Reprezentacja prawna

Zastępstwo prawne i reprezentowanie podmiotów przed organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Sporządzanie środków odwoławczych, w tym skarg kasacyjnych do NSA. Przygotowywanie opinii prawnych i innych opinii przydatnych w związku z toczącymi się postępowaniami.

Przykładowy zakres tematyczny:

  • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • pomoc publiczna i warunki jej uzyskiwania
  • status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej
  • status zakładu aktywności zawodowej
  • zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • prawo podatkowe dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

przejdź do: kontakt z nami »

« powrót