Zarząd

Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

Krzysztof Kuncelman
Przedsiębiorca i inwestor. Twórca portali dla pracodawców osób niepełnosprawnych z grupy www.obpon.pl: www.vademecumwiedzy.pl, www.zfron.info, www.e-sod.pl, www.ewidencjaulg.pl, www.rehabilitacja.obpon.pl, www.ksiegarnia.obpon.pl i innych, organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych, audytów, rekrutacja, optymalizacja kosztów zatrudnienia

Założyciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz innych firm w tym agencji pracy dla osób niepełnosprawnych. Pomysłodawca i współtwórca systemu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych e-SOD, aplikacji do ewidencji i wydatkowania środków ZFRON dla ZPChr oraz aplikacji do ewidecji ulg we wpłatach na PFRON. Organizator szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych, wydawca wielu książek o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Inicjator powołania związku pracodawców, od dnia 22.10.2009r. Prezes Zarządu Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. Od 20 lat związany z biznesem i tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania pracodawców. Otwarty na nowe wyzwania i chętny do współpracy, kieruje się zasadą: największą nagrodą w biznesie jest sukces - pieniądze to jedna z jego składowych.

Edyta Sieradzka - Wiceprezes

Edyta Sieradzka
Inżynier, ekonomista - pełni funkcję Dyrektora ds. Dofinansowań w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , od dnia 22.10.2009r. Zastepca Prezesa w ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej. Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Znany i ceniony wykładowca, przeprowadziła wiele szkoleń ogólnopolskich. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." Autorka licznych publikacji dot. tematyki dofinansowań, autorka najnowszej książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009 r.

« powrót