Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1008.2011
  PYTANIE NR: 11742/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Kolejny przykład związany z ustawą antykryzysową. Pracownik zatrudniony na okres próbny 09.03.2009-08.06.2009 Kolejne umowy na czas określony: 09.06.2009-31.12.2009 01.01.2010-31.07.2010 01.08.2010-30.09.2010 01.10.2010-31.03.2011 01.04.2011-30.04.2021 Czy w ustawie...

 • 1008.2011
  PYTANIE NR: 11741/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jedna z naszych pracownic w lipcu 2011 skończyła 60 lat. Nie złożyła jeszcze wniosku o emeryturę. Czy za m-c lipiec 2011 będą mogła wystapić wnioskiem o dofinansowanie za tego pracownika za cały miesiąc? I co to znaczy "mieć ustalone prawo do emerytury"?

 • 1008.2011
  PYTANIE NR: 11740/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik miał zawartą umowę o pracę na okres próbny od 01.04.2009r do 30.06.2009r. Kolejne umowy na czas określony: 01.07.2009-31.08.2009 01.09.2009-31.03.2010 01.04.2009-31.12.2010 01.01.2011-31.03.2011 01.04.2011-30.04.2011 01.05.2011-31.05.2011 01.06.2011-30.06.2011...

 • 1008.2011
  PYTANIE NR: 11738/2011| autor odpowiedzi: Krzysztof Rumianowski

  Witam. Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Jak właściwie wyliczyć wskaźnik ulg dla kontrahentów dot art.22 ustawy o rehabilitacji ...? Czy do sumy wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ujmujemy tylko wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do...

 • 1008.2011
  PYTANIE NR: 11737/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Od 1 sierpnia tego roku nie posiadamy statusu ZPChr ale spełniamy warunki do zachowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczać będziemy zgodnie z art.38 pkt.2a i 2b ustawy o pdoof tj. z zastosowaniem...

 • 1008.2011
  PYTANIE NR: 11736/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Moje pytanie brzmi: Jak powinno się rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem niepełnosprawnym, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nie dostał "ustawienia" od lekarza medycyny pracy na dotychczasowe stanowisko pracy by móc otrzymać dofinansowanie na nowego pracownika...

 • 1008.2011
  PYTANIE NR: 11735/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam. Mam pytanie dotyczące pracownika a mianowicie: 1.czy rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem za porozumieniem stron na podstawie art,30$1 pkt 1 KP( z przyczyny przejścia na rentę) uprawnia nas do otrzymywania dofinansowania na nowo zatrudnioną osobę niepełnosprawną na to stanowisko?

 • 1008.2011
  PYTANIE NR: 11734/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam W ramach IPR finansujemy wydatki dla osoby niepełnosprawnej (m.in. basen, masaż). Zgodnie ze stanowiskiem BON 5223-40/09 refundację można stosować do wydatków o charakterze socjalnym w ramach indywidualnych programów rehabilitacji zasady jak dla pomocy indywidualnej, można...

 • 1008.2011
  PYTANIE NR: 11732/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, Proszę o pilną odpowiedź na następujące pytanie: Spółka Cywilna ( 2 współwłaścicieli ) istnieje od roku 2004, do dnia 30-06-2011 nie zatrudniała pracowników. Od dnia 01-07-2011 zostały w niej zatrudnione osoby pełnosprawne i niepełnosprawne (emeryci). Na dzień...

 • 0908.2011
  PYTANIE NR: 11731/2011| autor odpowiedzi: Joanna Wawrzyńczak

  Pytanie do P. Wawrzyńczak. Pytanie dotyczy kwestii udzielonych pożyczek z ZFRON i konta księgowego 85 - fundusz ZFRON-pomoc indywidualna.Udzielenie pożyczki księguję na koncie " rozrachunki z pracownikami z tutyłu udzielonych pożyczek ZFRON". Czy w saldzie konta 85 powinnam mieć...

