Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 3107.2014
  PYTANIE NR: 16803/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy jeżeli pracownik, który posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności otrzyma zgodę od lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne na pracę w podstawowym wymiarze czasu pracy tj. 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, to czy zachodzi potrzeba zgodnie z art. 29 ust. 3...

 • 3107.2014
  PYTANIE NR: 16802/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam! Zatrudniliśmy dnia 12 maja br. pracownika , który miał orzeczenie ważne do 30-04-2014r.do PCPR wystapił z wnioskiem dopiero 21-05-2014r. i decyzją Zespołu orzekającego ustalono stopień niepełnosprawności od dnia 21-05-2014r. na posiedzeniu w dniu 24-06-2014r. Orzeczenie...

 • 3007.2014
  PYTANIE NR: 16799/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam! Prosimy o informację czy wiadomo coś Państwu na temat losu projektów ewentualnych zmian w Ustawie o rehabilitacji mających na celu złagodzenie obowiązków zakładów pracy chronionej po zmianach wprowadzonych od 01.04.2014? Aktualnie posiadamy jeszcze status ale planujemy rezygnację z...

 • 3007.2014
  PYTANIE NR: 16798/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, zatrudniliśmy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mając już orzeczony umiarkowany stopień przepracował w pewnej firmie 2 lata, niestety nie posiada świadectwa pracy i twierdzi że z powodu likwidacji firmy i wyjazdu właściciela za granicę nie ma możliwości zdobycia go,...

 • 2907.2014
  PYTANIE NR: 16794/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy w związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji (...) po 10 lipca 2014 r. w stosunku do osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i zatrudnionych przy pilnowaniu/ochronie mienia, stosuje się skrócony czas pracy, jeśli lekarz wyda zaświadczenie o celowości...