Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2809.2016
  PYTANIE NR: 19799/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik, na którego otrzymujemy SOD wypowiedział na własny wniosek umowę o pracę zawartą na czas określony z dniem 30/09/2016.w dniu 1 października podpiszemy z nim kolejną umowę o pracę na czas określony na 33 mce ,ale na 2/5 etatu, na tym samym stanowisku pracy z tym samym zakresem...

 • 2709.2016
  PYTANIE NR: 19795/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik posiadał orzeczenie lekarskie ZUS - całkowicie niezdolny do pracy do dnia 31.07.2016. Uzyskiwaliśmy na niego dofinansowanie. Złożył wniosek przed upływem terminu i stanął na komisji ZUS 11.08.2016 - otrzymał całkowicie niezdolny do pracy do dnia 31.08.2019. Przedstawił w firmie to...

 • 2709.2016
  PYTANIE NR: 19792/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniamy pracownika, z którym zawarliśmy umowę na okres próbny od 22.07.2013r. do 30.09.2013r. Następnie zawarliśmy umowę na czas określony od 01.10.2013r do 30.09.2014r. a następnie drugą umowę na czas określony od 01.10.2014r. do 30.09.2016r. Czy obecnie możemy zawrzeć...

 • 2309.2016
  PYTANIE NR: 19785/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Osoba prowadząca działalność gospodarczą chcialaby zatrudnić w firmie syna na umowę zlecenie ( SYN NIE POZOSTAJE WE WSPóLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM z przedsiębiorcą), jest też zatrudniony w innej firmie na umowę o pracę z płacą minimalną Czy dla celów opłacania składek ZUS...

 • 2309.2016
  PYTANIE NR: 19784/2016| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik posiadał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji w związku z wypadkiem przy pracy. Orzeczenie to zostało wydane na czas określony do dnia 30.11.2015r.Pracownik ten pobierał również rentę z tego tytułu i jednocześnie miał...