Serwisy

PRZYDATNE SERWISY INTERNETOWE:

Największy Portal Pracy Osób Niepełnosprawnych
Największy Portal Pracy Osób Niepełnosprawnych
www.werbeo.pl


Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.obpon.org

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.obpon.pl


Serwis Konsultacyjno - Doradczy dla Zakładów Pracy Chronionej
Serwis Konsultacyjno - Doradczy dla Zakładów Pracy Chronionej
www.vademecumwiedzy.pl


System Rozliczeń Dofinansowań do wynagrodzeń Osób Niepełnosprawnych
System Rozliczeń Dofinansowań do wynagrodzeń Osób Niepełnosprawnych
www.e-SOD.pl


Portal rekrutujący dla osób niepełnosprawnych
Portal rekrutujący dla osób niepełnosprawnych
praca.obpon.pl


System ewidencji ulg we wpłatach na PFRON
System ewidencji ulg we wpłatach na PFRON
www.ewidencjaulg.pl


Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna
Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna - telefoniczne konsultacje z konsultantami współpracującymi z naszą firmą
www.tok.zpchr.pl


Serwis Szkoleniowo - Doradczy dla Zakładów Pracy Chronionej
Serwis Szkoleniowo - Doradczy dla Zakładów Pracy Chronionej
www.zfron.info


Księgarnia i wydawnictwo dla pracodawców osób niepełnosprawnych
Księgarnia i wydawnictwo dla pracodawców osób niepełnosprawnych
www.ksiegarnia.obpon.pl


Ogólnopolska Baza Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych
Ogólnopolska Baza Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych
www.rehabilitacja.obpon.pl


Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - serwis reklamowy
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - serwis reklamowy
www.bazazpchr.pl


SERWISY URZĘDÓW I INSTYTUCJI ORAZ STOWARZYSZEŃ:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl

Portal dla osób z niepełnosprawnością
Portal dla osób z niepełnosprawnością
www.niepelnosprawni.pl

« powrót