Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1812.2012
  PYTANIE NR: 14398/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam. Pracownik zwrócił się z prośbą o wypłatę ryczałtu na dojazdy z ZFRON, II gr, 04-O. Nie ma jednak własnego samochodu lecz używa samochodu brata. Brat napisał mu tekie upoważnienie, nie jest ono jednak potwierdzone notarialnie. Czy można pracownikowi wypłacić ryczałt, czy musi on...

 • 1812.2012
  PYTANIE NR: 14397/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień Dobry, Uprzejmie proszę o stanowisko w kwestii zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON zgromadzonych na dzień 31.12.2011r. Do chwili obecnej wydaliśmy z ZFRON ogółem kwotę przekraczającą saldo środków zgromadzonych na tym koncie na dzień 31.12.2011r. W przypadku...

 • 1812.2012
  PYTANIE NR: 14395/2012| autor odpowiedzi: Monika Misztal - Licińska

  Chcemy prowadzić usługi doradcze w zakresie pomocy w składaniu, wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń do PFRON lub innych wniosków do PFRON oraz inne usługi dodatkowe: Biznes plany Wnioski kredytowe Analizy ekonomiczne Pomoc przy rejestracji firmy...

 • 1712.2012
  PYTANIE NR: 14394/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam serdecznie. Moje pytanie dotyczy limitu pomocy de minimis.Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest głównym udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 99,90%. Czy limit 200 tys. euro należy liczyć wspólnie dla działalności...

 • 1712.2012
  PYTANIE NR: 14393/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Mam pytanie dotyczące wyposażenia stanowiska pracy w ramach IPR. Mam problem z rzeczowym uzasadnieniem zakupu laptopa dla pracownika, na stanowisku kierowniczym (prace biurowe, praca w terenie, nadzorowanie obiektów, na których wykonywane są usługi sprzątania/ochrony,...

 • 1712.2012
  PYTANIE NR: 14392/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Czy faktura za korzystanie z dostępu do serwisu Vademecum Wiedzy może być podstawą do ubiegania się o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis jako szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i...

 • 1712.2012
  PYTANIE NR: 14391/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Czy faktura za korzystanie z dostępu do serwisu Vademecum Wiedzy może być podstawą do ubiegania się o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis jako szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i...

 • 1712.2012
  PYTANIE NR: 14390/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam. Moje pytanie brzmi. Czy jest obowiązek zatrudniania pielęgniarki jeżeli Zakład Pracy Chronionej ma podpisaną umowę z Przychodnią na wszelkie usługi medyczne. Pozdrawiam

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14389/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jesteśmy spółką utworzoną w styczniu 2012r. , w maju br. przejęliśmy przedsiębiorstwo na podstawie art. 23' KP. Jesteśmy średnim przedsiębiorstwem. Czy wypełniając formularz INF-O-PP w części B musimy wypełniać punkty 1 i 2 ? Proszę o podanie bardziej szczegółowego wytłumaczenia i...

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14388/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, W regulaminie mamy zapis "Pracodawca może w każdej chwili zwiększać ilość środków z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacyjne oraz pomoc indywidualną. Zmiana przeznaczenia środków odbywa się poprzez przeksięgowanie środków na konto pomocy...

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14387/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam jesteśmy firmą handlowo-transportową. Przede wszystkim zajmujemy się sprzedażą materiałów budowlanych, natomiast usługa transportowa wykorzystywana jest jako dowóz zamówionego towaru do klienta. Posiadamy również węzeł betoniarski gdzie produkujemy beton i...

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14386/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam! Pracownik naszej firmy poinformował nas dnia 14-12-2012r. iż otrzymał decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury na podstwie wniosku który złożył dnia 01-08-2012r. o czym nie zawiadomił pracodawcy. Pracownik jest zatrudniony od 17-08-2011r. bez przerwy, posiada umiarkowany stopień...

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14385/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie Mam pytanie odnośnie stosowania efektu zachęty. Pracownik został zwolniony w trybie Art.53 § 1 pkt. 1 litera b KP /niezdolność do pracy z powodu choroby/.Nie było to związane z przejściem na rentę ani na emeryturę. Czy w związku z pozostającym wolnym etatem po tej...

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14384/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy można w jednym wniosku do US wnioskować o zaświadczenie (zaświadczenia) o pomocy de minimis dotyczące dwóch (a może więcej) zakupów - (tak zasugerował US). Zakupy dotyczą różnych rzeczy, od różnych sprzedawców, różny "dzień udzielenia...

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14383/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie Pani Edyto pracownik stopień lekki obecnie przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym stanął do powiatowego zespołu ds. orzekania niepełnosprawności o podwyższenie stopnia, złożył wniosek dnia 31.10.2012, komisja odbyła się 28.11.2012, pracownik otrzymał stopień znaczny. Na...

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14382/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam. Jak wpisać na WN-D stan zatrudnienia , nowo przyjęte pracownika jeśli nie spełniamy warunku efektu zachęty czy wypełnić poz.36 , czy ująć tego pracownika w INF-D-P i wykazać kwote zero. czy nie ujmować , czekam na odpowiedź - pozdrawiam.

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14381/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam Czy dla osoby niepełnosprawnej z uszkodzeniem narządu ruchu pracodawca może zakupić lodówkę w ramach IPR i jak to uzasadnić ?

 • 1412.2012
  PYTANIE NR: 14380/2012| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Proszę o wyjaśnienie jakimi dokumentami musi dysponować pracodawca aby potrącić z wynagrodzenia pracownika,na którego otrzymuje dofinansowanie z PFRON,składkiiraty pożyczki dla kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz składki ubezpieczenia na życie dla PZU dla zaliczenia wynagrodzenia brutto do...

 • 1312.2012
  PYTANIE NR: 14379/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej Witam Proszę o pomoc . Czytam , na Państwa stronie , wyjaśnienia i stanowiska - dotyczące zaliczania pracownika niepełnosprawnego do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu wyższym , w przypadku dostarczenia /przez pracownika...

 • 1312.2012
  PYTANIE NR: 14378/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Uprzejmie proszę o pilną odpowiedź. Jesteśmy ZPCHR. Podpisaliśmy umowę o dzieło z lekarzem psychiatrą (nie z jego gabinetem) na przeprowadzenie badań pracowników, którzy zgłaszali dolegliwości związane z tymi schorzeniami. W stosunku do kilku osób zostały wystawione...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 792