Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2009.2012
  PYTANIE NR: 13900/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam! Mielismy kontrole z PFRON w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń za okres od 01.2004 roku do 03.2012 roku, oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za okres od 01.2008 do 12.2008. Kontrola wykazała drobne uchybienia w dofinansowaniu do wynagrodzeń. Natomiast w refundacji...

 • 2009.2012
  PYTANIE NR: 13898/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Czy mozna sfinansować w ramach ZFRON - pomoc de mninimis wymianę wykładziny materiałowej pochłaniajacej kurz, powodujacej alergię na panele podłogowe, które codziennie można zmyć na mokro jako wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu?

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13897/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  witam chodzi mi o interpretacje art 48a pkt 3 pomoc dla pracodawcy nie może być udzielona lub wypłacona jeśli udzielenie pomocy skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro.Czy do np 2012 roku powinnam wliczyć: 1.wszystkie dofinansowania otrzymane w 2012 roku( metoda kasowa) 2.wszystkie...

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13896/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Od lipca nie posiadamy już statusu ZPCHR, nadal zachowujemy prawo do dysponowania środkami ZFRON. Czy od lipca (bez statusu) wypłaty dla pracowników (zwrot kosztów na rehabilitację zawodową i inne wydatki dot. zdrowia)z konta pomocy indywidualnej są podstawą do naliczania składek na...

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13895/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujący problem: W ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji pracownik otrzymał zgodę na studia podyplomowe celem nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Czy będzie można pracownikowi sfinansować studia pomimo,że na początku drugiego semestru upływa...

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13894/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W par. 2, ust.1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie ZFRON z dnia 19.12.2007r czytamy: 1) wyposażenie... i.t.d. "w szczególności na:". Czy określenie "w szczególności na" przesądza, że katalog wydatków ujętych w tym punkcie nie ogranicza się ściśle do...

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13893/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry,Pracownik pracuje w zakładzie 20 lat(ciagłość pracy)- w trakcie zatrudnienia posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawnosci wydane do dnia 30.09.2011 r. W dniu 21.10.2011 r dostarczyl do zakładu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnosci - wniosek o wydanie...

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13892/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Pytanie do Pani Izabeli Stepaniak ZPChr1 planuje przejęcie w trybie 529$1 ksh innego ZPChr2. Przejęcie nastąpi w wyniku podziału spółki - ok. 80% ZPChr2 zostanie wchłonięte przez ZPChr1. Prosimy o informacje czy z punktu widzenia prawa korzystniejsze dla ZPChr1 jest przejęcie IPR...

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13891/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Pytanie do Pani Izabeli Stepaniak ZPChr1 planuje przejęcie w trybie 529$1 ksh innego ZPChr2. Przejęcie nastąpi w wyniku podziału spółki - ok. 80% ZPChr2 zostanie wchłonięte przez ZPChr1, w tym 95% zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pozostałą część przejmie inna spółka. W...

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13890/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Pytanie do Pani Izabeli Stepaniak ZPChr1 planuje przejęcie w trybie 529$1 ksh innego ZPChr2. Przejęcie nastąpi w wyniku podziału spółki - ok. 80% ZPChr2 zostanie wchłonięte przez ZPChr1. Pozostałe 20% przejmie inna spółka. W związku z wyżej opisanym faktem, iż docelowo nastąpi...

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13889/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy, zeby wynagrodzenie wysyłać pracownikowi na konto potrzbne jest oswiadczenie pracownika,że tego sobie życzy i ze to konto jest on właścicielem tego konta? Czy bez tego oświadczenia można wystąpić o dofinansowanie na tego pracownika??

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13888/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jeżeli termin wpłaty za fakturę przypadł w danym miesiącu na sobotę lub niedziele a zapłata wpłynęła na konto w poniedziałek (bo w poniedziałek została wysłana przez kontrahenta) to czy mozna obniżyć wpłatę na PFRON temu kontrahentowi?? Proszę o interpretację

 • 1909.2012
  PYTANIE NR: 13887/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam! W dziale kadr zatrudniono osobę niepełnosprawną. Rozpisano na nią IPR. W ramach tego IPR Pani chciałaby się uczyć się w kierunku wykonywanej obecnie pracy. Chciałaby studiować na studiach podyplomowych. Spółka może jej zrefundować w 50% wartości opłaty. Uważam, że jest to...

 • 1809.2012
  PYTANIE NR: 13886/2012| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Jako ZPCHr wynajmujemy sorty odzieży roboczej(ubrania, buty, kaski, rękawice, okulary, itp), naszym obowiązkiem jest utrzymanie jej tj. pranie, naprawa, sortowanie, kompletowanie tych ze sortów dla każdego pracownika w danym zakładzie),te czynności wykonują osoby niepełnosprawne . Moje...

 • 1809.2012
  PYTANIE NR: 13885/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Od 1 lipca utraciliśmy status ZPChr, ale spełniamy warunki Art. 33 ust 7 i 7b oraz Art.21 ust.2 Ustawy o Rehabilitacji. Z informacji w PFRON wynika, że powninniśmy złożyć tyko jedną deklaracje o zmianie - DEK-Z albo INF-Z. Jak powinniśmy postąpić prawidłowo w tym przypadku. Jeżeli DEK-Z to...

 • 1809.2012
  PYTANIE NR: 13884/2012| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Czy wydatki z ZFRON w ramach IPR wymagają potwierdzenia fakturą lub rachunkiem, czy może to być paragon fiskalny.

 • 1709.2012
  PYTANIE NR: 13881/2012| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji ...bardzo proszę o wyjaśnienie czy jeżeli firma wypłaca wynagrodzenia 10-go dnia miesiąca po miesiącu przepracowanym( np za grudzień 2012 10 stycznia 2013) czyli termin zapłaty składek ZUS i podatku dochodowego przypada w kolejnym miesiącu(...

 • 1709.2012
  PYTANIE NR: 13880/2012| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam! Chciałabym się upewnić czy zatrudniając ponownie po krótkiej przerwie pracownice które przeszły na emeryturę mogę wliczyć do wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pozdrawiam.

 • 1709.2012
  PYTANIE NR: 13879/2012| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam! Z dniem 30.08.2012 roku pracownica ze stopniem umiarkowanym ważnym do dnia 31.01.2014r, przeszła na emeryturę w związku z powyższym wykorzystała proporcjonalnie dodatkowy urlop.Od dnia 03.09.2012 roku ponownie została zatrudniona czy będziemy mogli jej udzielić dodatkowy urlop za każdy...

 • 1709.2012
  PYTANIE NR: 13878/2012| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam, Mam pytanie odnośnie przekazywania czynszu najmu na ZFRON. Jesteśm ZPCHr wynajmujemy środki trwałe zakupione ze środków ZFRON w ramach pomocy de minimis innemu podmiotowi. W czynszu najmu oprócz opłaty za wynajem są uzwględnione koszty ubezpieczenia i przeglądów...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 771