 • 0908.2011
  PYTANIE NR: 11730/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Prosimy o informacje dotyczącą kwestii związanej z zamiarem rezygnacji ze statusu zpchr: 1. Co należy zrobić w przypadku gdy firma chce sama zrezygnować ze statusu ZPCH - do kogo jaki - wniosek? 2. Co z dalszym fiansnowaniem np. wydatków w ramach IPR- czy nadal można przy...

 • 0908.2011
  PYTANIE NR: 11729/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Chcemy zorganizować w zakładzie kurs językowy dla pracowników ze środków ZFRON. Jak prawidłowo udokumentować i rozliczyć takie przedsięwzięcie? Czy będzie stanowiło to wydatek w ramach §2 ust.1 pkt 11 lit p - Rozporządzenia MP i PS z dn. 19/12/2007r. czy §2 ust.1 pkt 6 -...

 • 0908.2011
  PYTANIE NR: 11728/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  W jaki sposób traktować odpisy amortyzacjyjne w zakresie środków trwałych zakupionych ze środków ZFRON. Czy stanowią one koszt podatkowy? W jaki sposób zaewidencjonować sprzedaż / likwidację takiego środka trwałego jeśli nie został w całości zamortyzowany. Czy jest...

 • 0908.2011
  PYTANIE NR: 11727/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Rozpatrujemy możliwość zakupienia jachtu lub apartamentu wczasowego nad morzem w ramach §2 ust.1 pkt 3 lit c - Rozporządzenia MP i PS z dn. 19/12/2007r. Czy tego rodzaju wydatek może byc zakwalifikowany jako tworzenie bazy wypoczynkowej? Czy wydatki uboczne tych zakupów (np. koszty...

 • 0908.2011
  PYTANIE NR: 11726/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu z ZFRON naszym niepełnosprawnym pracownikom składek na dodatkowe ubezpieczenie w ramach grupowej polisy funkcjonującej w zakładzie w ramach pomocy indywidualnej §2 ust.1 pkt 11 lit q - Rozporządzenia MP i PS z dn. 19/12/2007r. Czy do celów...

 • 0908.2011
  PYTANIE NR: 11725/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Zatrudniamy w naszym zakładzie pielęgniarkę, która świadczy prace w ramach podstawowej opieki medycznej i usługi rehabilitacyjne wyłącznie na potrzeby zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Czy możemy jej wynagrodzenie w całości opłacać ze środków ZFRON w ramach Czy będzie...

 • 0908.2011
  PYTANIE NR: 11724/2011| autor odpowiedzi: Krzysztof Kuncelman

  Czy w ramach pomocy indywidualnej ZFRON §2 ust.1 pkt 11 lit j - Rozporządzenia MP i PS z dn. 19/12/2007r. możemy sfinansować koszt zakupu gazet: Rzeczpospolita, Puls Biznesu i Gazeta Podatkowa na potrzeby księgowej (osoba niepełnosprawna)? Czy wydatek ten będzie kosztem podatkowym? Czy koszt...

 • 0808.2011
  PYTANIE NR: 11720/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam, Pytanie dotyczy praktycznej realizacji wydatkowania środków z ZFRON w ramach Indywidualnej Pomocy. Mamy sytuację następującą: niepełnosprawny pracownik złożył wniosek o pomoc w formie bezzwrotnej na zakup laptopa. Ze względu na swe właściwości (znacznie ułatwiające funkcjonowanie...

 • 0808.2011
  PYTANIE NR: 11719/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam, sprawa dotyczy organu, do którego powinniśmy ubiegać się o zaświadczenie de minimis. ZFRON jest tworzony głównie ze zwolnień z pdof i z podatku od nieruchomości oraz z nadwyżki SOD (znikome środki). Do którego organu powinniśmy ubiegać się o zaświadczenie de minimis...

 • 0808.2011
  PYTANIE NR: 11718/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, proszę o informację w następującej kwestii: jesteśmy ZPCHr-em i zatrudniamy m.in. 2 osoby, które uzyskały stopień niepełnosprawności w trakcie trwania stosunku pracy. W deklaracjach o dofinansowanie są one ujmowane w strukturze osób niepełnosprawnych, jednak nie...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 682