Opinie

OBPON.ORG pomaga rozwiązywać problemy naszych Członków. Interweniujemy w urzędach i instytucjach.

Jeżeli mają Państwo indywidualne kwestie do rozwiązania - Organizacja poleca zespół doradców, oferujący pomoc przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju opinii prawnych, pism i odwołań.

przejdź do: nasi doradcy »


PODSTAWOWY ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  - określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON
  - wnioski o rozłożenie na raty zaległości
  - wnioski o umorzenie zaległości
 • pomoc publiczna uzyskiwana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - postępowanie administracyjne
 • status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej
  - warunki dla uzyskania statusu zpch
  - postępowania w sprawie uchylenia statusu zpch
 • status zakładu aktywności zawodowej
 • zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  - opracowywanie zakładowych regulaminów wykorzystania środków funduszu rehabilitacji
  - pomoc w tworzeniu indywidualnych programów rehabilitacji
  - opiniowanie IPR
  - postępowanie w sprawie uzyskania zaświadczeń o pomocy de minimis
  - opinie co do możliwości wydatkowania środków zfron, w tym w ramach pomocy de minimis
 • przygotowanie wniosków o wydanie podatkowych interpretacji indywidualnych
  - koszty uzyskania przychodów w kontekście zwolnień podatkowych dla prowadzących zakłady pracy chronionej
  - koszty uzyskania przychodów w kontekście wydatków z zfron
 • warunki uzyskiwania pomocy publicznej

przejdź do: kontakt z nami »

« powrót