Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1811.2011
  PYTANIE NR: 12366/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące pomocy indywidualnej 1. pracownica ( pracuje u nas na stanowisku sprzedawca)złożyła wniosek o sfinansowanie kursu na prawo jazdy z jakiego pkt. możemy udzielić jej pomocy: odpłatność za kształcenie i dokształcanie czy...

 • 1711.2011
  PYTANIE NR: 12365/2011| autor odpowiedzi: Monika Misztal - Licińska

  Dzień dobry, firma chce utworzyć stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej(kierowca) i dokonać w tym celu zakupu samochodu, a wydatek w całości sfinansować ze środków ZFRON. Czy możliwe jest skorzystanie z tych środków również przy zakupie używanego auta? Jeśli tak, to czy...

 • 1711.2011
  PYTANIE NR: 12364/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam Mam pytanie odnośnie czasu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu. Zatrudniamy osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przy pilnowaniu. Czy możemy zatrudnić ww osoby po 16 godzin na dobę. Jeżeli jest to możliwe to ile minimalnie należy im się...

 • 1711.2011
  PYTANIE NR: 12363/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jestem parcownikiem zakładu pracy chronionej, posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Otrzymałam zaświadczenie od doktora profilaktyka o celowości stosowania skórconej normy czasu pracy, która zgodnie z art. 15. ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej będzie wynosiła 7...

 • 1711.2011
  PYTANIE NR: 12362/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam pytanie dotyczące stwierdzenia "wymiar czasu pracy zatrudnionych, osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą, ustala się jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia". Czy wymiar czasu pracy ustala się biorąc pod uwagę zapis umowy o...

 • 1711.2011
  PYTANIE NR: 12360/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Jesteśmy Spółdzielnią Inwalidów tworzymy ZFŚS z którego wypłacane jest świadczenuie urlopowe. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wypłaconego świadczenia urlopowego wypłaconego z ZFŚS obciąża ten fundusz, jak zksięgować taką wypłatę mając na uwadze, że...

 • 1711.2011
  PYTANIE NR: 12359/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Nasz pracownik ma IPR obejmujący szkolenia oraz laptopa i samochód dla siebie, bez de minimis. Poza tym ma również ryczałt na dojazdy do pracy. Przy IPRach mamy taką tabelę zestawieni kosztów tego IPRa. Czy w tę tabelę należy wpisać tę comiesięczną wypłatę (jest...

 • 1711.2011
  PYTANIE NR: 12358/2011| autor odpowiedzi: Krzysztof Rumianowski

  Z uwagi na osiągnięcie przez nasza firmę wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 30% tj: osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (schorzenie specjalne potwierdzone zaświadczeniem lekarskim), chciałbym poprawnie wyliczyć ulgę na wpłatę do PFRON,którą...

 • 1711.2011
  PYTANIE NR: 12357/2011| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Chcemy zakupić formę wtryskową z zfron, okres amortyzacji wg kśt wynosi 5 lat, natomiast kupujący produkt wytwarzany za pomocą w/w formy zaproponował, aby cena produktu w pierwszym roku zawierała całkowity koszt amortyzacji formy a po roku forma przeszła by na jego własność i być może zrezygnuje...

 • 1711.2011
  PYTANIE NR: 12356/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Pytanie do pani Izabeli Stepaniak Pani Izo,na początku roku pytałam ,czy możemy wypłacać z kasy ZFRON pomoc socjalną w ramach IPR. Ponieważ sytuacje są różne np.na zakup leków czy masaży- apteka czy masażysta nie chce wystawić faktury na przelew tylko gotówkową....

 • 1611.2011
  PYTANIE NR: 12355/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, Jak rozliczyć koszty przejazdu i pobytu na wczasach, gdy osoba niepełnosprawna jedzie z rodziną (4 osoby)? Tylko 1/4 poniesionych kosztów zwrócić, czy mozna całość? Może są inne możliwości. Jeśli tak, to jakie? Pilne

 • 1611.2011
  PYTANIE NR: 12354/2011| autor odpowiedzi: Monika Misztal - Licińska

  Witam, czy przy udzielaniu pomocy indywidualnej na podstawie par 2 ust 1 pkt 11 lit c rozporządzenia w sprawie ZFRON musimy uwzględnić oba warunki tj. np. czy zakup urządzeń technicznych ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, ale NIE niezbędnych w rehabilitacji będzie uzasadniony? Z...

 • 1611.2011
  PYTANIE NR: 12353/2011| autor odpowiedzi: Monika Misztal - Licińska

  Czy były pracownik niepełnosprawny świadczący dla nas pracę na podstawie umowy zlecenia ma prawo do pomocy z ZFRON? Proszę o szybką odpowiedź.

 • 1611.2011
  PYTANIE NR: 12351/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Bardzo proszę o odpowiedź na następujące kwestie dotyczące zachowania zwolnienia z podatku od nieruchomości. 1.Czy wskaźnik stosowany do wystawiania ulg na pfron można jednocześnie zastosować do zwolnienia z podatku od nieruchomości? 2.Zwolnienie z podatku od nieruchomości zostało...

 • 1611.2011
  PYTANIE NR: 12350/2011| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  witam. w dniu dzisiejszym wręczyłam pracownikowi wypowiedzenie 2 tygodniowe ( w umowie na czas okreslony jest zapis o możliwości wypowiedzenia), które zaczyna sie od dnia 19 listopada i trwa do 3 grudnia br.pracownik widząc pismo , zapoznając sie z jego treścią odmówił przyjęcia i...

 • 1511.2011
  PYTANIE NR: 12349/2011| autor odpowiedzi: Joanna Wawrzyńczak

  Nasze pytanie dotyczy interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 05.03.2010 r. dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych z tytułu zwolnień podatkowych. Czy wydatki z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

 • 1511.2011
  PYTANIE NR: 12347/2011| autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak

  Witam - Chchałabym od nowego roku zmienić regulamin ZFRON , proszę więc o informację czy należałoby zamieścić w regulalaminie wszystkie rodzaje wydatków z :10" wymienionych w Rozporządzeniu MPiPS z dn. 19.12.2007r. Wiadomo jest że nie na wszystko starczy pieniędzy. Czy można...

 • 1511.2011
  PYTANIE NR: 12345/2011| autor odpowiedzi: Monika Misztal - Licińska

  Dzień dobry Jeśteśmy zakładem pracy chronionej. Osoba niepełnosprawna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej z ZFRON w związku z częściowym dofinansowaniem do protezy powietrznej (aparat do leczenia bezdechu sennego). Wniosek złożyła 10.11.2011r., orzeczenie o niepełnosprawności...

 • 1511.2011
  PYTANIE NR: 12344/2011| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam serdecznie . Czy dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych art.26 c ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej stanowi pomoc de minimis . Dziękuję za odpowiedź - pozdrawiam .

 • 1511.2011
  PYTANIE NR: 12342/2011| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Proszę o odpowiedź w sprawie udzielenie pracownikowi pozyczki w ramach ZFRON. 1.Pracownik otrzyma do końca 2011 roku pożyczkę z ZFRON na określony cel zgodnie z Rozporządzeniem z zastrzeżeniem, że musi się okazać odpowiednimi rachunkami w przeciągu np. 3 m-cy. Pomoc ta nie zostanie przez...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 708