Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1902.2014
  PYTANIE NR: 16163/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracowik miał czasowe orzeczenie zaliczające go do całkowicie niezdolnych do pracy z tytułu narządu wzroku ważne do 30.06.2012 roku. Decyzją komisji z czewca 2012r został zaliczony do częściowo niezdnych na okres do czerwca 2016.Odwołał się od decyzji do sądu i sąd wyrokiem z 2grudnia2013...

 • 1902.2014
  PYTANIE NR: 16162/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Zamierzamy zrezygnować ze statusu ZPCh.Czy w związku ze zmianą sytuacji prawnej oraz zapisem w niektórych orzeczeniach "zdolny do pracy jedynie w warunkach chronionych",całkowita niezdolność do pracy, należy te osoby skierować do lekarz medycyny pracy?

 • 1902.2014
  PYTANIE NR: 16161/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Firma były ZPCHR która posiada wskaźnik zatrudnienia i zatrudnienie powyżej 15 osób , mająca zachowany ZFRON . Gdybyśmy ogłosili upadłość układową i została ona zatwierdzona przez Sąd Gospodarczy to czy mamy prawo do zachowania ZFRONu ( nie staramy się o dofinansowanie do...

 • 1902.2014
  PYTANIE NR: 16159/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik posiadał orzeczeni o lekkim stopniu niepełnosprawności okresowe do 31.12.2012 roku. W dniu 4.12.2012 złożył wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności o podwyższenie stopnia z pogorszenia stanu zdrowia W dniu 23.01.2013 roku złożył do pracodawcy orzeczenie z...

 • 1902.2014
  PYTANIE NR: 16158/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Za jaki okres wstecz możemy udzielić ulgi we wpłatach na PFRON naszemu kontrahentowi?

 • 1902.2014
  PYTANIE NR: 16157/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Zatrudniamy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z symbolami na orzeczeniu 03-L oraz L. Jak powinno brzmieć zaświadczenie od lekarza specjalisty aby można było zaliczyć te osoby do szczególnych schorzeń wymienionych w INF-1 w bloku C.1., poz. 23 i 29.

 • 1902.2014
  PYTANIE NR: 16154/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Chcemy przesunąć środki z ZFRON 75% na pomoc indywidualną ZFRON 10%,jakie naleźy sporządzić dokumenty?(Czy wystarczy tylko wyciąg bankowy) Czy można wliczyć osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności 06E do wskaźnika 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych uprawniających do zwolnienia z...

 • 1802.2014
  PYTANIE NR: 16153/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy ZPChr - niepełnosprawni pracownicy stanowią ponad 83% zatrudnionych przez nasza Spółkę. Proszę o wyjaśnienie czy możemy sfinansować proporcjonalnie zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami w ramach ZFRON i jak ten zakup dokładnie zakwalifikować ( wprowadzenie...

 • 1802.2014
  PYTANIE NR: 16151/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości dotyczących schorzenia szczególnego 02-P lub Ps. Mam zatrudnionych pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 02-P i Ps. Potwierdzone to jest orzeczeniem z Zespołów orzekania o niepełnosprawności....

 • 1802.2014
  PYTANIE NR: 16150/2014| autor odpowiedzi: Marcin Szymankiewicz

  Mam pytanie dotyczące opodatkowania sprzedaży towarów i ujęcia jej w deklaracji podsumowującej VAT gdy kontrahent nie posiada NIP-UE. Jesteśmy firmą produkcyjną i zawarliśmy umowę na sprzedaż towarów z kontrahentem z wysp Tortola (są to Dziewicze Wyspy Brytyjskie) który...

 • 1802.2014
  PYTANIE NR: 16149/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy w przypadku rezygnacji ze statusu ZPCh, ale przy zachowaniu prawa do utrzymania ZFRON możliwe jest sfinansowanie ze środków zakładowego funduszu wynagrodzenia pielęgniarki zakładowej w ramach podstawowej opieki medycznej dla pracowników niepełnosprawnych?

 • 1802.2014
  PYTANIE NR: 16148/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Chcę zatrudnić pracownika gospodarczego z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nie będę miała wzrostu zatrudnienia netto- "efektu zachęty". Chciałabym skorzystać z włączeń o których mowa w art26b ust4,a mianowicie: za pracownika produkcji(z umiarkowanym stopniem...

 • 1802.2014
  PYTANIE NR: 16147/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Jesteśmy podatnikami Podatku Od Towarów i Usług, ( VAT) otrzymaliśmy z Urzędu Dozoru Technicznego rachunek za dozór ,częściowo musimy refakturować za dozór innego kontrahenta. W związku z powyższym mamy pytanie : Jaki dokument należy wystawić na tego kontrahenta:...

 • 1802.2014
  PYTANIE NR: 16146/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy ZPCHr i zatrudniamy na etacie pielęgniarkę. W najbliższym czasie musi ona poddać się operacji i nie będzie jej w pracy około 1 miesiąca. Na ten czas chcemy zapewnić zastępstwo - podpisać np. umowę-zlecenie z inną pielęgniarką. Moje pytanie dotyczy odpłatności za ewentualną umowę-zlecenie...

 • 1802.2014
  PYTANIE NR: 16145/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy osobę, która posiada "Wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS" o częściowej niezdolności do pracy na okres "trwale" i jest na emeryturze może być wliczany do stanu zatrudnienia i czy wlicza się do 6% jakie firma musi utrzymać aby starać się o...

 • 1802.2014
  PYTANIE NR: 16144/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jak należy zapłacić pracownikowi za pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy wynikającym z 5 dniowego tygodnia pracy. Pracownik pracował w sobotę, która jest dla niego dniem harmonogramowo wolnym. Pracownik wykonywał pracę przez 5 godzin, co było zgodne z przewidywanym zakresem pracy...

 • 1702.2014
  PYTANIE NR: 16143/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy ZPCHR-em, firmą produkcyjną.Planujemy produkcję nowego wyrobu.Aby ją uruchomić musimy posiadać potrzebne urządzenie.Planujemy zakupić projekt urządzenia, niezbędne materiały do wykonania urządzenia, natomiast samo urządzenie chcemy wykonać w firmie, siłami naszego wydziału...

 • 1702.2014
  PYTANIE NR: 16142/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Osoba niepełnosprawna otrzymała zapomogę z powodu trudnej sytuacji materialnej z ZFŚS w lutym po wypłacie wynagrodzenia. Czy podatek obliczony od kwoty zapomogi należy przekazać na ZFRON w terminie 7 dni od daty wypłaty tej zapomogi i w procencie uzależnionym od wskaźnika zatrudnienia w dniu...

 • 1702.2014
  PYTANIE NR: 16141/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W związku z przeprowadzoną kontrolą przez US otrzymaliśmy wezwanie z PFRON o dokonanie wpłaty 30%sankcji oraz zwrotu środków na r-k ZFRON. Nieprawidłowości wynikały z nieterminowych wpłat odpisów z p.d.o.f, podatku od nieruchomości, SOD w latach 2007-2010 oraz braku tych...

 • 1702.2014
  PYTANIE NR: 16140/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Mam pytanie dotyczące efektu zachęty. Mam pracownika przyjętego na okres próbny od 01.01.2014 roku do 31.01.2014 roku w efekcie zachęty metodą jakościową.Czy po okresie próbnym mogę zatrudnić tego pracownika na umowę na czas określony na zastępstwo. Czy PFRON nie podważy efektu...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 212 213 214 215
 • Następna strona
 • ... z 863