Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2407.2011
  PYTANIE NR: 11639/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam.Proszę o informacje jakie dokumenty ( Deki i INF) powinien składać pracodawca otwartego rynku który spełnia wskaźnik 6 % niepełnosprawnych oraz zatrudnia ponad 25 etatów. Co jeśli w którymś miesiącu wskaźnik ten spadnie poniżej 6 % . Jakie dokumenty wymagane są wtedy ?...

 • 2207.2011
  PYTANIE NR: 11638/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Finansujemy z ZFRON dojazd do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu. Robimy to na podstawie §2.1. pkt 11 n rozporządzenia o ZFRON i umowy zawartej z pracownikiem; wypłacamy miesięczny ryczałt. Pytanie: czy...

 • 2207.2011
  PYTANIE NR: 11637/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, Przychodnia zatrudnia 3 sprzątaczki, z przyczyn ekonomicznych planuje 1 zwolnić(pracownica może przejść na zasiłek przedemerytalny). W związku z tym mamy pytanie, czy zatrudnieniając nową osobę, np. rehabilitanta , pielęgniarkę lub rejestratorkę otrzymamy na nią dofinansowanie. Co będzie...

 • 2107.2011
  PYTANIE NR: 11634/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Fila

  spółka z o.o. komunalna ze 100% udziałem Gminy.Posiada od kilku lat w użytkowaniu/dzierżawie budowle. W bieżącym roku zostają one wniesione aportem przez Gminę do spółki.Od kiedy są opodatkowane podatkiem od nieruchomości od następnego m-ca po dacie wniesienia aportu,czy od...

 • 2107.2011
  PYTANIE NR: 11633/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  18 lipca złożyliśmy elektronicznie korekty DEK-IIa i INF-1 za miesiące I-V, a VI aktualne deklaracje. Nie zostały złożone deklaracji DEK-Z i INF-Z. Dane firmy oraz działalność jest taka sama od wielu lat. Czy w tej sytuacji należy składać deklaracje aktualizujące DEK-Z i INF-Z.

 • 2107.2011
  PYTANIE NR: 11632/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam. Z dużego ZFRON zamierzamy zakupić maszynę. Zostało już złożone zamówienie a warunki płatności są następujące: 1) określona kwota płatna przy zamówieniu (juz została zapłacona) 2) 70% płatne przed dostawą 3) pozostała wartość płatna do 7 dni od instalacji maszyny. Na skutek...

 • 2107.2011
  PYTANIE NR: 11631/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Mam pytanie odnośnie zakupu auta w ramach IPR.Jaką kwotę wydatku można uznać za celową i oszczędną uwzględniając wszystkie ograniczenia zawodowe i społeczne osoby objętej IPR?Jaką kwotę pracownik sam może pokryć za zakup nowego auta?(osoba ta osiąga wysokie dochody,dobrze sytuowana,jedyne...

 • 2107.2011
  PYTANIE NR: 11630/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jakie mogą być konsekwencje wysłania po terminie korekt DEK IIa. Zaznaczam,że DEK II był wysyłany w terminie i płaciliśmy w terminie zobowiązania. Obecną deklarację też wysłaliśmy na nowym druku i zapłaciliśmy w terminie.

 • 2107.2011
  PYTANIE NR: 11628/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej, Dzień Dobry, Pracownik zatrudniony przed 1 stycznia 2009 r.,jako osoba pełnosprawna,niepełnosprawność uzyskała w m-cu kwietniu 2010 r. Od m-ca maja 2010 pracownik zgłoszony we wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie na tę osobę pobierane było do...

 • 2007.2011
  PYTANIE NR: 11627/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam. Temat: wypłata odpraw w związku z likwidacją pracodawcy. Firma zatrudnia 29 osób w tym 20 osób na czas określony do 31.12.2011r. i z tymi osobami nie będą przedłużone umowy o pracę na dalszy okres .W jakim terminie powinniśmy wręczyć wypowiedzenia umów o pracę...

 • 2007.2011
  PYTANIE NR: 11625/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  witam. utworzylismy w grudniu 2010r. program IPR dla 1 pracownika ON.W sumie na tym stanowisku pracuje 7 osób niepełnosprawnych i to wszyscy ze schorzeniem 5R. Urzad Skarbowy wzywa nas do przedłożenia IPR na pozostałych pracowników.czy prawidłowo? Ponadto US nie uznał nam...

 • 2007.2011
  PYTANIE NR: 11624/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości okres przechowywania dokumentów jest określony w tym art. jednak proszę wyjaśnić, jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe i inne dla celów kontroli przez PFRON.

 • 2007.2011
  PYTANIE NR: 11623/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Chciałabym zadać pytanie Pani Edycie Sieradzkiej dotyczące uprawnienia pracownika do dodatkowego urlopu. Pracownik zatrudniony w Firmie od 01.08.2008r. posiadał orzeczenie zaliczające do lekkiego stopnia niepełnosprawności. W dniu 07.06.br. przedstawił orzeczenie o umiarkowanym stopniu...

 • 2007.2011
  PYTANIE NR: 11622/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam W budynku przedsiębiorstwa wpisanego do ewidencji środków trwałych, ma być wykonany remont klatki schodowej oraz wykonanie elewacji i ocieplenia budynku. Budynkiem zarządza wspólnota mieszkaniowa. My mamy 30% udziałów w budynku. Z ZGKIM dostaliśmy pismo o wpłaceniu na...

 • 2007.2011
  PYTANIE NR: 11621/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam jesteśmy firmą transportowo-handlową. Podstawą działalności jest sprzedaż materiałów budowlanych, wyrabianiem betonu i dostarczanie ich do klientów. Chcemy zakupić samochód pompo gruszkę na której będzie pracował niepełnosprawny pracownik. Proszę o...

 • 2007.2011
  PYTANIE NR: 11620/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Do p.Sieradzkiej! Pracownik miał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do dnia 28.02.2011r.Wniosek o wydanie kolejnego złożył w dniu 10.02.2011r.Pismem z dnia 16.02.2011r przewodniczący zespołu ds orzekania wezwał go do uzupełnienia dokumentacji medycznej i wyznaczył termin komisji na dzień...

 • 1907.2011
  PYTANIE NR: 11619/2011| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej Pani Edyto w sprawie ulg w podatku od nieruchomości i ulg we wpłatach wystawianych dla odbiorcow , to jest tyle tych publikacji,że można się zagubić Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi z konkretnym wyszczególnieniem kiedy przysługuje która...

 • 1907.2011
  PYTANIE NR: 11618/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Mam pytanie dotyczące wniosku WN-D co wpisac w pozycji 36 / nowo zatrudnieni/ wykazany jest efekt zachęty pierwszy pracownik niepełnosprawny na pełen etat jest zatrudniony z dniem 17-06-2011 a drugi pracownik niepełnosprawny na pełen etat jest zatrudniony z dniem 27-06-2011 wpisać...

 • 1907.2011
  PYTANIE NR: 11617/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Firma nasza zakupiła grunt z budynkiem pod nową siedzibę. Ponieważ grunt przylegający do budynku jest rozległy postanowiliśmy część wykorzystać na parking służący naszym pracownikom i sfinanować go proporcjonalnie do przewidywanej liczby stanowisk pracy a pozostałą część przeznaczyć na parking...

 • 1907.2011
  PYTANIE NR: 11616/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam. Proszę o odpowiedż, czy firma otwarty rynek (były ZPCHR), jeżeli zatrudnia 24,5 w przeliczeniu na etaty ma obowiązek składania INF-1?Dziękuję.Pozdrawiam.

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 677