2705.22

Opracowanie OBPON: Pracownik w niepełnym wymiarze czasu pracy a zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem

Jak stanowi ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/216366/show.html.

« powrót