Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 3009.2014
  PYTANIE NR: 16982/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Ile godzin pracy obowiązuje pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym w miesiącu październiku zatrudnonego na stanowisku dozorcy (lekarz nie wnosi przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku) - 161 czy 184?

 • 3009.2014
  PYTANIE NR: 16981/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Witam Proszę o odpowiedz na pytanie. Czy jest możliwość przeszacowania wartości środka trwałego - budynku , w celu podwyższenia jego wartości i możliwość wyższej amortyzacji? Pozdrawiam

 • 2909.2014
  PYTANIE NR: 16980/2014| autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska

  Dzień dobry, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudniająca 15 osób na pełny etat w tym 10 osób niepełnosprawnych może korzystać z dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych?

 • 2909.2014
  PYTANIE NR: 16979/2014| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jak rozliczyć nadgodziny przypadające w porze nocnej, w niedzielę i święta będące dla pracownika dniami roboczymi wynikającymi z harmonogramu pracy (czterobrygadowy system pracy)? Czy dodatek ma być wypłacony w wysokości 100% czy 50% wynagrodzenia?

 • 2609.2014
  PYTANIE NR: 16978/2014| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W wyniku przeprowadzonych profilaktycznych badań okresowych stwierdzono u pracownika niepełnosprawnego przeciwwskazania do wykonywania pracy na stanowisku na którym dotychczas pracował. Pracodawca podjął decyzję o rozwiązaniu z tym pracownikiem stosunku pracy i zatrudnieniu w jego miejsce nowego...