Składki członkowskie

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jak również nie korzysta z żadnej formy pomocy publicznej w tym programów PFRON. Mając na celu bezwzględną i konsekwentną realizację działań statutowych, jakimi są przede wszystkim ochrona interesów pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Organizacja zachowuje całkowitą NIEZALEŻNOŚĆ wobec organów administracji państwowej oraz przejrzystość prowadzonej działalności.

NASZA ORGANIZACJA JEST UTRZYMYWANA WYŁĄCZNIE ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH, ZRZESZONYCH W NASZYM ZWIĄZKU PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DAROWIZN.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJI OBPON.ORG MOŻNA NABYĆ W 2 OPCJACH:

OPCJA 1 - CZŁONKOWSTWO BEZPŁATNE
Uchwałą nr 11 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG odbytego dnia 25.06.2010 r. Zarząd Organizacji OBPON.ORG zwolnił klientów firmy "Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kuncelman (OBPON.PL)" z obowiązku uiszczania opłat członkowskich.
Za klienta "Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kuncelman (OBPON.PL)" uważa się każdy zakład pracy chronionej lub podmiot z otwartego rynku pracy posiadający wykupiony pełny dostęp do serwisu informacyjnego www.zpchr.info oraz konsultacyjno - doradczego www.vademecumwiedzy.pl administrowanych przez "Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych" na okres minimum 5 miesięcy. Członek "Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG" który przestaje być Klientem "Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kuncelman (OBPON.PL) zobowiązany jest do uiszczania opłat członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd. Klienci firmy "Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.PL) - pracodawcy osób niepełnosprawnych posiadający dostęp do serwisów: informacyjnego www.zpchr.info oraz konsultacyjno-doradczego www.vademecumwiedzy.pl są zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat członkowskich i stają się automatycznie (dobrowolnie) członkami Organizacji OBPON.ORG po wypełnieniu niniejszej deklaracji. Członkowstwo w Organizacji OBPON.ORG nabywane jest na okres adekwatny okresowi abonamentu dostępowego do w/w serwisów.
OPCJA 1 - CZŁONKOWSTWO ODPŁATNE
Pozostali pracodawcy osób niepełnosprawnych

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W ORGANIZACJI OBPON.ORG NA DZIEŃ 25.06.2010r. WYNOSI:

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ
190,00 zł miesięcznie
PRACODAWCY Z OTWARTEGO RYNKU PRACY
120,00 zł miesięcznie - zatrudnienie powyżej 30 osób niepełnosprawnych
90,00 zł miesięcznie - zatrudnienie poniżej 30 osób niepełnosprawnych
UWAGA! W przypadku zadeklarowania opłacenia składki na rok z góry - wartość składki pomniejszona zostanie o 10%

Numer konta bankowego: Multibank - 18 1140 2017 0000 4002 1098 3734

przejdź do: przystąpienie do organizacji »

« powrót