Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2205.2015
  PYTANIE NR: 17819/2015| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Nasz pracownik zwrócił się do nas o udzielenie pożyczki z ZFRON na zakup samochodu osobowego. Ma lekki stopień niepełnosprawności z tytułu 05-R. Umowa kupna-sprzedaży będzie na osobę niepełnosprawną i jej syna, czy w takim przypadku możemy udzielić pożyczki z w/w funduszu. Dziękuję.

 • 2105.2015
  PYTANIE NR: 17818/2015| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, jesteśmy ZPCHR. O pracę ubiega się osoba, która przedstawiła orzeczenie o niepełnoprawności wydane dn. 16.02.2015 r. przez KRUS, o treści: "...uznaje się za trwale całkowicie niezdolnego do pracy w gosp. rolnym. Stwierdza się okresowa niezdolność badanego do samodzielnej egzystencji...

 • 2105.2015
  PYTANIE NR: 17816/2015| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika którego miejscem wykonywania pracy jest jego miejsce zamieszkania, chcieliśmy wprowadzić dla niego ryczałt za utrzymanie stanowiska pracy. Jest to składnik oskładkowany i opodatkowany, który w stałej wysokości będzie wypłacany wraz wynagrodzeniem co...

 • 2105.2015
  PYTANIE NR: 17814/2015| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, wysłaliśmy pracownika na szkolenie dwudniowe w innym mieście czy koszty podróży można pokryć ze środków ZFRON?

 • 2105.2015
  PYTANIE NR: 17813/2015| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Zatrudniamy osoby, wymagające szczególnego przeszkolenia ( przywarsztatowego), które umożliwi pracownikowi opanowanie niezbędnych praktycznych umiejętności do wykonywania czynności na określonym stanowisku pracy. Czy jest możliwa taka forma przeszkolenia pracownika i w jaki sposób sfinansować...