Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0801.2014
  PYTANIE NR: 15959/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Nasza nowa pracownica przekazała z ZFRON dla pracownicy niepełnosprawnej kwotę w wysokości 600,00 zł na zakup stabilizacyjnej ortezy, na którą złożyła wniosek o refundację z ZFRON, ale do wniosku nie była dołączona faktura. Fakturę wystawiono dopiero w styczniu po zapłacie 600,00 zł a...

 • 0801.2014
  PYTANIE NR: 15958/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik z miał umowę terminową do końca 2013 r. Bezpośrednio po tej umowie od 01.01.2014 r została zawarta druga. W związku z tym, że poprzednia obejmowała okres 24 m-cy muszę wystawić świadectwo pracy. Moje pytanie dotyczy nie wykorzystanego do końca 2013 r 5 ( z 26 )dni urlopu wypoczynkowego....

 • 0701.2014
  PYTANIE NR: 15956/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik kwestionuje sposób wyliczenia urlopu za listopad. Wyliczam średnią z 12 m-cy: angaż +nadgodziny + za pracę w nocy+premia uznaniowa. Następnie dzielę przez ilość godzin przepracowanych do m-ca poprzedzającego urlop i mnożę przez ilość godzin urlopu w bieżącym m-cu....

 • 0701.2014
  PYTANIE NR: 15954/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Wyliczam ulgę podatku od wynagrodzeń niepełnosprawnych za 12/2013. Wynagrodzenie zostało wypłacone 02.12.2014 i 07.12.2014r. Wskażnik zatrudnienia na dzień 31.12.2013r wyniósł- 40,65. Wskażnik zatrudnienia w dniach wypłaty czyli 02.01.2014 i 07.01.2014r wyniósł- 38,43. Który...

 • 0701.2014
  PYTANIE NR: 15953/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o odpowiedź jaki obowiązuje czas pracy dla pracowników niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w 2014 roku .

 • 0701.2014
  PYTANIE NR: 15952/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Przeczytałam odpowiedź na pytanie 15930/2013 dotyczącego terminu zwrotu środków niewykorzystanych z ZFRON do 20-go stycznia każdego roku. Chciałam dopytać, bo mam taką samą sytuację jak w pytaniu czyli za grudzień wypłata jest 10-go stycznia, podatek na konto bankowe odprowadzamy do...

 • 0601.2014
  PYTANIE NR: 15951/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce wnieść swoje przedsiębiorstwo jako wkład do spółki cywilnej. Jak to udokumentować, aby urząd skarbowy nie zarzucił, że jest to wniesienie składników majątku, a nie całego przedsiębiorstwa? Przedsiębiorca posiada środki trwałe,...

 • 0301.2014
  PYTANIE NR: 15949/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Otrzymaliśmy z funduszu prewencyjnego PZU dofinansowanie na zakup i montaż kamer zewnętrznych w budynku na kwotę 1.700,00 zł. Dokonaliśmy zakupu kamer z montażem na kwotę netto 1423,17 zł., Vat 327,33 zł. razem 1750,50 zł. Proszę o podanie księgowań dotyczących otrzymanego dofinansowania oraz...

 • 0301.2014
  PYTANIE NR: 15948/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Szef zrobił przelew w terminie (7 dni) środków z zaliczek zamiast na ZFRON do Urzędu Skarbowego. Pomyłka ludzka, niezamierzona, ale czy jest szansa na wybronienie w czasie kontroli. Czy powinniśmy to wykazać na DEK i się ukarać.

 • 0201.2014
  PYTANIE NR: 15947/2014| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Dokonujemy nielicznych transakcji w skali roku związanych z : 1. kupnem i sprzedażą akcji i udziałów , również poza rynkiem regularnym 2. Kupnem i sprzedażą wierzytelności Przygotowaniem i administrowaniem tych transakcji zajmują sie osoby...

 • 0201.2014
  PYTANIE NR: 15946/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Były pracownik z którym umowa o pracę uległa rozwiązaniu w grudniu 2013 r. poinformował nas o toczącym się postępowaniu sądowym w sprawie przyznania emerytury. Wniosek w ZUS został złożony w 02/2013 i do dnia dzisiejszego nie ma decyzji. Jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji, jeżeli...

 • 3012.2013
  PYTANIE NR: 15941/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy zakładem aktywności zawodowej w związku z czym musimy posiadać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 70%. Większość pracowników od nowego roku będzie mieć zawartą umowę na czas nieokreślony. Mamy pewne obawy co do sytuacji, gdy pracownik straci stopień niepełnosprawności...

 • 3012.2013
  PYTANIE NR: 15940/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracownik z orzeczeniem leki stopień 0P zwrócił się o pomoc socjalną z konta "10" ZFRON. Chcemy mu udzielić wsparcia co miesięcznego na zakup biletów ponieważ nie posiada auta. Pracownik nie może kupić biletu miesięcznego bo jest inny przewożników rano jak jedzie...

 • 3012.2013
  PYTANIE NR: 15939/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Spółka cywilna ma status zakładu pracy chronionej i tworzy zfron. Właściciele nie są zatrudnieni na umowę o pracę ale spółka jest włascicielem budynku (każdy ma 33.33 % udziału)gzie korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Czy właściciele maja prawo korzystać z zakładowego...

 • 2012.2013
  PYTANIE NR: 15937/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy na podstawie orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia w latach osiemdziesiątych gdzie zawarty jest numer statystyczny choroby 318, grupa chorobowa 8 oraz w rozpoznaniu wpisany jest niedorozwój umysłowy, stopień lekki, orzeczenie trwałe możemy...

 • 2012.2013
  PYTANIE NR: 15936/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Przyjęliśmy pracownika do archiwum, który nie do końca zna się na przepisach, dotyczących archiwizacji dokumentów. A chce prawidłowo archiwizować dokumenty i chcemy mu pomóc. w związku z powyższym bardzo proszę o podanie okresów przechowywania dokumentów w...

 • 2012.2013
  PYTANIE NR: 15935/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Przegraliśmy z pracownikiem proces w Sądzie Pracy Czy jako ZPChr. musimy płacić koszty sądowe, czy jesteśmy zwolnieni z ponoszenia tych kosztów

 • 2012.2013
  PYTANIE NR: 15934/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Osoba zatrudniona na umowę o pracę od 1995 roku uzyskała w 2013 roku orzeczenie o niepełnosprawności. Czy możemy uzyskać na taką osobę dofinansowanie bez efektu zachęty?

 • 2012.2013
  PYTANIE NR: 15933/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Firma jednoosobowa prowadząca działalność jako osoba fizyczna na pełnej księgowości. Prowadzona jest kasa w firmie. Właściciel firmy pobrał gotówkę z konta firmowego w wysokości ok. 500000 zł, co spowodowało zmniejszenie jego kapitału własnego do wielkości ujemnej. Czy ktoś to może...

 • 1912.2013
  PYTANIE NR: 15932/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik (w okresie ochrony przedemerytalnej) aktualnie zatrudniony na stanowisku kierowca- dozorca, z uwagi na ponad 30 dniową niezdolność do pracy skierowany został na badania kontrolne. Lekarz medycyny pracy wydał opinię o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku dozorca i jednocześnie nie...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 854