Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0112.2016
  PYTANIE NR: 20079/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik posiadający orzeczenie-lekki stopień niepełnosprawności ważny do 31-10-2016 ,doniósł kontynuację orzeczenia w dniu 1-12-2016r. O kontynuację orzeczenia pracownik złożył wniosek w dniu 03-10-2016 do Powiat. Zesp. do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności . Orzeczenie zostało...

 • 0112.2016
  PYTANIE NR: 20078/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniona pracownica posiadała Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne do 31.10.2016 r. W miesiącu październiku 2016 r. pracownica ta złożyła wniosek o wydanie kolejnego Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pracownicy nie zaliczono do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie o...

 • 3011.2016
  PYTANIE NR: 20075/2016| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Z dniem 30 listopada Spółka x przestaje istnieć. Od 1 grudnia powstają 2 firmy : Z i Y – obydwie firmy będą spełniały warunki do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Pierwsza wypłata wynagrodzeń w tych firmach nastąpi 07 stycznia 2017r . W celu...

 • 3011.2016
  PYTANIE NR: 20073/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Spółka zatrudnia ponad 1000 pracowników niepełnosprawnych na umowę o pracę i korzysta z dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników. W jednym miesiącu 2015 r. nastąpiła pomyłka w naliczeniu Funduszu Pracy. U około 100 pracowników niepełnosprawnych nie został on...

 • 3011.2016
  PYTANIE NR: 20072/2016| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W grudniu wypłacimy naszym pracownikom do 06.12.2016 nagrodę roczną a do 10.12.2016r. normalną pensję. Moje pytanie dotyczy nagrody rocznej/premii rocznej czy nie zostanie to potraktowane przez PFRON jako że nie wypłaciliśmy naszym pracownikom całej kwoty wynagrodzenia przed złożeniem wniosku za...