Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0506.2014
  PYTANIE NR: 16572/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Chcemy dokonać korekty wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych na Wn-D w związku z dostarczeniem kolejnych orzeczeń przez pracowników. Nie będziemy robić korekt na plus dofinansowania. Moje pytania to: 1. Czy wypełniając wniosek Wn-D, w poz. 13. wpisujemy kwotę...

 • 0506.2014
  PYTANIE NR: 16571/2014| autor odpowiedzi: Joanna Wawrzyńczak

  W sprawozdaniu finansowym za rok 2013 popełniłam błąd. W "Rachunku zysków i strat" wykazałam mniejszy zysk netto za 2013 r. w porównaniu do rzeczywistego. Błąd spowodowany był wykazaniem większego podatku dochodowego ( nie uwzględniona została nadpłata wynikająca z CIT-2 za 2013 )a w konsekwencji...

 • 0506.2014
  PYTANIE NR: 16569/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniamy pracownika w wymiarze 0,80 etatu. Pracownik ma określone w umowie, że pracuje od poniedziałku do czwartku po 8 godzin, oraz że przepracuje 8 godz tygodniowo powyżej wymiaru czasu pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godz nadliczbowych. Pojawia się problem, bo na podstawie...

 • 0506.2014
  PYTANIE NR: 16568/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Od 10 lipca 2014 będą obowiązywać skrócone normy czasu pracy dla pracowników posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności. Rozumiem, że osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o pracy 8 godzinnnej nadal obowiazuje. Mam pytanie , czy osoby zatrudnione przed rokiem...

 • 0406.2014
  PYTANIE NR: 16567/2014| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Dotyczy : księgowanie SOD na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń. Stosujemy w firmie nadal tę metodę. Zapisaliśmy to w polityce rachunkowości. Ten sposób prezentacji wyniku wielokrotnie był dla nas bardzo istotny przy badaniu zdolności kredytowej i płynności finansowej. W naszym...

 • 0406.2014
  PYTANIE NR: 16565/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Czy na podstawie par.2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o zfron, pracodawca ma prawo pokryć koszty zakupu podstawowych leków do własnego gabinetu lekarskiego z "dużego" zfron. Jeżeli tak to proszę podstawę prawną lub o podpowiedź gdzie znajdę taką interpretację, pani z U.S....

 • 0406.2014
  PYTANIE NR: 16564/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  02 czerwca przekroczyliśmy 25 etatów ale osiągamy wskaźnik 41% osób niepełnosprawnych. Czy w związku z powyższym zobowiązani jesteśmy do zarejestrowania firmy w PFRON i składać deklaracje ? Jeżeli tak to jakie i od kiedy ?

 • 0406.2014
  PYTANIE NR: 16563/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W związku z opóźnionym wpływem dokumentów kadrowych, zatrudnienie pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zostało wypłacone po terminie wynikającym z przepisów prawa. Zatrudnienie tego pracownika spełniało warunki do uzyskania przez pracodawcę dofinansowania....

 • 0406.2014
  PYTANIE NR: 16562/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Jesteśmy pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne na otwartym rynku. Mieliśmy kontrole z PFRON której przedmiotem było ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełnienie przez naszą firmę, warunków do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń...

 • 0306.2014
  PYTANIE NR: 16561/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jakie instytucje, w jakim okresie od UTRATY STATUSU ZPCh (fundusz ZFRON jest zachowany) oraz w jakim zakresie mogą przeprowadzać kontrole w firmie?

 • 0306.2014
  PYTANIE NR: 16560/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jeżeli pracownik złozył orzeczenie o niepełnosprawności 30maja(piątek) ,to do zatrudnienia mogę go wliczyć od 01 czerwca?oraz ,jeżeli złoży 2 czerwca(poniedziałek),to do zatrudnienia mogę go wliczyć od 1 czerwca?

 • 0306.2014
  PYTANIE NR: 16559/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Orzeczenie (pierwsze dostarczone do Firmy)-gr. umiarkowana 10-N ważne do 07.12.2013 r.; niepełnosprawność istnieje od 1993 r.; ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 30.08.2005 r. Kolejne, nowe orzeczenie z wniosku złożonego w dniu 30.12.2013 r, wydane na posiedzeniu w dniu...

 • 0306.2014
  PYTANIE NR: 16558/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Czy możemy z funduszu ZFRON zapłacić polisę (ubezpieczenie urządzenia zakupionego z ZFRON)

 • 0306.2014
  PYTANIE NR: 16557/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zwany dalej funduszem rehabilitacji i jest zobowiązany do przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt. 2 art. 33 ust. 3 - w terminie 7 dni...

 • 0206.2014
  PYTANIE NR: 16555/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik posiadał lekki stopień do 31.03.2014. W dniu 02.04.2014 złożył kolejny wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Komisja w dniu 27.05.2014 wydała mu kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczając go do umiarkowanego stopnia. W jaki sposób liczyć go do...

 • 0206.2014
  PYTANIE NR: 16552/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Były pracownik naszej firmy składa wnioski o dofinansowanie z ZFRON z tytułu wydatków na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne, leki. Pracownik oświadczył, że nie pracuje, ale pozostaje na utrzymaniu żony. Regulamin ZFRON pozwala na dofinansowanie byłych niepracujących pracowników, ale nadal są tu...

 • 0206.2014
  PYTANIE NR: 16550/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Jesteśmy byłym ZPCH działamy na otwartym rynku pracy, mamy prawo naliczania ZFRON do końca 2017r.rozumiem że naliczenia z 2017r będziemy mogli wydać do końca 2018r,a co z pieniędzmi które będą wpływać ze spłaty pożyczek po 2017r. Co z amortyzacją środków trwałych, czy muszą się...

 • 0206.2014
  PYTANIE NR: 16549/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jesteśmy ZPCHR i chcemy w ramach pomocy de minimis wystąpić do ZUS o rozłożenia na raty należności z tytułu składek, lub odroczenia terminu płatności składek, za miesiąc maj 2014 r. Czy w przypadku gdy otrzymamy taką pomoc i ZUS zgodzi się na raty czy będziemy w takim przypadku mogli skorzystać z...

 • 3005.2014
  PYTANIE NR: 16548/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy zakładem pracy chronionej, planujemy wykonać w pomieszczeniach oddziału wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, a w siedzibie rozbudować wewnętrzną instalację gazową by uzyskać odpowiednie do pracy temperatury w pomieszczeniach. Prace te będą wymagały również zlecenia wykonania...

 • 3005.2014
  PYTANIE NR: 16546/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracodawca w przypadku rezygnacji z statusu ZPCH zachowuje ZFRON i niewykorzystane środki tego funduszu pod warunkiem osiągania wkaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25% ,i w dalszym ciągu może tworzyć ZFRON w okresie 5 lat. Proszę o wyjaśnienie czy okres 5 lat...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 880