Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1604 2021
  PYTANIE NR: 25094/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Kontrahent z grupy kontrahentów "publicznych"- NFZ, zwrócił się do nas z następującą prośbą: "Proszę wprowadzić na fakturze zapis wskazujący na termin płatności opisany w umowie. Za takie uznane będą wyłącznie zapisy : termin płatności: zgodnie z umową, albo termin...

  201-04-
 • 1604 2021
  PYTANIE NR: 25093/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Czy z pomocy indywidualnej można zrefundować pracownikowi niepełnosprawnemu badania na oznaczanie przeciwciał przeciwko COVID-19. Część pracowników jest już po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki, za kilka dni otrzymają drugą dawkę, następni pracownicy też są chętni na...

  201-04-
 • 1604 2021
  PYTANIE NR: 25092/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień Dobry Pani Edyto Taka sytuacja. Pracownik zatrudniony w Naszej firmie od 2019 roku na 0,75 etatu, posiada grupę umiarkowaną i rentę z KRUS, kobieta urodzona 07.01.1961r.. Dotacja pobierana co miesiąc włącznie z SOD za 03/2021. Wczoraj pracownik przyniósł decyzję Prezesa KRUS o...

  201-04-
 • 1504 2021
  PYTANIE NR: 25090/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, proszę o informację jakim orzeczeniem powinniśmy się posługiwać przy ubieganiu się dofinansowanie z PFRON. Pracownikowi 31.01.2021 wygasło orzeczenie przyznające Znaczny stopień niepełnosprawności. W lutym otrzymał kolejne ze stopniem Umiarkowanym, od którego terminowo...

  201-04-
 • 1404 2021
  PYTANIE NR: 25088/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące finansowania wydatków określonych w par 2 pkt 1 podpunkt 11g) rozporządzenia w sprawie ZFRON. Czy jest jakiś przepis definiujący do jakiego wieku osobę uważa się za dziecko pracownika? Generalnie wprowadziliśmy w regulaminie ograniczenie wiekowe do...

  201-04-