Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0505.2016
  PYTANIE NR: 19145/2016| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pytanie dotyczy pierwszego urlopu dodatkowego pracownika niepełnosprawnego. W ogólnopolskim czasopiśmie spotkałem się z opinią, że pracownik niepełnosprawny zatrudniony w trakcie roku, któremu rok pracy z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym upłynie w trakcie zatrudnienia w tym...

 • 0405.2016
  PYTANIE NR: 19141/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry, Bardzo proszę o wskazanie nam jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie pracownika, który przebywał w m-cu kwietniu 2016r trzy dni na urlopie wypoczynkowym, przy następujących założeniach: 1) Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest do 10-tego dnia następnego miesiąca za...

 • 0405.2016
  PYTANIE NR: 19139/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik dowozi samochodem służbowym pracowników do zakładu pracy. Samochód jest garażowany pod domem tego pracownika. Czy należy doliczyć ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych? Pracownik poza dowozem nie korzysta z tego samochodu.

 • 0205.2016
  PYTANIE NR: 19138/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Chcemy ponownie zatrudnić naszego byłego pracownika, który był zatrudniony na umowę na okres próbny od 15.10.2011 do 31.12.2011, umowę na czas określony od 01.01.2012 do 15.07.2012 oraz umowę na czas określony od 16.07.2012 do 31.12.2013. Czy w świetle zmian w kodeksie pracy jakie nastąpiły od...

 • 0205.2016
  PYTANIE NR: 19136/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Niepełnosprawny pracownik, zatrudniony na stanowisku księgowy złożył wniosek o dofinansowanie (litera "o" rozporządzenia) do uczestnictwa w kilkumiesięcznym "kursie dla kandydatów na głównych księgowych" w stowarzyszeniu księgowych w Polsce. Czy ww. pomoc będzie wydatkiem de minimis...