Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

2211.2019

PYTANIE NR: 23519/2019

Zatrudniliśmy osoby, które zamiast orzeczenia o niepełnosprawności dostarczyły nam wyroki sądowe. Proszę o informację czy na podstawie tylko wyroków możemy wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń za tych pracowników?

PRZYKŁAD 1:
Osoba nie przedłożyła orzeczenia, tylko odmowę uwzględnienia odwołania od orzeczenia z 09.02.2018 oraz wyrok z 26.02.2019 v TREŚĆ WYROKU
Sąd "zmienia zaskarżone orzeczenie i poprzedzające je orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności... w ten sposób, że zalicza odwołującą... do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, z przyczyn oznaczonych symbolem 09-M, na stałe począwszy od dnia 22 września 2017 roku i ustala, że niepełnosprawność odwołującej istnieje od grudnia 2016 r........."

PRZYKŁAD 2:
Osoba przedłożyła tylko wyrok z 06.11.2013r.
TREŚĆ WYROKU
Sąd "zmienia częściowo zaskarżone orzeczenie w ten sposób, że zalicza odwołującego.... do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, także z przyczyny niepełnosprawności oznaczonych kodem 10-N na stałe oraz ustala, że ustalony z tej przyczyny stopień niepełnosprawności datuje się od dnia 22 marca 2012 roku oraz,że początek samej niepełnosprawności z tej przyczyny jest trudny do sprecyzowania i, że odwołujący jest zdolny do pracy lekkiej, prostej, na stanowisku przystosowanym w warunkach zakładu pracy chronionej, w pozostałym zakresie odwołanie oddala....."

pytanie zadane przez: dane autora d/w administracji, dnia: 22.11.2019

Blokada dostępu!
Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu Serwis Vademecum Wiedzy

ZAREJESTRUJ SIĘ »

W przypadku jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod numerem naszej infolini: (16) 679-16-16 lub pisząc na adres biuro@obpon.pl

« powrót