Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0812.2011
  PYTANIE NR: 12537/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Od styczna 2012 zmieniają się normy czasu pracy pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może wydać zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy. Jaką normę należy stosować wobec pracownika, który...

 • 0812.2011
  PYTANIE NR: 12536/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam.Moje pytanie dotyczy efektu zachęty metodą ilościową. Zatrudniona u nas niepełnosprawna pracownica nie uzyskała zgody lekarza medycyny pracy na kontynuowanie zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku. Lekarz prowadzący, również nie rokuje szans na poprawę stanu zdrowia i nie...

 • 0812.2011
  PYTANIE NR: 12535/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serecznie.Mam pytanko do Pani Edyty Sieradzkiej. Czy była nowelizacja Ustawy o rehabilitacji, ponieważ na stronie PFRON w zakładce akty prawne jest opublikowany treść nowej ustawy z dnia 16.11.2011r.? Kto to jest ten Pełnomocnik ? Czy to tylko zmiana nazwy zamiast fundusz to pełnomocik?...

 • 0812.2011
  PYTANIE NR: 12534/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam Planujemy rozszerzyć działalność firmy o sklep internetowy(komputer,serwer,biurko,programy komputerowe,krzesło,drukarka,skaner,ruter i inne)czy możemy wydatki pokryć z dużego ZFRONu jako wyposażenie stanowiska pracy a może IPR ? pozdrawiam Karolina

 • 0812.2011
  PYTANIE NR: 12533/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracownik objęty IPR do 2013 r. został zwolniony 30 listopada b.r.,a następnie będzie zatrudniony z dniem 14 grudnia.W ramach IPR m.innymi otrzymywał ryczałt za używanie własnego samochodu do celów pozasłużbowych.Proszę o poradę, czy zamknąć IPR i utworzyć nowy od grudnia,czy może Komisja...

 • 0812.2011
  PYTANIE NR: 12532/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  DZIEŃ DOBRY. ZAKŁAD PRACY ZORGANIZOWAŁ SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRE BYŁO PRZEPROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA. Z PSYCHOLOGIEM SPIASANO UMOWĘ O DZIEŁO. JAKIE KOSZTY UZYSKANIA MOGĘ ZASTOSOWAĆ W TYM PRZYPADKU 20% CZY 50%?

 • 0812.2011
  PYTANIE NR: 12531/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam, moje pytanie dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON, w naszej firmie wynagrodzenia sa naliczane na 30 dzien m-ca, czyli odpis na zfron z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych nalicze dopiero po rozliczeniu płac w tym wypadku za 12/2011 i odprowadze je na r-k...

 • 0812.2011
  PYTANIE NR: 12530/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jeżeli niepełnosprawny pracownik z umiarkowanym stopniem niepłnosprawości uzyska zaświadczenie lekarskie o celowść stosowania skróconej norym czasu pracy ( 7 godzin) to czy ta norma wyklucza możliowść pracy w nadgodzinach . Zakłdamy ,że skrócona norma 7 godzina jest normą dobową...

 • 0812.2011
  PYTANIE NR: 12528/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Fila

  Witam! Chciałabym poprosić o pomoc w następującej sprawie: Mieliśmy kontrolę PFRON z dofinansowań za 2004-2011. W efekcie musieliśmy oddać dofinansowanie- oczywiście tylko w jakieś części za 2005,2009,2010. Cz powinnam korygować CIT-8 za lata ubiegłe, czy potraktować to jako wydatek 2011...

 • 0712.2011
  PYTANIE NR: 12527/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam. Chciałam zapytać, czy zakupiony sprzęt/urządzenia czy to w ramach IPR czy to z dużego ZFRON-u może być wypożyczany, dzierżawiony ( w ramach umów ) innemu podmiotowi gospodarczemu i stanowić o wysokości przychodu pracodawcy ? Jeżeli takie działania stoją w sprzeczności z założeniami...

 • 0712.2011
  PYTANIE NR: 12526/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam czy ze środków zfron można zrealizować zakup łódki o napędzie elektrycznym nadmieniam iż jesteśmy parkiem rozrywki mamy staw na na którym będzie park wodny . Zakupiona łódka przewoziła by klientów parku po tym parku wodnym /chodzi o łódke...

 • 0712.2011
  PYTANIE NR: 12525/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  od 2012 roku nasz zakład nie będzie spełniał warunków do utrzymania statusu zakładu pracy chronionej. W wyniku zaistniałej sytuacji prosimy o przedstawienie skutków jakie poniesiemy, między innymi jak wpłynie to na ZFRON

 • 0712.2011
  PYTANIE NR: 12524/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Proszę o przypomnienie na jakiej podstawie i kiedy (dokładnie) powstał obowiązek przekazywania na IPR środków otrzymanych z PFRON jako różnice w wynagrodzeniu dla osoby npłn.w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika Co zrobić na dzien obecny - jak przesięgować jezeli w...

 • 0712.2011
  PYTANIE NR: 12523/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do p.Sieradzkiej !Pracownik niepełnosprawny zatrudniony w wymiarze 0,55 etatu miał jeden dzień nieobecności nieusprawiedliwionej w miesiącu / nie był to urlop bezpłatny /, czy w tej sytuacji powinnam brać to pod uwagę wyliczając wskaźniki zatrudnienia do wniosku o dofinansowanie SOD na...

 • 0712.2011
  PYTANIE NR: 12522/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Chcemy zakupić środek trwały i sfinansowac jego zakup z ZFRON , z tym że fakturę otrzymamy w grudniu z płatność bedzie w styczniu, czy przy zwrocie srodków mge uwzględnic te płatność, czy musze fizycznie wydać te środki w grudniu

 • 0712.2011
  PYTANIE NR: 12521/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam serdecznie! Wskaźniki podane w Informacji półrocznej do Wojewody podawać z jednym znakiem po przecinku czy dwa i z czego to wynika. piszę tak: 45,87 - czy należy pisać tak: 0.4587 ( oczywiście chodzi w poz. etaty). Dziękuje i pozdrawiam!

 • 0712.2011
  PYTANIE NR: 12520/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  moje pytanie dotyczy skróconej normy pracy osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Czy osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawnosci, zatrudniona na 1/2 etatu ma prawo do skróconej normy pracy, po dostarczeniu zaświadczenia od lekarza...

 • 0712.2011
  PYTANIE NR: 12519/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Jesteśmy ZPChr. Czy możemy zakupić z ZFRON - ogólnego zasilacze prądu ups do komputera osoby niepełnosprawnej jako doposażenie stanowiska pracy ?

 • 0612.2011
  PYTANIE NR: 12517/2011| autor odpowiedzi: Monika Misztal - Licińska

  Witam i proszę o odpowiedż na pytanie jak należy potraktować różnicę między naliczeniami przedakcesyjnymi na ZFRON /90%/ a obowiązkowymi wpłatami na r-k bankowy ZFRON na pomoc indywidualną/10%/-dotyczy okresów przed akcesją? Rozliczenie naliczenia pomiędzy Funduszem a rachunkiem...

 • 0612.2011
  PYTANIE NR: 12515/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym z tytułu choroby układu oddechowego i krążenia(S)wystapiła o przyznanie indywidualnej pomocy zwrotnej na adaptacje łazienki z powodu występującego grzyba.Proszę o informację, czy do wniosku muszą być dołaczone dokumenty potwierdzjące...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 715