Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1803.2013
  PYTANIE NR: 14802/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam. Wysyłamy SOD jako zakład aktywności zawodowej utworzony przez Stowarzyszenie. Wysyłając wniosek o dofinansowanie za luty omyłkowo wpisałam do INF-o-pp w części B pkt 2 "tak" zamiast "nie dotyczy". Pytanie dotyczy bowiem spółek. W efekcie otrzymałam Informację o...

 • 1803.2013
  PYTANIE NR: 14801/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdeczie, Proszę o informację, czy Pracownika należy zgłosić do ZUS jako emeryta czy jako rencistę - i czy przysługuje do Jego wynagrodzenia miesięczne dofinansowanie. Pracownik przedłożył nam decyzję o zaopatrzeniu emerytalnym z WBE z 2012 roku, w której na podstawie art. 31...

 • 1803.2013
  PYTANIE NR: 14800/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie, moje pytanie dotyczy 2 wydatków z ZFRON. 1. Złożyliśmy wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis do Urzędu Skarbowego dotyczącego wynagrodzenia pielęgniarki. W wyniku błędu naszego pracownika wniosek złożony był 31 dnia, a więc po upływie 30 dniowego...

 • 1803.2013
  PYTANIE NR: 14799/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, Z dniem 31 marca 2013 rozwiązaniu ulega umowa o prace za porozumieniem stron z pracownikiem o stopniu lekkim na którego otrzymuwalismy dofinansowanie. Moje pytanie brzmi czy na nowego pracownika na stanowisko tego zwolnionego mogę otrzymać dofinansowanie jeśli zatrudnie go 18...

 • 1503.2013
  PYTANIE NR: 14798/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej. Witam, proszę o podpowiedź czy można zakwalifikować pracownika do znacznego stopnia niepełnosprawności i pobierać na niego dofinansowanie, jeżeli jest on emerytem i posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 26-02-2013r. z ustaloną niezdolnością do...

 • 1503.2013
  PYTANIE NR: 14797/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o wyjaśnienie czy zgodnie z § 2.1 pkt 11 lit f i k rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji można osobie niewidomej opłacić koszty za opiekuna lub przewodnika, który jest małżonkiem lub dzieckiem tej osoby. Pozdrawiam

 • 1503.2013
  PYTANIE NR: 14796/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam. Zwracam się z zapytaniem,czy z ZFRON można sfinansować obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z Rozporządzeniem MF z dn.22.12.2011r.Jesteśmy ZPCHr,mamy przychodnię przyzakładową,dla naszych pracowników,zatrudniamy pielęgniarki i...

 • 1503.2013
  PYTANIE NR: 14795/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy Spółdzielnia ma obowiązek składania do PFRON sprawozdania finansowego za 2012r.? Podmioty ubiegające się o pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc inną niż...

 • 1503.2013
  PYTANIE NR: 14794/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Jesteśmy ZPChr, małym przedsiębiorcą - w świetle Rosp. Unijnego. Biorąc pod uwagę artykuł, który ukazał się w Rzeczpospolitej oraz na Państwa stronie, uważam, że jako mmały przedsiębiorca zgodnie z Rozp. Dz.U. 254 z 2010 r. poz. 1704 - w ogóle nie składa sprawozdań...

 • 1403.2013
  PYTANIE NR: 14793/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jak powinno wyglądać prawidłowe naliczenie wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 1.600,00 zł będącego na zwolnieniu lekarskim od 01 do 28 lutego 2013r? Program płacowy, który nalicza płace, rozliczył wynagrodzenie w sposób...

 • 1403.2013
  PYTANIE NR: 14791/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Spółka osobowa, jawna prowadzi PKPiR, czy należy zrobić bilans(wykaz majątku, należności, zobowiązań) na dzień rozpoczęcia likwidacji lub na dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji i na dzień zakończenia likwidacji dla celów podatku dochodowego ? Czy bilans na dzień poprzedzający...

 • 1403.2013
  PYTANIE NR: 14790/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Kiedy zaliczyć do kosztow bilansowych i podatkowych zaległą opłatę wieczystego użytkowanie gruntów po decyzji z Kolegium Odwoławczego Oplata dotyczy 2010r.,2011 i 2012 roku.Decyzja Kolegium z grudnia 2012 roku Zapłacono w marcu 2013 roku Proszę o pilną odpowiedż

 • 1403.2013
  PYTANIE NR: 14789/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam W naszej Spółdzielni obowiązuje czteromiesięczny okres rozliczeniowy W styczniu 2012 pracownik akordowy pracował dodatkowo w 2 soboty /21 dni nominalny czas pracy + 2 dni praca w wolną sobotę/ Na prośbę pracownika w kwietniu 2012 roku miał on dodatkowo wolne 2 dni Czy do...

 • 1403.2013
  PYTANIE NR: 14788/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, Pracownik, który został przyjety do pracy 02.04.2012r. jako osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia PZON z dnia 01.03.2012, postanawia: - zaliczyć do stopnia niepełnosprawności - umiarkowany - symbol przyczyny niepełnosprawności - 03-L, 05-R -...

 • 1303.2013
  PYTANIE NR: 14786/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, mamy pytanie odnośnie wyliczania ulg we wpłatach na PFRON dla naszych Kontrahentów. Pytania dotyczą przede wszystkim podstawiania danych do przyjętego wzoru, w szczególności dotyczących wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem...

 • 1303.2013
  PYTANIE NR: 14785/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie W jaki sposób należy liczyć sumę pomocy na dofiansowanie do wynagrodzeń (SOD - 10mln)dla spółek w grupie kapitałowej. Czy dla każdej spółki oddzielnie , czy łącznie dla wszystkich spółek grupy. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.

 • 1303.2013
  PYTANIE NR: 14784/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, mam 2 pytania ze sobą powiązane, a mianowicie dotyczą warunków określonych w art.33 7a i 7b ustawy o rehabilitacji. Firma po utracie statusu zatrudnia 15 pracowników i posiada wskaźnik 50% os. niepełnosprawnych, w związku z tym zachowała ZFRON. Czy udzielenie...

 • 1303.2013
  PYTANIE NR: 14783/2013| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam ! Mamy status ZPCHR - jesteśmy firmą, która wykonuje usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Mamy mozliwość podpisania kontraktu na ochronę mienia - warunkiem jest postawienia na obiekcie budki strazniczej ( obiekt przenośny ) . Czy jest możlliwość sfinansowania ze...

 • 1303.2013
  PYTANIE NR: 14782/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, Jesteśmy ZPCHr część pracowników zarówno o lekkim jak i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dostarczyła nam zaświadczenia od lekarza psychiatry z kodami F 32, F33.0, F06.7, F43.2, F33.1, F70. Jakie schorzenia wlicza się do schorzeń psychicznych? Jakie zaburzenia z...

 • 1303.2013
  PYTANIE NR: 14781/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie, Proszę o informację, czy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia Pracownika, z którym rozwiązaliśmy umowę o pracę z dniem 28.02.2013 roku, wypłaciliśmy Pracownikowi (terminowo) wynagrodzenie za pracę oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po czym rozwiązanie umowy...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 808