Werbeo

Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2703 2020
  PYTANIE NR: 23853/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik miał ważne orzeczenie o niepełnosprawności do dnia 29.02.2020, w dniu 29.01.2020 złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności i otrzymał pismo następującej treści: Na podstawie art. 36 kpa oraz & 19 ust.pkt.3 Rozp. MGPPS z dnia 15 lipca 2003r. PZON zawiadamia,...

  200-03-
 • 2603 2020
  PYTANIE NR: 23850/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Mamy podpisaną umowę z Gminą Miejską - Zakład Gospodarki Komunalnej. W treści umowy widnieje zapis, aby faktury wystawiać na: Gmina Miejska - Zakład Gospodarki Kumunalnej i wskazany jest NIP Gminy Miejskiej. W dalszej części umowy wskazane są: NIP Zamawiającego (jest to NIP Gminy Miejskiej)...

  200-03-
 • 2603 2020
  PYTANIE NR: 23849/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik (rencista) zatrudniony od października 2017 roku przedłożył nam w dniu zatrudnienia orzeczenie orzecznika lekarza ZUS o lekkim stopniu niepełnosprawności - ważne do dnia 31.12.2018 roku. Od dnia 01.01.2019 roku otrzymał emeryturę (nie przedłożył nam żadnych dokumentów poświadczających...

  200-03-
 • 2503 2020
  PYTANIE NR: 23846/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Firma o statusie ZPCHr ma obowiązek zapewnienia opieki medycznej pracownikom niepełnosprawnym. Obowiązek realizuje dzięki podpisanej umowie z pobliską przychodnią lekarską. W związku z epidemią przychodnia od kilku tygodni nie przyjmuje żadnych pacjentów. Ponadto poinformowała, że będzie...

  200-03-
 • 2403 2020
  PYTANIE NR: 23842/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Mamy prawo udzielać ulgi we wpłacie na PFRON. Czy usługa, polegająca na wydzierżawieniu kontrahentowi parkingu, którego jesteśmy użytkownikiem, pozwala wystawić kontrahentowi zaświadczenie o nabyciu przez niego prawa do ulgi?

  200-03-