Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1802.2019
  PYTANIE NR: 22784/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pytanie dotyczy prowadzenia miesięcznych kart ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 r. Czy w praktyce dopuszczalne jest że karty te prowadzi kadrowa która nie ma bezpośredniego kontaktu z zatrudnionymi pracownikami i wypełnia na podstawie podanych informacji i otrzymanych...

 • 1802.2019
  PYTANIE NR: 22783/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jaki jest kod PKD na najem bądź dzierżawę sprzętu AGD. Proszę o pilną odpowiedź.

 • 1802.2019
  PYTANIE NR: 22781/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Zapytanie dotyczy zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. W chwili obecnej stara się o pracę w naszym zakładzie osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności. Na orzeczeniu W poz. wskazaniach dotyczących zatrudnienia: 1/- odpowiednie zatrudnienie - jest zapis -niezdolna do pracy...

 • 1802.2019
  PYTANIE NR: 22780/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o wyjaśnienie dotyczące indywidualnej pomocy z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W regulaminie zakładowym przy udzielaniu indywidualnej pomocy mamy zapis, iż udzielona pomoc to 90% lub 80% wartości rachunku nie więcej niż limit, który stanowi...

 • 1502.2019
  PYTANIE NR: 22777/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o informację, czy zaliczka na podatek dochodowy z tytułu odprawy rentowej wypłaconej byłemu pracownikowi (umowa o pracę została rozwiązaniu we wrześniu 2018r. a odprawa rentowa została wypłacona 10 stycznia 2019r.) , powinna być zapłacona do US czy na Zfron. Co prawda podatek od tej...