; jeżeli Spółdzielnia zatrudniała na dzień 31.12.2012r 50 osób a na dzień 31.07.2013 zatrudnia 48 osób to czy w formularzu INFOPP za mc sierpień potraktować jako małe przedsiębiorstwo czy dopiero od nowego roku. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

 • 2008.2013
  PYTANIE NR: 15410/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam! Jesteśmy byłym ZPCHR. Zachowaliśmy ZFRON. W związku z powyższym wypłaconą pomoc indywidualną musimy oskładkować. W sierpniu dokonaliśmy pierwszej wypłaty pomocy indywidualnej. Pomoc ta została ujęta na liście płac tzn. oskładkowana. Moje pytanie wiąże się z dofinansowaniem do wynagrodzeń....

 • 1908.2013
  PYTANIE NR: 15409/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o odpowiedź P. Edytę Sieradzką. W trakcie kontroli prowadzonej przez PFRON, kontrolerzy zakwestionowali wykazane w INF-D-P koszty płacy dot. m-ca 01/2012 r.Wynagrodzenia za m-c 01/2012 wypłacone zostały w lutym 2012 r. i zgonie z przepisami została naliczona składka rentowa od pracodawcy...

 • 1908.2013
  PYTANIE NR: 15408/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam serdecznie, pracownica z momencie zatrudnienia wypełniła kwestionariusz osobowy - uwzględniła w nim zatrudnienie na podstawie umów o pracę , które wraz z wykształceniem stanowiło podstawę do udzielania jej urlopu w ilości 20 dni/rok . W dniu dzisiejszym przedstawiła mi...

 • 1908.2013
  PYTANIE NR: 15407/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Bardzo proszę o odpowiedź na pytania: 1.Jesteśmy byłym ZPCHRem od lipca 2012 roku zrezygnowaliśmy ze statusu ZPCHR. W dalszym ciągu zatrudniamy co najmniej 15 osób, w tym nie mniej niż 25%osób niepełnosprawnych. W dalszym ciągu zachowaliśmy i dysponujemy środkami ZFRON...

 • 1608.2013
  PYTANIE NR: 15406/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Jesteśmy ZPCHR, czy należy sie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowanika niepełnosprawnego osiągającego wynagr w wysokości 1.600,00 zł brutto, któremu potrąciliśmy ratę pożyczki z ZFŚS w wysokości 200 zł (nie otrzymał minimalnego wynagrodzenia netto 1.181,38 zł tylko 981,38 zł)...

 • 1408.2013
  PYTANIE NR: 15405/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej i znajdującym się w nim zapisie w par. 11 pkt 2...

 • 1408.2013
  PYTANIE NR: 15404/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, w orzeczeniu pracownika w punkcie wskazania do zatrudnienia jest zapis "żadna praca" i "całkowita niezdolność do pracy zarobkowej", natomiast lekarz medycyny pracy stwierdził, że pracownik jest zdolny do pracy na wskazanym stanowisku. Czy w związku z tym można...

 • 1408.2013
  PYTANIE NR: 15403/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam, Jesteśmy Spółką, która w 2012 roku utraciła status Zakładu Pracy Chronionej w związku z czym zaliczki na podatek od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przekazuje w odpowiednich proporcjach na ZFRON i do Urzędu Skarbowego. Jak należy postąpić w przypadku kiedy osoba...

 • 1408.2013
  PYTANIE NR: 15402/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jakie stosuje się stawki amortyzacyjne do środków zakupionych ze środków ZFRON przy ustaleniu wysokości zwrotu środków do ZFRON w razie zbycia środków nie zamortyzowanych.Dodaję jeszcze że firma stosuje różne stawki bilansowe i podatkowe więc jeżeli miałyby być...

 • 1308.2013
  PYTANIE NR: 15401/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Czy osoby zatrudnione prez agencję pracy tymczasowej, którzy świadczą pracę w naszej spółce oraz uczniowie lub studencji zatrudnieni na umowę zlecenie bez składek należy uwzględniać we wskaźnikach zatrudnienia wykazywanych w dokumecie WND poz od 37 do 42. Czy te osoby mają...

 • 1308.2013
  PYTANIE NR: 15398/2013| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Dzień Dobry, Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź w następującej kwestii: Jesteśmy zakładem pracy chronionej, otrzymaliśmy od pracownika (który jest zatrudniony także w innej firmie) wniosek na obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy tj....

 • 1308.2013
  PYTANIE NR: 15397/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Pracownik ma zajęte wynagrodzenie przez Komornika,czy pomoc indywidualna udzielona ze środków ZFRON w kwocie 300zł podlega egzekucji,czy kwotę pomocy należy dodać do wynagrodzenia i dokonać potrącenia, czy potrącić z kwoty udzielonej pomocy. jeśli tak to z kwoty 300zł ile...

 • 1208.2013
  PYTANIE NR: 15394/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Czy wydatki z ZFRON na pomoc indywidualną dla pracowników niepełnosprawnych mogą być zaliczone do kosztów podatkowych? Jak będzie się kształtować kwestia kosztów podatkowych w przypadku pochodzenia środków ZFRON z 1. podatku PIT-4, 2. z dawnej...

 • 1208.2013
  PYTANIE NR: 15393/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie Po weryfikacji orzeczeń okazało się, że zatrudniamy osobę od 2012 roku, która ma umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodem O bez litery 4. Orzeczenie zostało wydane w kwietniu 2000 roku na okres stały przez Powiatowy Zespół do Spraw orzekania o stopniu...

 • 1208.2013
  PYTANIE NR: 15392/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam ,Mam pytanie czy osobie niepełnosprawnej można wypłacić z indywidualnej pomocy 10% za pobyt na wczasach . Pozdrawiam

 • 1108.2013
  PYTANIE NR: 15391/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej Witam serdecznie Pani Edyto! Zwracam się z goracą prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego wykazania efektu zachętuy metodą jakościową: Od 1.07.2013r. zatrudnilismy pracownika na stanowsko pracownika parkingowego, na którego chcemy wykazać...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 832