Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2211.2012
  PYTANIE NR: 14255/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Fila

  Dzień dobry, otrzymałam zajęcie wierzytelności zleceniobiorcy z adnotacją, iż zajęta jest do wysokości egzekwowanej kwoty. W związku z tym mam pytanie czy w przypadku tego typu zajęcia jest jakąs kwota wolna od potrąceń? Ponadto komornik zobowiązał mnie by w ciągu tygodnia złożyć oświadczenie:...

 • 2211.2012
  PYTANIE NR: 14254/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Mam następujące pytanie, które kierują do nas kontrahenci. Otrzymują oni ofertę od naszej konkurencji następującej treści: "Sp.z o.o., należąca do grupy firm zarządzających wspólnie, odpowiedzialna jest za sprzedaż i realizację usług ochrony fizycznej skierowanej...

 • 2111.2012
  PYTANIE NR: 14251/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Posiadamy duży kompleks magazynów i budynków biurowych pod wynajem. Wynajem nieruchomości jest naszym podtawowym przedmiotem działalności. Czy możemy wydatkować środki z "dużego" ZFRON na zakup :samochod specjalistyczny podnośnik na samochodzie (popularna...

 • 2111.2012
  PYTANIE NR: 14248/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, Pytanie dotyczy sporządzania korekt dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Kiedy i w jaki sposób należy sporządzić korektę dokumentów w przypadku, gdy: 1.Pracownik przebywał w szpitalu przez cały miesiąc (np....

 • 2111.2012
  PYTANIE NR: 14247/2012| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Proszę o informację-otrzymam pieniądze z Urzędu Pracy na stworzenie stanowiska pracy zakupiłam sprzęt w kwocie 13 tysięcy złotych w tym są maszyny do czyszczenia w kwotach 4558 złoty jedna sztuka jak mam to księgować część będzie napewno środkiem trawłym i część kosztem pozostałym .Wiem ,że...

 • 2111.2012
  PYTANIE NR: 14246/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Jesteśmy zpchr. W miesiącu styczniu 2013 r. wejdziemy w stan likwidacji. Czy w 01.2013 r. będziemy mogli wystapić o dofinansowanie do wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 r. Wynagrodzenia za grudzień będa płatne w styczniu 2013 r.

 • 2111.2012
  PYTANIE NR: 14245/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie, Jesteśmy zakładem otwartego rynku pracy. Planujemy przejąć pracowników zakładu pracy chronionej - w wyniku nabycia części tego zakładu (w wyniku podziału przez wydzielenie - spowodowanej reorganizacją). Dotychczasowe stosunki pracy z pracownikami przejmowanymi będą...

 • 2111.2012
  PYTANIE NR: 14244/2012| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam serdecznie. Jesteśmy ZPCHR i zamierzamy kupić nowy program komputerowy (posiadamy satry dosowski)o charakterze księgowo,kadrowo, handlowo, magazynowo... dodatkowo musimy kupić serwer, komputer, dojdą też usługi informatyczne, wdrożenie programu. Mam pytanie co mogę zaliczyć do wartości...

 • 2111.2012
  PYTANIE NR: 14241/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie, jeden z naszych pracowników zapytał czy jest możliwe zrefundowanie zabiegów magnetyzmu oraz leczenia światłem świadczonych w ramach medycyny niekonwencjonalnej. Pracownik choruje m.in. na stwardnienie rozsiane. Mamy wątpliwość czy z któregoś z poniższych...

 • 2111.2012
  PYTANIE NR: 14240/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, Pani Edyto moje 2 pytanie jest następujące: Pracownik został zatrudniony jako osoba niepełnosprawne, orzeczenie było ważne do 27.05.2006 r. Od 28.06.2006 r. traktowany był jako pracownik pełnosprawny. W dniu 12.07.2012 r. pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności stopień...

 • 2111.2012
  PYTANIE NR: 14239/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie, Pani Edyto mam pytanie dotyczące orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pracownik posiadał lekki stopień niepełnosprawności 04-O do 09.03.2015 r. w maju 2012 r. złożył wniosek o podwyższenie stopnia, otrzymał decyzję odmowną. W dniu 01.06.2012 r. złożył odwołanie od...

 • 2011.2012
  PYTANIE NR: 14237/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  dzień dobry, bardzo proszę o pomoc w sporządzeniu korekty dofinansowania. Sytuacja wygląda tak: za m-c wrzesień pracownik z II stopniem niepełnosprawności otrzymał wynagrodzenie i został ujęty w dofinansowaniu w kwocie limitu. Niestety, okazało się nieco później, że za okres od 25.09 do...

 • 2011.2012
  PYTANIE NR: 14236/2012| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam serdecznie , przyszedł czas za zamawianie fachowych czasopism , prenumerat, dlatego bardzo proszę o informację z jakich środków mogę sfinansować taki wydatek . Jestem ZPCHR i mam ZFRON. Czy sfinansować w ramach IPR ów np. po 30% dla 3 osób z księgowości ? Czy moze z...

 • 2011.2012
  PYTANIE NR: 14235/2012| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Proszę o odpowiedź czy firma niebędąca ZPCHR zatrudniająca poniżej 20 pracowników ma obowiązek umowy z lekarzem medycyny pracy? Czy każdy pracodawca ma obowiązek takiej umowy ? Czy można nowo przyjętego pracownika wysłać do innego lekarza niż ten z którym się ma podpisaną umowę.

 • 2011.2012
  PYTANIE NR: 14234/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie dotyczy wnioseku o refundację kosztów administracyjnych i transportowych. Pracownik wykonujący czynności administracyjne jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, otrzymujemy z SODiR dofinansowanie do jego wynagrodzenia.Czy wartość dofinansowania do wynagrodzeń trzeba...

 • 2011.2012
  PYTANIE NR: 14232/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  dzień dobry, moje pytanie dotyczy korekty dofinansowania za m-c czerwiec 2012r. Otóż, okazało się, że osoba którą zatrudniliśmy od 1 czerwca na umowę o pracę przebywała na urlopie wypoczynkowym w innym zakładzie pracy do 12 czerwca i rozwiązała z nim umowę. Przygotowuję korektę...

 • 2011.2012
  PYTANIE NR: 14231/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  WITAM! Proszę o wyjaśnienie: osoba niepełnosprawna ze stopniem umiarkowanym otrzymała po roku pracy dodatkowy urlop. Stanęła na komisję i otrzymała stopień lekki orzeczony do 20.06.2013 r. Stan zdrowia się pogorszył i ponowna komisja orzekła stopień znaczny od 05.10.2012 r. Mam pytanie czy...

 • 2011.2012
  PYTANIE NR: 14230/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Moje pytanie dotyczy Informacji INF-1 a konkretnie liczenia pola C1 zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Zgodnie z opisem: "Przy wyliczeniu zatrudnienia należy stosować metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego...

 • 2011.2012
  PYTANIE NR: 14229/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie Czy w zestawieniu otrzymanej Pomocy de minimis (od 01.01.2010 do 31.12.2012) jaką trzeba przedstawić przy ubieganiu się o zaświadczenie de minimis, należy ujmować zaświadczenia de minimis za wyszkolenie młodocianych wydanych (na podstawie art.70b ust 6 ustawy z dnia 7...

 • 2011.2012
  PYTANIE NR: 14227/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Osoba z orzeczoną umiarkowaną niepełnosprawnością jest zgłoszona do ZUS jako osoba współpracującą (współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą). Czy na osobę współpracującą niepełnosprawną można uzyskać dofinansowanie z PFRON na takich zasadach jak otrzymuje się na...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 786