Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1709.2019
  PYTANIE NR: 23319/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jak sytuacja wygląda, jeżeli firma musi zrobić korekty zwrotu dofinasowania za okres od 09/2018r. do 07/2019r. - pracownik przedłożył decyzję o przyznaniu emerytury. Jak zrobić korektę każdego miesiąca w dokumencie INF-O-PP: a) w części D,pkt4,poz c) - czy kwota koszty płacy będzie taka...

 • 1709.2019
  PYTANIE NR: 23318/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Osoba zatrudniona od 01.08.1998 do nadal w okresie od 14.11.2014 do 31.12.2017 legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Od 01.01.2018 otrzymała orzeczenie w stopniu lekkim bezterminowo. 20.12.2018 roku złożyła wniosek w związku z pogorszeniem stanu zdrowia i na...

 • 1609.2019
  PYTANIE NR: 23316/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy byłym zakładem pracy chronionej i posiadamy ZFRON z uwagi na zachowany wskaźnika osób niepełnosprawnych. Chcemy utworzyć IPR dla pracowników poprzez likwidacje ich barier i zakup nowego sprzętu komputerowego. Czy istnieje możliwość zamortyzowania zakupionego sprzętu już w pierwszym...

 • 1309.2019
  PYTANIE NR: 23314/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zauważyłam dziś błędy dotyczące kodu ubezpieczenia u dwóch osób zatrudnionych 01.08.2019 r. na które chcieliśmy starać się o dofinansowanie: 1 pracownik zgłoszony w terminie - od 01.08.2019 z kodem 011000 a powinien być zgłoszony z kodem 011001 2 pracownik zgłoszony od 01.08.2019 z kodem...

 • 1209.2019
  PYTANIE NR: 23312/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie dotyczy orzeczenia o niepełnosprawności. Pracownik posiadał orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez PZON, stopień - umiarkowany, symbol - 02-P, ważne do 30.06.2019. W dniu 01.08.2019 złożył wniosek o wydanie nowego orzeczenia. W dniu 11.09.2019 dostarczył pracodawcy nowe orzeczenie o...