Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1501.2018
  PYTANIE NR: 21504/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam 31 grudnia 2017 roku upłynął okres po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej, w którym zasilaliśmy ZFRON. Do 20 stycznia 2018 roku mamy do zwrotu do PFRON niewykorzystane środki ZFRON. Jakie deklaracje musimy złożyć do PFRON-u: DEK-R za 2017 rok - czy kwota wykazana w pozycji...

 • 1501.2018
  PYTANIE NR: 21499/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownikowi zatrudnionemu na czas określony (umowa 5-cio letnia) kończy się umowa na dwa miesiące przed przejściem na emeryturę, czy pracownikowi temu należy się odprawa emerytalna?

 • 1201.2018
  PYTANIE NR: 21493/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Od miesiąca lutego 2018 firma osiągnie wskaźnik 6% zatrudnienia niepełnosprawnych w stosunku do ogółu i z tego względu będziemy się starać o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Jesteśmy firmą powiązaną. Jak należy wyliczyć zatrudnienie w pozycji 39 do 42 wniosku WND? Czy należy...

 • 1201.2018
  PYTANIE NR: 21492/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Firma tworząc na podstawie art.5pkt.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oddział dla potrzeb części działalności gospodarczej wykonywanej na terenie innej miejscowości poza siedzibą i głównym miejscem jej wykonywania, przekazuje zarazem część pracowników tam pracujących...

 • 1101.2018
  PYTANIE NR: 21489/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Prosimy o wyjaśnienie do § 2 ust. 1 pkt. 11 lit. n, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na jakiej podstawie i do kogo należy ocena, że osoba niepełnosprawna ma...