Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2707.2016
  PYTANIE NR: 19501/2016| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  witam Proszę mi wyjaśnić, jak pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenia członkom komisji IPR -jest to doradca zawodowy, osoba d/s rehabilitacji, lekarz.Są to pracownicy naszego zakładu zatrudnieni na umowę o prace na czas nieokreślony oczywiście pracujący na innych stanowiskach. Jak powinna...

 • 2707.2016
  PYTANIE NR: 19500/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam. Pracownik naszej Spółdzielni zmarł 11 maja 2016 roku.Był osobą rozwiedzioną ale pozostawił dwójkę pełnoletnich dzieci( z różnych związków). Trwa postępowanie sądowe w celu ustalenia spadkobierców. Co należy zrobić z naliczonym wynagrodzeniem. Jakie...

 • 2707.2016
  PYTANIE NR: 19498/2016| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Szanowni Państwo, Proszę o wskazanie jak należy wypełnić pozycję nr 9. (wielkość przedsiębiorstwa) na formularzu Wn-D od okresu rozliczeniowego 7/2016, w przypadku rozliczania firmy mającej podmioty powiązane w rozumieniu rozporządzenia UE 651/2014. Z przypisu nr 8 formularza Wn-D nie wynika w...

 • 2707.2016
  PYTANIE NR: 19497/2016| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  pytanie w spr. zaznaczania okresów sprawozdawczych w dok INF-u i INF-u1 Jaki okres sprawozdawczy będzie dla INF-u ( dla klienta)w przypadku: 1. Faktura wystawiona w czerwcu i zapłacona w czerwcu ? oraz poz.14 w INF-u1 ? 2. Faktura wystawiona w czerwcu a zapłacona w lipcu...

 • 2607.2016
  PYTANIE NR: 19494/2016| autor odpowiedzi: Piotr Tylewicz

  Witam Spółdzielnia planuje sprzedaż budynku wprowadzonego do środków trwałych w roku 1985.Budynek jest przeznaczony do działalności gospodarczej opodatkowanej oraz część pomieszczeń jest wydzierżawiana. W okresie prowadzenia działalności gospodarczej nie poniesiono kosztów modernizacji...