Władze statutowe, zarząd

Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

Krzysztof Kuncelman
Przedsiębiorca i inwestor. Twórca portali dla pracodawców osób niepełnosprawnych z grupy www.obpon.pl: www.vademecumwiedzy.pl, www.zfron.info, www.e-sod.pl, www.ewidencjaulg.pl, www.rehabilitacja.obpon.pl, www.ksiegarnia.obpon.pl i innych, organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych, audytów, rekrutacja, optymalizacja kosztów zatrudnienia

Założyciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz innych firm w tym agencji pracy dla osób niepełnosprawnych. Pomysłodawca i współtwórca systemu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych e-SOD, aplikacji do ewidencji i wydatkowania środków ZFRON dla ZPChr oraz aplikacji do ewidecji ulg we wpłatach na PFRON. Organizator szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych, wydawca wielu książek o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Inicjator powołania związku pracodawców, od dnia 22.10.2009r. Prezes Zarządu Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. Od 20 lat związany z biznesem i tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania pracodawców. Otwarty na nowe wyzwania i chętny do współpracy, kieruje się zasadą: największą nagrodą w biznesie jest sukces - pieniądze to jedna z jego składowych.

Edyta Sieradzka - Wiceprezes

Edyta Sieradzka
Inżynier, ekonomista - pełni funkcję Dyrektora ds. Dofinansowań w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, od dnia 22.10.2009 r. Zastepca Prezesa w ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG.

Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej. Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Znany i ceniony wykładowca, przeprowadziła wiele szkoleń ogólnopolskich. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." Autorka licznych publikacji dot. tematyki dofinansowań, autorka najnowszej książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009 r.

Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Wiceprezes

Małgorzata Tylewicz-Piwnik
Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej. Od dnia 11.06.2018 r. Wiceprezes w ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.
Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.

« powrót