Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1502.2013
  PYTANIE NR: 14625/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń w sprawie INF-ów i DEK-ów – dotyczące wpłat na PFRON pracodawca powinien wykazywać osoby niepełnosprawne bez ustalonego stopnia. Prosimy o podanie w jakiej sytuacji możemy uznać pracownika za osobę niepełnosprawną bez ustalonego...

 • 1402.2013
  PYTANIE NR: 14624/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Firma zatrudniała dotychczas powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat, miała zatrudnione ON ale nie osiągała wskaźnika 6%. Obecnie zatrudniła następne ON i zaczęła spełniać wymogi do starania się o dofinansowania. Proszę o informację czy na ON która była zatrudniona przed...

 • 1402.2013
  PYTANIE NR: 14623/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy byłym zakładem ZPCHR status utraciliśmy 01.07.2012 r. dokonywaliśmy wypłat pracownikom niepełnosprawnym były to ryczałty .leki ,turnusy .W świetle ostatniej publikacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy od wypłacanych świadczeń naliczyć składki społeczne i zdrowotne. Czy należy...

 • 1402.2013
  PYTANIE NR: 14622/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Prosimy o wyjaśnienie jak i czy możemy udzielić informacji o obniżeniu wpłat na PFRON dla kontrahenta, z którym zawarliśmy umowę na usługi ochrony mienia - umowa ustanoawia na rzecz Zleceniodawcy zabezpieczenie z tytułu ewentualnych roszczeń w wysokości 5% brutto. Fakturę wystawiamy w...

 • 1402.2013
  PYTANIE NR: 14621/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy można opracować IPR dla osoby dla której juz raz był realizowany program, ale o innym temacie. Wcześniej dotyczył wydatków głównie w ramach de minimis. Program zakończony. Teraz występuje problem z utrzymaniem pracy przez w/w bo nie ma czym dojeżdzać do pracy. Brak...

 • 1302.2013
  PYTANIE NR: 14620/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, Firma zatrudnia pracownika który posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS: stopień umiarkowany, z opisem: niezdolność do pracy została spowodowana stanem narządu: wzroku, a dodatkowo pracownik posiada wyrok z sądu w którym jest orzeczone - stopień niepełnosprawności:...

 • 1302.2013
  PYTANIE NR: 14618/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie dotyczy wzoru do obliczenia ulgi. Jedną z potrzebnych danych jest m.in. kwota wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Proszę o sprecyzowanie, czy do tych danych wliczam również emerytów? Co w przypadku...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14616/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, mam pytania dotyczące IPR: 1. Co jaki czas, bądź w jakim odstępie czasu należy dokonywać ocen okresowych programów? Np. IPR dla osoby z 05-R, zakupiono laptopa, przewidywany okres trwania IPR to rok, ile w tym czasie należałoby dokonać ocen okresowych? 2. Czy w dokumentacji IPR...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14615/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  witam. moje pytanie dotyczy wypełnienia Inf-OPP dołaczonego do korekt Inf-DP.Pracownik wyrokiem sądu ma ustalone prawo do emerytury od stycznia 2012r, dlatego musimy skorygować Inf-DP za cały rok 2012r.Jednocześnie robimy korekty na plus innych pracowników. Od stycznia do kwietnia mamy...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14614/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Od 01.02.2013 zatrudniliśmy pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym 04-O w ramach umowy z Urzędem Pracy. Zgodnie z umową otrzymamy zwrot kosztów płacy w wysokości 1200zl. Czy możemy starać się również o dofinansowanie z PFRON pozostałej wartości kosztów jego płacy...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14613/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Dzień dobry, mam pytanie czy możliwa jest taka sytuacja że konta ZFRON na koniec roku zamkną się saldami ujemnymi. Takie zdarzenie wystąpiło w naszym zakładzie, konto pomocy indywidualnej (10%) i duży ZFRON (75%) mają salda ujemne, nie ma możliwości przeksięgowania środków z konta IPR,...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14612/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  1.W ZHChr pracją osoby niepełnosprawne na 1/2 etatu. Lekarz zaznaczył, że przysługuje im skrócony dzień pracy. Czy godzinowo oznacza to, że pracownik pracuje 3,5 godziny(na 1/2 etatu)? 2.zakupilismy ze srodków ZFRON- jako pomoc de minimis- wyposarzenie pokoju socjalno -...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14610/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik zatruniony na umowę o pracę na czas określony od dnia 01.01.2012 do 31.12.2013. W umowie znajduje sie zapis o możliwości rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W grudniu 2014 osiągnie wymagany wiek emerytalny i będzie mógł przejśc na emeryturę. Czy taki pracownik...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14609/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam ! Zgodnie z art.33 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzy się m.in. : - ze środków pochodzących ze zbycia...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14608/2013| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Sieradzkiej. Dzień dobry! B. proszę o udzielenie porady w poniższej sprawie. Pracownikowi zatrudnionemu w Zakładzie Pracy Chronionej z dniem 31.01.2013 r. skaończyła się ważność orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracownik ten w związku ze złożonym...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14607/2013| autor odpowiedzi: Marcin Szymankiewicz

  Naszą firmę obowiązuje od marca obowiązek rejestrowania sprzedaży dla osób fizycznych na kasie fiskalnej w związku z obniżonym limitem sprzedaży z 40 tys na 20 tys, który przekroczyliśmy w 2012 r.Częśc klientów którym wystawiliśmy faktury jako osobą fizycznym nieprowadżącym działalności w...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14606/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy mogę zatrudnić osobę niepełnosprawną przebywająca na świadczeniu przedemerytalnym? czy na taka osobę będę mogła popierać dofinansowanie? czy mam taka osobę traktować jak osobę z ustalonym prawem do emerytury? dziękuję

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14605/2013| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, zawarłam z pracownikiem umowę na czas próby od 13-11-2012 do dnia 12-02-2012r.W dniu 22-01-2013 pracownik dostarczył zaświadczenie lekarskie ze jest w 20 tygodniu ciąży? Czy taką umowę muszę przedłużyć do dnia porodu? jeśli tak to jak to ma być forma? czy nowa umowa czy pisemne...

 • 1202.2013
  PYTANIE NR: 14604/2013| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam. Zwracam się z zapytaniem, jak należy prawidłowo zaksięgować zwrot nienależnie pobranego dofinansowania za m-c XII/12.Pieniążki zostały przelane na konto bankowe PFRON,jak zwrot ująć w księgach,jakie to będą księgowania? Proszę o szybką odpowiedź. Z góry serdecznie dziękuję.

 • 1102.2013
  PYTANIE NR: 14603/2013| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracownik miał lekki stopień niepełnosprawności na stałe. W wyniku pogorszenia zdrowia złożył wniosek o podwyższenie grupy niepełnosprawności. Wniosek złożył 18-12-2012r., w dniu 24-01-2013r. odbyło się posiedzenie komisji i pracownik został zaliczony do umiarkowanego stopnia...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 800