Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23121/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik niepełnosprawny pobierający rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tyt. niezdolności do pracy uzyskał uprawnienia emerytalne w marcu 2018r. ZUS automatycznie przekształcił rentę na emeryturę bez potrzeby rozwiązania umowy o pracę. Ponieważ pracownik nie rozwiązał umowy o pracę nie...

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23120/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik pełnosprawny został zatrudniony 1 lutego 2017r. w dniu 1 sierpnia dostarczył do firmy orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o zaliczeniu go od 20.06.2018r. do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym. W dniu 31 lipca 2019r. nastąpi rozwiązanie...

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23119/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, Czy wynagrodzenie pracownika posiadającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z ZUS(upośledzenie umysłowe i znaczne zaburzenia psychiczne)może być przekazywane na konto bankowe brata pracownika? Brat został ustanowiony kuratorem częściowo ubezwłasnowolnionego pracownika i...

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23117/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności przebywał na zwolnieniu lekarskim, następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym. We wrześniu 2018 złożył wniosek do MZ orzekania o niepełnosprawności i otrzymał orzeczenie: orzeczenie wydaje się do 31-08-2019, niepełnosprawność istnieje od...

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23116/2019| autor odpowiedzi:

  Chcemy zakupić klimatyzator do biura dla naszej pracownicy grupa II ze środków 75% jest to możliwe PILNE !!!!!!!!!!!!!!!!