Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1811.2017
  PYTANIE NR: 21292/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Jesteśmy ZPChr. Składamy wnioski o SOD. Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych przekazujemy na ich rachunki bankowe. W 11/2017 jeden pracownik przyniósł do zakładu swoje pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności, ale jest on emerytem - pobiera emeryturę od 10/2017...

 • 1711.2017
  PYTANIE NR: 21288/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Dotyczy wliczania do stanu zatrudnienia dla celów KE(poz 39 ,41 Wn-D) Firma spełnia kryteria przedsiębiorstwa powiązanego z kilkoma firmami . 1.Prezes Zarządu -jest zatrudniony w jednej firmie na etat a w drugiej firmie otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa...

 • 1711.2017
  PYTANIE NR: 21286/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Z powodu wady wzroku pracownik niepełnosprawny oczekuje na operację. Po badaniach okresowych otrzymał zlecenie wykonania 2 sztuk okularów do patrzenia w dal (szczególnie podczas jazdy samochodem) i do czytania, pracy przy komputerze. Zlecenia przedstawił w załączeniu. Czy...

 • 1711.2017
  PYTANIE NR: 21285/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, pracownik niepełnosprawny zwrócił się z wnioskiem o przyznanie pomocy indywidualnej o refundację kosztów naprawy samochodu, który jest używany przez niego w celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych. Jako dokument potwierdzający wydatek przedstawił on...

 • 1611.2017
  PYTANIE NR: 21283/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Finansujemy pracownikom niepełnosprawnym dojazdy do i z pracy, przyjęliśmy w Regulaminie ZFRON, że pomoc na ten cel udzielana jest w kwocie będącej równowartością iloczynu ilości kilometrów dojazdu do i z pracy oraz stawki kwotowej w wysokości przewidzianej rozporządzeniem Ministra...