Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1912.2014
  PYTANIE NR: 17296/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam! Nasz zakład posiadający status ZPCH dokonał 12.12.2014r. wydatek z ZFRON z puli ogólnej. Obecnie występujemy do US z wnioskiem o wydanie zaświadczenie o pomocy de minimis. Wypełniając "nowy" formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis mam problem z...

 • 1812.2014
  PYTANIE NR: 17295/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik z dniem 31.12.br nabędzie prawo do odprawy z tytułu zwolnienia w związku z likwidacją stanowiska pracy. Zgodnie z zapisami w umowie o pracę otrzymuje on wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości , jednak w miesiącu listopadzie br. otrzymał wynagrodzenie zmniejszone z tytułu...

 • 1812.2014
  PYTANIE NR: 17293/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mamy zatrudnioną pracownicę ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Z dniem 31.12.2014 r.pracownica chce się zwolnić w związku z przejściem na emeryturę, ale od 02.01.2015 roku chce jeszcze pracować przez 8 miesięcy na tym samym stanowisku pracy. Warunkiem wypłacania emerytury jest dostarczenie...

 • 1812.2014
  PYTANIE NR: 17291/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam problem z pracownikiem, który posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności od września 2009 roku do stycznia 2014 roku w stopniu lekkim z symbolem 10-N. W 2013 praco9wnik poważnie zachorował i przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne na którym przebywa do dnia...

 • 1812.2014
  PYTANIE NR: 17288/2014| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Prosimy o informacje, czy należy się dofinansowanie do wynagrodzeń dla osoby niepełnosprawnej w sytuacji gdy musimy wykazać efekt zachęty metodą jakościowa. a. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności była zatrudniona na 3 m-czny okres próbny na stanowisku pracownik administracyjno...