Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1909.2014
  PYTANIE NR: 16964/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, proszę o pilną odpowiedź czy na podstawie art.§ 2.1. pkt 3 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych możemy sfinansować koszt modernizacji i remontu instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej i pozostałych instalacji grzania i...

 • 1909.2014
  PYTANIE NR: 16963/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie, uzupełniam moje poprzednie pytanie dotyczące pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zawodzie rzeźnik-wędliniarz. Obecnie zatrudniając pracownika określamy stanowisko dość ogólnie jako Pracownik produkcji, oznacza to, że...

 • 1809.2014
  PYTANIE NR: 16959/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: - zaliczyć do stopnia niepełnosprawności - umiarkowanego - orzeczenie wydaje się do - 31.07.2014, - niepełnosprawność istnieje od – 06.2006 - ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od – 12.03.2007 W...

 • 1809.2014
  PYTANIE NR: 16957/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do p.Edyty Sieradzkiej Dzień Dobry Proszę o wyjaśnienie czy osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, która po 10 lipca 2014 na własny wniosek otrzymała zgodę lekarza medycyny na odstępstwo od stosowania wobec niej skróconego czasu pracy , czyli będzie pracowała 8 godzin na dobę...

 • 1809.2014
  PYTANIE NR: 16956/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, jesteśmy zpchr. Pracujemy w systemie dwuzmianowym, mamy zatrudnioną jedną pielęgniarkę na umowę o pracę (I zmiana) oraz podpisaną umowę cywilnoprawną na obsługę II zmiany w zakresie doraźnej opieki medycznej z agencją pielęgniarską. Na jednym z wydziałów posiadamy maszyny typu młyny i...