Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 3008.2016
  PYTANIE NR: 19667/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy jest możliwe aby 1 pracownik był zatrudniony w dwóch systemach czasu pracy równocześnie, na dwóch stanowiskach, przy czym to na jakim stanowisku w danym miesiącu pracuje zależało by od potrzeb pracodawcy. Na przykład dozorca i pracownik gospodarczy. Okres rozliczeniowy 3...

 • 3008.2016
  PYTANIE NR: 19665/2016| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Sprzedaliśmy maszynę stanowiącą ŚT. Zakup był sfinansowany z IPR. Nieumorzoną wartość środka trwałego zwróciliśmy na konto ZFRON. W planie kont funkcjonują konta: IP 75%Zfron Ogólny, IP 10% Zfron Ogólny wpływy,IP 10% Zfron Ogólny wydatki, IPR 15%. Na jakie konta...

 • 2908.2016
  PYTANIE NR: 19664/2016| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy można z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej zrefundować pracownikowi wymianę uszkodzonej szyby w prywatnym samochodzie, którym dojeżdża codziennie do pracy?

 • 2908.2016
  PYTANIE NR: 19661/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  1) jako podmiot leczniczy chcielibyśmy zastosować wobec swoich pracowników takie rozwiązanie aby mogli świadczyć pracę przykładowo po 7h35min od pn-czw , 5h35min w pt i 2h w sobotę, czy pozwala na to podstawowy system czasu pracy, czy musielibyśmy wprowadzić do regulaminu równoważny...

 • 2908.2016
  PYTANIE NR: 19660/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Bardzo proszę o wskazanie jak należy wyliczać wskaźnik zatrudnienia wg przepisów ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 na potrzeby formularza Wn-D (poz. 39 i 41). Czy wyliczając ww. wskaźnik zatrudnienia należy wyłączać osoby przebywające na urlopie bezpłatnym i na świadczeniu...