Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2711.2014
  PYTANIE NR: 17199/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, w związku ze zmianą od 01.01.2015 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi: czy pracodawca w zawieranych z pracownikami umowach o pracę od 01.01.2015 r. może zamiast kwoty 1750,00 zł wpisywać " pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze brutto...

 • 2711.2014
  PYTANIE NR: 17198/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Osoba niepełnosprawna przebywa na urlopie bezpłatnym 10 dni.W tym czasie ścągam tę osobę całkowicie ze stanu zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych,a do sod pomniejszam etat na o,66 ? Urlop bezpłatny jest na pisemną prośbę pracownika. Proszę o wyjaśnienie,bo może się...

 • 2711.2014
  PYTANIE NR: 17192/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Prowadzimy 2 firmy. Są to firmy osób fizycznych. Obydwie firmy zatrudniają niepełnosprawnych i korzystają z dofinansowania do ich wynagrodzeń. Właściciel jednej z firm podjął decyzję o zakończeniu działalności z dniem 31.12.2014 (likwidacja nie jest spowodowana trudnościami...

 • 2711.2014
  PYTANIE NR: 17191/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, Pytanie dot. zachowania ciągłości efektu zachęty. Do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę tymczasową Agencja Pracy Tymczasowej wnioskuje o dofinansowanie - został spełniony efekt zachęty metodą jakościową. Agencja zaproponowała...

 • 2611.2014
  PYTANIE NR: 17186/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę (art. 921 par. 1 kodeksu pracy). Należy się ona...

Serwis informacyjny