Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2007.2018
  PYTANIE NR: 22022/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik złożył wniosek o dofinansowanie "pobytu leczniczego z zabiegami". Na fakturze wpisano taki zwrot, a nastepnie wymieniono cztery pozycje szczegółowe, składające się na wartość faktury:- Wypożyczenie szlafroka, opłata za parking, pakiet zabiegowy PL3 i Pobyt w ośrodku....

 • 2007.2018
  PYTANIE NR: 22021/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pani Edyta Sieradzka Bardzo proszę o informację,czy przysługuje nam dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i czy możemy złożyć wniosek WND o to dofinansowanie jeżeli wysokość niepokrytych strat spółki komandytowej na koniec czerwca przewyższa 50% wysokości...

 • 1907.2018
  PYTANIE NR: 22020/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Odnosząc się do schorzeń zawartych w art.22 ust.1 pkt 2 oraz art.28 ust. 1 pkt 1 lit. 6 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w stanowisku z dnia 31 sierpnia 2011r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych...

 • 1807.2018
  PYTANIE NR: 22018/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, jesteśmy Zpchr-em, zatrudniamy na umowę o pracę pielęgniarkę. W dniu 29.08.2018r. kończy ona 60 lat w związku z czym z tym dniem chce rozwiązać umowę o pracę aby przejść na emeryturę. Po czym chce ponownie się zatrudnić od 30.08.2018r. Nasze pytanie brzmi czy takie postępowanie...

 • 1807.2018
  PYTANIE NR: 22017/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W jakim terminie należy przelać środki funduszu rehabilitacji na wyodrębniony rachunek bankowy ZFRON ze sprzedaży środków trwałych, które wcześniej były zakupione ze środków funduszu Zfron w ramach pomocy DE MINIMIS,w części niezamortyzowanej.